Hva er et indeksfond?

Å investere i et indeksfond er relativt enkelt: du ser at flere og flere investerer i dette investeringsprosjektet. Men hvordan kan du egentlig investere i indeksfond? Og hva slags indekser er det?

Hva er et indeksfond?

Et indeksfond er et investeringsfond som streber etter å oppnå samme avkastning og risiko som en bestemt børsindeks. Dette gjør fondet ved å passivt overta innholdet i en indeks. Fordi fondsforvalter ikke trenger å foreta noen analyser selv, er transaksjonskostnadene vanligvis lavere enn med et vanlig investeringsfond.

Hvordan kan du investere i et indeksfond?

Det er ganske enkelt å investere i et indeksfond. Du kan velge å kjøpe indeksfondet direkte eller å spekulere i prisforskjeller med et derivat.

Deltar i et indeksfond

Den enkleste måten å delta i et indeksfond på er å kjøpe en ETF. En ETF er et børshandlet fond som du kan kjøpe og selge på børsen akkurat som en aksje. Prisen på en ETF beveger seg da automatisk med prisen på indeksen.

En stor fordel med å kjøpe ETFer er at transaksjonskostnadene er lave. Hos DEGIRO kan du for eksempel investere i et stort utvalg av indeksfond uten å pådra deg transaksjonskostnader. Vil du prøve dette? Bruk den nederste knappen for å åpne en konto:

Spekulerer i valutakurssvingninger

Du kan også velge å spekulere i valutakurssvingninger på kort sikt. Dette kan være interessant når det er mye volatilitet og du forventer sterke markedsbevegelser. Du kan da for eksempel spekulere i en prisstigning eller -fall i AEX. Hvis du vil spekulere i raske prisendringer, er det best å bruke et derivat.

En god nettmegler for å handle CFD-er i indeksfond er eToro. Med eToro kan du prøve ut mulighetene helt gratis med en demo. Bruk knappen nedenfor for å åpne en konto med eToro direkte:

Kapitalen din er under risiko, andre kostnader kan forekomme, besøk: https://www.etoro.com/nb-no/trading/fees/Kapitalen din er under risiko, andre kostnader kan forekomme, besøk: https://www.etoro.com/nb-no/trading/fees/

Hva bør du være oppmerksom på når du velger et indeksfond?

Det finnes hundrevis av forskjellige indeksfond i dag. Det er lurt å sammenligne de ulike alternativene: På denne måten kan du finne ut hvilket fond som passer deg best.

Type investeringsprodukter

Indeksfond kan ha alle slags sammensetninger. Det finnes selvfølgelig indeksfond som ganske enkelt kopierer sammensetningen av en børsindeks. Det finnes imidlertid også mer eksotiske fond som for eksempel følger en sammensetning av Cannabis aksjer markedet.

Når du investerer i et indeksfond er det derfor også viktig å vurdere hva slags risiko du ønsker å påta deg. Ønsker du kun å investere i trygge verdipapirer som obligasjoner, eller foretrekker du å ta noen risiko? Vurder først risiko viljen din og bestem hvor mye risiko du vil løpe: ut ifra dette kan du bestemme hvilket indeksfond som passer deg best.

Region

Indeksfond kan forholde seg til ulike regioner. Noen indekser inneholder aksjer fra hele verden, mens andre kun følger prisene til bestemte land. Ved å investere i ulike regioner kan du spre investeringsrisikoen så mye som mulig. Det er ofte lurt å investere i flere indeksfond: på denne måten øker du sjansen for positiv avkastning.

Investeringspolitikk

Ikke alle fond har samme investeringspolitikk: noen indekser inkluderer for eksempel utbytte og andre ekskluderer utbytte. Når en indeks deler ut utbytte, kan den reinvesteres eller distribueres. Det er også en forskjell mellom fullt repliserte fond (der alle aksjer i en indeks spores), delvis repliserte fond (hvor et utvalg følges) og syntetiske fond (hvor derivater brukes).

