Opsjonsinvestering

Hva er økonomiske opsjoner?
Investering i opsjoner: En komplett guide

Hva er økonomiske opsjoner?

En opsjon gir deg rett til å kjøpe eller selge et bestemt verdipapir innen et visst tidsrom til en fast pris. Du må betale en premie for denne retten. Opsjoner er mer risikable og noe mer kompliserte enn aksjer, men ved å bruke opsjoner på en smart måte kan du øke avkastningen på investeringene dine betraktelig.

Hva er opsjoner og hvordan fungerer de?

Med opsjon kan du kjøpe eller selge aksjer til en fast pris. Hvert opsjon består av en rekke faste elementer.

Hva er den underliggende eiendelen til en opsjon?

Den underliggende eiendelen til en opsjon indikerer den økonomiske effekten opsjonen gjelder. Den underliggende eiendelen kan være en aksje, indeks, valutapar eller råvare.

Hvordan fungerer kontraktsstørrelsen med en opsjon?

Når du investerer i opsjoner, kjøper du en kontrakt. En kontrakt gjelder alltid 100 underliggende eiendeler, det er ikke mulig å handle med mindre kvanta. Når prisen på en opsjoner er $2, betaler du totalt $200.

Typer opsjoner

Det er to typer opsjoner: kjøpsopsjoner og salgsopsjoner. I denne delen av artikkelen beskriver vi forskjellen mellom disse.

Hva er en kjøpsopsjon?

En kjøpsopsjon gir kjøper rett til å kjøpe en aksje til en fast pris.

Hva er en salgsopsjon?

En salgsopsjon gir kjøper rett til å selge en aksje til en fast pris.

Hva er utøvelsesprisen eller innløsningsprisen på en opsjon?

Utøvelsesprisen eller innløsningskursen er prisen som det underliggende verdipapiret kan kjøpes eller selges til.

Jo gunstigere situasjonen er for kjøperen av opsjonen, desto høyere premie skal betales. Ved kjøpsopsjon vil prisen på opsjonen øke etter hvert som aksjekursen stiger. Ved salgsopsjon vil prisen på opsjonen øke når aksjekursen faller.

Hva er utløpsdatoen for en opsjon?

Utløpsdatoen er når en opsjonen utløper. Kostnaden som skal betales øker dersom opsjonens løpetid er lang. Det er da større sjanse for at prisen beveger seg i riktig retning og du kan utøve opsjonen lønnsomt.

Når opsjonen har nådd utløpsdatoen og ikke genererer noen penger, har den blitt verdiløs. Når du begynner å investere i opsjoner, kan du miste hele investeringen.

Hvordan kan du aktivt spekulere i opsjoner?

Plus500 lar deg aktivt spekulere i prisutviklingen på opsjoner ved å bruke CFD-er. Du kan til og med bruke ekstra innflytelse som raskt kan øke både din potensielle fortjeneste og potensielle tap. Bruk knappen nedenfor for å umiddelbart åpne en gratis demo på Plus500:

Hvordan kan du kjøpe opsjoner?

Ønsker du å kjøpe opsjoner selv og legge dem til porteføljen din? Dette kan du gjøre hos DEGIRO hvor du betaler relativt lave transaksjonsgebyrer for å investere i opsjoner. Bruk knappen nedenfor for å åpne en konto direkte hos DEGIRO:

Eksempler på opsjoner: hvordan fungerer opsjoner?

Eksempel på kjøpsopsjon:du kan kjøpe en kjøpsopsjon på Shell-aksjen. Du kan da kjøpe en Shell-aksje til prisen satt innenfor opsjonen (punkt A). Hvis aksjekursen da er høyere på det tidspunktet du utøver opsjonen, gir den overskudd. Du kan da beregne fortjenesten din ved å trekke fra kostnaden fra salgssummen.

Kjøpsopsjon eksempel 1

På y kan du se utviklingen av overskuddet eller tapet ditt og på x-en ser du utviklingen av prisen på en aksje. A er øyeblikket hvor prisen på aksjen er høyere enn innløsningskursen på kjøpsopsjonen.