Kostnader

Indeksfond kan også variere mye når det gjelder kostnader. Indeksfond er generelt billigere enn tradisjonelle investeringsfond: Dette er fordi forvaltningskostnadene er mye lavere. Likevel er det viktig å være oppmerksom: noen fond skjuler alle slags ekstra kostnader, og det vil du selvfølgelig unngå. Derfor bør du undersøke nøye om det beregnes ekstra transaksjonskostnader og om tilleggsavgift er inkludert i prisen.

Utbytteskatt

Et annet problem med enkelte fond er at utbytteskatten lekker ut. For MSCI World Index, for eksempel taper du rundt 0,5 % hvert år i skattebetalinger. Ikke alle fond kan kreve tilbake disse beløpene for deg: så vær nøye med når du ønsker å investere i et indeksfond.

Utlån av aksjer

Noen fond låner også ut deler av aksjene dine til andre parter. Dette kan være fordelaktig, da det gir fondet en ekstra avkastning. Utlån av aksjer innebærer imidlertid også risiko: den andre parten kan for eksempel gå konkurs. Undersøk derfor nøye hvilken prosentandel fondet låner ut til andre parter og hvem risikoen ligger hos.

indeksfonddefinisjon

Hva er en ETF?

En ETF er faktisk det samme som et indeksfond med én klar forskjell: En ETF er omsettelig på børsen akkurat som aksjer er. Dette gjør det lettere å kjøpe og selge andeler, noe som selvfølgelig er fordelaktig. Et indeksfond omsettes ofte kun én gang om dagen, og du må åpne en egen konto hos leverandøren for å handle.

Hva er en tracker?

En tracker er faktisk et synonym for en ETF (og indeksfond). En tracker er et investeringsinstrument som prøver å spore ytelsen og risikoen til en aksje markedsindeks.

Hva er et aktivt forvaltet investeringsfond?

Et aktivt forvaltet investeringsfond er et fond som aktivt kjøper og selger aksjer på bakgrunn av den siste markedsutviklingen. Et lignende fond sysselsetter mange analytikere, som alle må betales. Som et resultat er kostnadene høyere enn for et indeksfond: i snitt mellom én og to prosent. For å være attraktive må fondene derfor prestere bedre enn markedet, noe som ofte ikke er tilfelle. Vær derfor forsiktig med investeringer i aktivt forvaltede investeringsfond.

Dette gjenspeiles også i hvor mange av disse fondene som opererer. Mange fond skifter regelmessig navn, noe som betyr at de forblir positivt kjent selv når resultatene er skuffende. Det er også vanskelig å forutsi når aksjemarkedene vil utvikle seg godt: I perioden mellom 1996 og 2010 ble det meste av overskuddet oppnådd på 10 bestemte dager. Hvis du ikke eide noen aksjer i løpet av disse dagene, ville avkastningen din vært mye lavere.

Hva er gode indeksfond?

Når du investerer i et indeksfond ønsker du naturligvis å oppnå best mulig resultater. For å oppnå dette er det viktig at et fond har minst følgende seks egenskaper. Oppfyller ikke et fond disse kravene? Da er det bedre å søke etter et annet indeksfond.

Lave kostnader

Det er viktig å velge et lavkost fond: selv en kostnadsforskjell på 0,1 % kan utgjøre en enorm forskjell. Dette er fordi når du investerer, får du også avkastning på avkastningen. Som et resultat kan du over en periode på 30 år raskt miste 20 % av avkastningen bare på grunn av den lille forskjellen i kostnadene. Derfor lønner det seg absolutt å investere i indeksfond med en billig megler.

Risikospredning

Det er også smart å bruke tilstrekkelig risikospredning. På denne måten forhindrer du at investeringene dine går dårlig fordi en bestemt sektor eller region gjør det dårlig. Ved å investere i et globalt fond drar du direkte nytte av utviklingen i ulike regioner. Du kan selvfølgelig også velge å investere i fond fra forskjellige land.

Fysisk replikasjon

Det er også tilrådelig å velge et indeksfond med en fysisk replikering. Dette betyr at fondet faktisk kjøper de underliggende aksjene og obligasjonene. Imitasjoner med derivater, også kjent som syntetisk replikering, er ofte komplekse, og det er da vanskelig å identifisere risikoene.

Minimal utbytte lekkasje

Et fond med minimal utbytte lekkasje anbefales også. Mange fond taper 0,1 til 0,2 prosent i utbytte fordi du ikke kan få tilbake deler av skattene som er betalt gjennom selvangivelsen. Undersøk omfanget av utbytte lekkasje ved det aktuelle fondet.

Stort og effektivt indeksfond

Det er også lurt å investere i et indeksfond som er stort nok: Mindre fond har ofte høyere kostnader, noe som gir tap av avkastning. I tillegg har et stort fond høyere likviditet, som følge av at transaksjons spreadene er lavere. Se derfor etter ETF-fond med en investert kapital på én milliard eller mer.

Nøyaktig sporing

Til slutt er det viktig at indeksfondet du investerer i følger indeksen tett. Ikke alle indekser er like nøyaktige: Noen fond har en såkalt tracking error som kan føre til at resultatene du oppnår avviker fra resultatene indeksen gir.

indeksfondsinvestering

Hvorfor er det smart å investere i et indeksfond?

Med et indeksfond kan du bygge opp en pen, stabil avkastning over lang tid. Kostnadene til et indeksfond er ofte lave, og du trenger å bruke lite eller ingen tid på å bygge opp eiendeler. Med et indeksfond drar du dessuten fordel av risikospredning, noe som betyr at risikoen din er lavere enn hvis du skulle kjøpe aksjer selv.

Hva er ulempene med indeksfond?

Med et indeksfond er det en liten fleksibilitet; forvalteren reagerer ikke på markedsutviklingen. Med et indeksfond er det heller ikke mulig å oppnå et stort overskudd på kort tid: En indeks er tross alt gjennomsnittet for et bredere marked. Fordi du ikke har noen innflytelse over individuelle kjøp, kan du ikke kontrollere investeringsbeslutningene fondsforvalterne tar.

Kritikk av indeksfond

Indeksfond er ikke helt uten kritikk. Når flere og flere går over til indeksfond, investerer folk i økende grad i blinde. Som et resultat er overgrep i en bedrift mindre merkbare og kan fortsette over lengre tid. Det påfølgende krakket i aksjen kan også bli mye større når misbruket kommer ut

Indeksfond kan også føre til større svingninger i aksjemarkedet. Når folk kjøper aksjer og et selskap ikke presterer bra, selger de bare aksjene i det selskapet. Men når markedet er i et fall og folk selger fondsbeholdningen massevis, er det en risiko for at markedet som helhet plutselig faller kraftig som følge av dette.

Det er også en risiko for indeksfond som handler i illikvide aksjer. Når mange ønsker å selge sine beholdninger i fondet samtidig, kan det være vanskelig å selge de underliggende verdipapirene.

Til tross for kritikk, anbefales indeksfond fortsatt jevnlig for nybegynnere og uerfarne investorer. Warren Buffett, for eksempel, indikerte også at det er mer fornuftig for de fleste investorer å kjøpe en ETF på S&P500 i stedet for å velge og kjøpe individuelle aksjer.

Hva er avkastningen på indeks investeringer?

Gjennomsnittlig avkastning på de best presterende indeksene er rundt 8 %. Du må da ta hensyn til eventuelle tilleggskostnader. Øyeblikket du kjøper har også betydning: det er derfor viktig å kjøpe aksjer i et indeksfond med jevne mellomrom.

Hvordan kjøpe en ETF?