Eksempel på salgsopsjon:du kan også kjøpe en salgsopsjon på Shell. Du kan deretter selge Shell til prisen satt innenfor opsjonen. Hvis prisen da er lavere på det tidspunktet du utøver opsjonen, gir du overskudd. Du kan da selge aksjen til en høyere pris.

putopsjonsandel eksempel1

På y-as kan du se utviklingen av overskuddet eller tapet ditt og på x-en ser du utviklingen av prisen på en aksje. A er øyeblikket hvor prisen på aksjen er lavere enn innløsningskursen på salgsopsjonen.

Kjøpe- og skrivemuligheter

Du kan velge å kjøpe en opsjon. Du eier da opsjonen, og du har muligheten, men ikke plikten, til å bruke den. For å kjøpe en opsjon må du betale en transkajsonskostand.

Du kan også velge å skrive et alternativ. Du vil motta en transaksjonskostnad for dette. Når du skriver en opsjon, har du plikt til å kjøpe det underliggende verdipapiret ved en salgsopsjon til innløsningskurs eller selge det ved en kjøpsopsjon til innløsningskurs.

 

Du må være forsiktig når du skriver opsjoner: du kan tape mye mer penger enn beløpet du legger inn. Dette er spesielt tilfellet hvis du skriver opsjonen avdekket og du ennå ikke eier det underliggende verdipapiret.

Hvor ofte utstedes opsjoner?

Opsjoner har forskjellig varighet. For likvide aksjer kan du finne opsjoner som utløper om 1,2,3,6 og 12 måneder. Du kan også handle kortsiktige opsjoner som noen ganger bare er gyldige for én dag. For investorer med et langsiktig syn kan du også finne opsjoner med en løpetid på fem år.

Hva kan du bruke opsjoner til?

For det første kan du bruke opsjoner for å spekulere. Prisene på opsjoner svinger konstant. Prisen på en opsjon avhenger av prisen på det underliggende verdipapiret. For eksempel øker en kjøpsopsjon på en aksje i verdi når den underliggende aksjen stiger. Ved å analysere den underliggende verdien kan du på kort sikt dra nytte av kurssvingninger på opsjonen.

Det er også mulig å bruke en opsjon som beskyttelse mot et eventuelt fall i aksjekursen. Med en salgsopsjon kjøper du rett til å selge en bestemt aksje til en forhåndsbestemt pris. Hvis kursen plutselig faller kraftig, kan du fortsatt selge aksjen til den opprinnelige prisen.

Du kan også motta ytterligere avkastning på aksjene dine ved å skrive kjøpsopsjoner. Du vil da motta en sum penger for skrivemuligheter. Dersom kursen stiger over utøvelse kursen på aksjen innenfor perioden, må du faktisk levere aksjene. Dersom dette ikke skjer vil du få ekstra avkastning på aksjen. Dette kan være attraktivt hvis du uansett har tenkt å selge en aksje.

Med opsjoner kan du bruke giring: På denne måten har en liten bevegelse en større effekt på resultatet. Fordelen med opsjoner er at du kan lage denne med en relativt liten sum penger. Når du utnytter dette godt, kan du oppnå høyere fortjeneste. Selvfølgelig er risikoen også høyere når du bruker giring.

Hva er risikoen med opsjoner?

Opsjoner gir høyere avkastning. Men som alltid med investering innebærer høyere avkastning også høyere risiko. Med opsjoner risikerer du å tape hele investeringen. Når du kjøper en opsjon, kan den bli verdiløs. Dette skjer ved en kjøpsopsjon når prisen på en aksje på utløpsdatoen er lavere enn utøvelsesprisen. Når du skriver opsjoner kan du til og med tape mer enn beløpet du mottar av å skrive den.

Når du skriver kjøpsopsjoner taper du penger når aksjekursen stiger. Du må da levere den underliggende eiendelen til aksjen til innløsningskursen. Hvis du faktisk ikke eier aksjen, må du kjøpe den til gjeldende pris. Tapet ditt kommer da ned på beløpet du mottok i overkurs minus kjøp kostnadene for aksjene. Tapet ditt kan da øke betraktelig!

Med å skrive salgsopsjoner kan du også lett få problemer. Når kursen faller, kan du bli tvunget til å kjøpe den underliggende eiendelen til innløsningskursen. Hvis denne prisen er høyere enn aksjekursen, vil du gå med tap. Dette tapet består av differansen mellom innløsningskurs og aksjekurs minus mottatte premier.

Du kan skrive dekkede opsjonene når du allerede eier det underliggende verdipapiret. Ved å skrive opsjonene dekket reduserer du risikoen for investeringene dine.

Hvordan kan du tjene penger med opsjoner?

Det er to måter å tjene penger på ved å investere i opsjoner. Den første måten er å kjøpe en opsjon. Når opsjonen øker i verdi, vil du tjene penger.

Det er også mulig å skrive en opsjon selv. Når du skriver en opsjon, vil du motta en premie. Når opsjonen utløper kan du beholde premien som en fortjeneste. I artikkelen om hvordan fungerer det å investere i opsjoner, vi vil gå nærmere inn på investering i opsjoner.

Hvordan fungerer giring?

Når du investerer i opsjoner, bruker du giring. Dette er fordi du trenger å investere mindre penger enn om du skulle kjøpe den underliggende eiendelen direkte. Som et resultat er den potensielle fortjenesten med en opsjon høyere enn når du kjøper en aksje direkte. Samtidig er det potensielle tapet ditt også mye høyere: med en uventet børs bevegelse kan du raskt miste hele investeringen din!

Når utløper opsjonene?

De fleste opsjonene utløper den tredje fredagen i måneden. Dette gjelder selvsagt ikke alle derfor bør du være nøye med utløpsdatoen når du begynner å investere i opsjoner.

Hvordan oppstår verdien av en opsjon?

Prisen eller verdien av en opsjon består av dens egenverdi og tidsverdien.

Hva er dens egenverdi?

Egenverdien er beløpet som opsjonen er verdt på det tidspunktet. Hvis du kan kjøpe en aksje med en kjøpsopsjon for $20 som for øyeblikket er verdt $25, er netto aktivaverdi $5 per aksje. Du kan da umiddelbart kjøpe aksjen for $20 og selge den for $25, noe som gir deg en fortjeneste på $5 per aksje. Hvis utøvelsesprisen er høyere enn gjeldende prisen på opsjonen er den inn i pengene. Hvis utøvelsesprisen er lavere enn dagens pris, er en kjøpsopsjon ute av pengene.

Hva er tidsverdien?

Hvis egenverdien skulle bestemme den fulle prisen på en opsjon, vil den indre verdien alltid være lik prisen på opsjonen. På grunn av tidsverdien eller forventet verdi er dette ikke tilfelle.

En opsjon har en viss varighet og hvis investorer forventer at netto aktivaverdi av opsjonen vil øke i fremtiden, vil prisen på en opsjon være høyere. Tidsverdien er høyere hvis utløpsdatoen ligger langt frem i tid eller hvis det underliggende verdipapiret har høy volatilitet. Når opsjonen er i ferd med å utløpe, er tidsverdien nær 0.

Hva er fordelene med opsjoner?

Folk ville ikke investere i opsjoner når dette ikke var fordelaktig for dem. Du kan bruke opsjoner for å beskytte aksjeporteføljen din mot kursfall. Med en salgsopsjon får du et positivt resultat når kursen faller: på den måten kan du tegne forsikring på investeringsporteføljen din.

Du kan også øke avkastningen på aksjene dine. Ved å skrive kjøpsopsjoner vil du motta en premie. Hvis du allerede eier aksjene, kan du alltid selge dem. Hvis opsjonene utløper, kan du legge premien i lommen som en ekstra avkastning.

Fordi opsjoner har en innflytelse effekt, kan du også dra nytte av små prisbevegelser. Både potensiell fortjeneste og potensiell tap øker kraftig når du benytter deg av økonomiske opsjoner.

For hvem passer opsjoner?