Å kjøpe en ETF på et indeksfond er enkelt hos de fleste nettmeglerne. Innenfor meglerens plattform kan du enkelt bruke søkeboksen for å finne fondet du ønsker å investere i. Når du har funnet fondet er det bare å skrive inn hvor mange aksjer du ønsker å kjøpe. For eksempel, hvis en ETF har en pris på $80 og du ønsker å investere med $800, kan du kjøpe 8 enheter av fondet.

Du kan også registrere deg i et selskap for et indeksfond. Når du går for dette alternativet, setter du vanligvis opp et fast periodisk innskudd. Dette beløpet vil da automatisk bli trukket fra kontoen din på månedlig basis.

Hvordan fungerer et indeksfond?

Et indeksfond etterligner den faktiske indeksen så mye som mulig. For eksempel består AEX av et X antall Unilever-aksjer og et X antall Shell-aksjer. Det finnes ulike teknikker som fond bruker for å simulere en indeks.

Mange fond velger fullstendig imitasjon. Ved full replikering har hver aksje i indeksen samme vekt i indeksfondet. På denne måten er resultatene til indeksen og indeksfondet nesten identiske.

Noen fond velger delvis imitasjon. Ved delvis imitasjon foretas et representativt utvalg av aksjer i fondet. Prisen på indeksfondet kan da avvike noe fra indeksen.

Til slutt er det noen ganger et indeksfond som fungerer gjennom derivater. I dette tilfellet lover banken å betale ut en viss avkastning. Dette er imidlertid mer risikabelt, fordi ved bankens konkurs blir investeringen verdiløs.

Forskjeller med et investeringsfond

  • Et indeksfond følger indeksen, et investeringsfond gjør det ikke.
  • Kostnadene til et indeksfond er lavere enn for et investeringsfond.
  • Forvaltningen av et indeksfond er passiv mens et investeringsfond forvaltes aktivt.

Hvorfor investere i indeksfond?

Indeksfond er en utmerket måte å investere på en balansert måte i visse markeder eller geografiske områder. Med AEX kan du for eksempel investere i 25 aksjer i de mest kjente og innflytelsesrike selskapene i Nederland. På denne måten sprer du risikoen din automatisk: Hvis du bare kjøper én bestemt aksje, vil dårlige tall fra det aktuelle selskapet umiddelbart presse hele resultatet.

Indeksfond er en relativt sikker måte å investere på. Når du legger penger i et investeringsfond eller aksje, er sjansene for lavere eller høyere avkastning større. Prisen beveger seg mindre fordi det gjelder et gjennomsnitt av mange aksjer.

Velge et indeksfond

Det finnes mange indeksfond og også her er det viktig å ta et riktig valg. Kostnadene er en viktig faktor å ta hensyn til. Høyere gebyrer kan redusere avkastningen betydelig. Store fond er ofte mer effektive og kan derfor tilby sine tjenester billigere.

Sjekk også om fondet følger indeksen riktig. Du kan se om avkastningen til indeksfondet tilsvarer kursutviklingen til det faktiske fondet. Sjekk også plasseringen til fondet for å undersøke om det er utbytte lekkasje.

Hvis du virkelig ønsker å investere trygt, kan du velge å investere så globalt som mulig. Globale fond følger alle aksjemarkeder sammen, noen ganger kombinert med obligasjoner eller til og med eiendom. På denne måten stabiliserer du generelt investerings resultatene dine.

Forfatter

Alex Mostert Avatar
Om meg:

Da jeg var 16 år, kjøpte jeg i all hemmelighet mine første aksjer. Siden dette "stolte øyeblikket" har jeg nå administrert Aksjetrader.com i over 10 år. Målet mitt med siden er å utdanne folk om økonomisk frihet. Etter studiene i bedriftsøkonomi og psykologi bestemte jeg meg for å bruke all min tid på å utvikle denne nettsiden. Siden jeg elsker å reise, jobber jeg fra hele verden. Klikk her for å lese mer om Aksjetrader.com! Ikke nøl med å legge igjen en kommentar under denne artikkelen om det er noe du lurer på.

Legg inn en kommentar