Å investere i opsjoner passer ikke for alle. Du må forstå den underliggende eiendelen godt. Vet du for eksempel hvor volatil den underliggende eiendelen kan være? Det er også viktig at du har tilstrekkelig kunnskap om økonomiske muligheter. Sørg i tillegg for at du har nok tid til å forske på markeds- og aksjekurser. Opsjoner er kun egnet for investorer som har en høyrisikoappetitt.

Hvor mye avkastning kan du oppnå med opsjoner?

Hvis du tar en smart tilnærming, kan du oppnå høy avkastning med opsjoner. En opsjon kan noen ganger øke i verdi med så mye som et titalls prosent. Selvfølgelig kan du også gjøre betydelige tap: Hvis opsjonen blir verdiløst, mister du hele innskuddsbeløpet. Det er også viktig å huske at du ikke mottar utbytte når du handler med opsjoner.

Opsjoner betyr: de greske symbolene

Hvis du ønsker å bedre forstå betydningen av opsjoner, kan du bruke risiko målene til disse finansielle instrumentene. I denne delen av artikkelen skal vi gå dypere inn i matematikken bak opsjoner. Dette vil gi deg en bedre forståelse av definisjonen av opsjoner.

Delta (Δ)

Deltaet indikerer i hvilken grad prisen på en opsjon endres når prisen på det underliggende verdipapiret stiger eller faller med $1. Med Delta kan du derfor bestemme hvor prissensitiv en opsjon er. Kjøpsopsjonen har alltid et Delta mellom 0 og 1 og en salgsopsjon har et Delta mellom 0 og -1. Når deltaet er 0,7, øker verdien av kjøpsopsjonen med 70 cent når prisen på det underliggende verdipapiret stiger med $1.

Hvis du ønsker å sikre aksje posisjonen din, kan du også bruke Delta for å beregne hvor mange aksjer du skal kjøpe. Målet med en sikring er vanligvis å oppnå en delta-nøytral posisjon. I så fall spiller det ingen rolle om prisene stiger eller faller for resultatet av dine investeringer. Hvis deltaet er 0,5, må du kjøpe 50 aksjer i tilfellet med en salgsopsjon for en full sikring.

Du kan også avgjøre fra Deltaet hva sjansen er for at opsjoner ender opp i pengene. Med et Delta på 0,5 er sjansen for dette 50 %.

Theta (Θ)

Theta indikerer hvor mye prisen på en opsjon synker når tiden går. Når tiden går, reduseres sjansen for at en opsjon blir mer verdifull. Hvis Theta for en opsjon er -0,25, faller verdien av opsjonen 25 cent per dag hvis alle andre faktorer forblir de samme.

Gamma (Γ)

Gamma viser hvordan opsjonens Delta endres når det underliggende verdipapiret stiger eller faller i verdi. Dette kalles også den andre orden eller avledet av prisfølsomhet. For en Gamma på 0,1 øker eller reduseres deltaen med 0,1 når prisen på det underliggende verdipapiret øker eller synker med $1.

Gamma lar deg bestemme hvor stabil deltaen til en opsjon er: når gamma har en høy verdi, kan opsjonen endre seg betydelig i verdi når prisen på det underliggende verdipapiret endres. Gamma er høyest når opsjonen er på pengene (innløsningskursen og prisen på det underliggende verdipapiret er nesten like). Range verdiene reduseres når opsjonen er sterkere i eller utenfor pengene. Når utløpsdatoen nærmer seg, har prisendringer sterk innflytelse på gamma.

Vega (V)

Vega viser hvor mye verdien av en opsjon avhenger av volatiliteten til det underliggende verdipapiret. Når Vega er 0,2 endres verdien av opsjonen med 20 cent når volatiliteten endres med 1%. Høyere volatilitet øker sannsynligheten for ekstreme verdier og dermed lønnsomme resultater: når volatiliteten øker, øker verdien av en opsjon generelt.

Rho (p)

Rho indikerer hvordan opsjonen endres når renten stiger eller faller med 1 %. Dette lar deg bestemme hvor følsomt opsjonen er for endringer i renten. Når rho er 0,1 for en kjøpsopsjon, vil prisen på opsjonen stige med 10 cent når renten stiger med én prosent.

Amerikanske og europeiske opsjoner

Det er to typer opsjoner: amerikanske og europeiske opsjoner. De amerikanske opsjonene er de vanligste og kan utføres når som helst (inntil utløp). Europeiske opsjoner kan kun utføres på utløpsdatoen.

Investering i opsjoner: En komplett guide

Har du lyst på høyere avkastning på investeringene dine og er villig til å ta høyere risiko for å oppnå dette? I så fall, kan opsjoner være interessant for deg. Investering i opsjoner kan la deg tjene ganske gode penger på bare et par tusen kroner. Men hvordan investerer du i opsjoner, og hvordan funker det? I denne guiden kommer du til å lære alt du trenger å vite om å investere i opsjoner!

Hva er en opsjon?

En opsjon gir deg retten til å kjøpe eller selge et finansielt aktivum til en gitt kurs. Finansielle aktiva kan være, for eksempel, aksjer eller obligasjoner. For å få denne rettigheten, må du betale en premie til motparten din. Opsjonen kan uttøves på opsjonsbørsen. Opsjoner har de følgende særtrekkene:

Underliggende verdi

Den underliggende verdien refererer til det verdien på opsjonens underliggende aktiva. Dette kunne, for eksempel, ha vært Equinor. Opsjoner kan også være tilknyttet indekser og valutaer.

Opsjonstyper: Call-opsjoner og put-opsjoner

Når man investerer i opsjoner, kan man velge mellom call- og put-opsjoner. Det er utrolig viktig å forstå forskjellene på disse to typene.

 • Call-opsjon: Gir deg retten til å kjøpe et finansielt instrument til en gitt pris. Kalles også kjøpsopsjoner.
 • Put-opsjon: Gir deg retten til å selge et finansielt instrument til en gitt pris. Kalles også salgsopsjoner.

Call-opsjoner lar deg spekulere på kursoppgang, mens put-opsjoner lar deg spekulere på kursfall.

Kontraktstørrelse

En opsjonskontrakt tilsvarer alltid 100 aksjer. Hvis opsjonen din handles for 100 kr, må du altså betale 1000 kr for kontrakten i sin helhet.

Innløsningspris

Innløsningsprisen indikerer for hvilken verdi du kan kjøpe eller selge det underliggende instrumentet. For eksempel, hvis en opsjon har en innløsningskurs på $20, kan du kjøpe aksjen (hvis du eier en call-opsjon) eller selge (hvis du eier en put-opsjon), aksjen til denne prisen.

Når det gjelder call-opsjoner, pleier opsjonene med en lavere innløsningspris å være dyrere. Dette kan enkelt forklares gjennom at det er mer sannsynlig at aksjen vil kunne nå denne kursen. Risikoen for at opsjonen utløper helt verdiløs, er derfor mye mindre.

Når det gjelder put-opsjoner, er det motsatt. Opsjoner med en høy innløsningspris er dyrere enn de med en lavere innløsningspris, fordi sannsynligheten for at opsjonen utløper verdiløs, er lavere.

Utløpsdato

Utløpsdatoen indikerer hvor lenge opsjonen din er gyldig. Enkelte opsjoner varer en uke, mens andre kan vare flere måneder. Opsjoner med en utløpsdato langt frem i tid, vil være dyrere enn kortere opsjoner. Dette er fordi det er høyere sannsynlighet for at opsjonen blir innløst i løpet av perioden. De tre følgende begrepene blir brukt for å fortelle om en opsjon er profitabel for øyeblikket:

 • In the money option: Opsjonen er profitabel akkurat nå. Man kan også si at opsjonen er “i pengene”.
 • At the money option: Opsjonen er på “break-even”-nivå, altså er man i null.
 • Out of the money option: Opsjonen er verdiløs for øyeblikket. Man kan også si at opsjonen “ikke er i pengene”.

Logisk sett, er opsjoner som er “i pengene” mye dyrere enn de opsjonene som er “ute av pengene”. En call-opsjon med innløsningskurs på $20, hvor det underliggende instrumentet handles for $25, er allerede verdt litt penger. En put-opsjon med innløsningskurs på $20 mens aksjen handles for $25, er “ute av pengene”, og kan ikke løses inn med gevinst for øyeblikket.

In_&_out_of_the_money_opsjon

Illustrasjon av en call-opsjon på $5 som er in & out of the money

Hvordan kan du investere i opsjoner?

Tidligere måtte man dra til en opsjonsbørs og rope ut ordrene sine. Heldigvis, tilhører dette fortiden. Kjøp og salg av opsjoner kan nå bli gjort av hvem som helst. Når du vil investere i opsjoner, kommer du til å trenge en konto hos en megler som tilbyr opsjonshandel. En megler er et tredjeparti som utfører transaksjonene på dine vegne.

Hvis du ønsker å finne ut hvilken megler som passer deg og dine behov best når du ønsker å handle opsjoner, kan du bruke lenken under for å sammenligne de beste meglerne:

Hvilke faktorer avgjør verdien på en opsjon?

Verdien på en opsjon avgjøres av opsjonens egenverdi og forventningsverdi.

Egenverdi

Egenverdien til en opsjon er verdien den har når den innløses. La oss for eksempel si at du har en call-opsjon med innløsningskurs på $5, og at markedsverdien for øyeblikket er på $10. Akkurat da vil egenverdien på opsjonen din være $5. Når markedsverdien er lik innløsningsprisen, har opsjonen $0 i egenverdi. Opsjonen har også $0 i egenverdi når den er “out of the money” og ikke kan bli innløst.

 • Opsjon “in the money”? Da har opsjonen en egenverdi
 • Opsjon “out of the money”? Da er egenverdien lik null.

Forventningsverdi

Den forventede verdien blir avgjort av markedet. En opsjon som er “out of the money” eller “at the money” har fremdeles en verdi fordi det er en sjanse for at opsjonen ved et senere tidspunkt vil være “i pengene”. Forventningsverdien er høyere når:

 • Utløpsdatoen er lenger frem i tid.
 • Det underliggende instrumentet er volatilt.

Når en opsjon har en utløpsdato som ikke er langt frem i tid, er det lavere sannsynlighet for at opsjonen blir veldig verdifull. En volatil aksje har også en større sjanse for å øke i verdi og nå innløsningskursen før utløpsdatoen. Å kjøpe en opsjon som er “in the money”, trenger ikke å være det mest attraktive valget siden man må betale en mye høyere premie for en slik opsjon.

Hvilke faktorer påvirker prisen på en opsjon?

Opsjonsprisen blir hovedsakelig påvirket av prisen på, og volatiliteten til, det underliggende objektet.

Prisen på de underliggende aktiva

Prisen på de underliggende aktiva påvirker opsjonsprisen betraktelig. Verdiene på call-opsjoner

 • Stiger når prisen på de underliggende aktiva stiger
 • Faller når prisen på de underliggende aktiva faller

Motsatt logikk gjelder put-opsjoner. Prisen på put-opsjoner

 • Stiger når verdien på de underliggende aktiva faller
 • Faller når verdien på de underliggende aktiva øker

Volatiliteten til de underliggende aktiva

Volatiliteten til de underliggende aktiva har også sterk påvirkning på opsjonspriser. Følgende gjelder:

 • Er det stor variasjon i prisen på det underliggende aktivum? Da vil opsjonsprisen stige.
 • Er det lite variasjon i prisen på det underliggende aktivum? Da vil opsjonsprisen være lavere.

Volatilitet øker sannsynligheten for at opsjonen vil havne “i pengene”. Derfor får disse opsjonene en høyere verdi. Hvis du prøver å tjene penger på å handle opsjoner, bør du ta hensyn til volatilitet og hvordan det påvirker opsjonene dine. Store økonomiske hendelser kan raskt føre til støy i markedet, som igjen kan føre til økt volatilitet og høyere opsjonspriser.

Hvordan tolke opsjoner

Opsjoner er ikke alltid så lette å forstå. Det kan også bli litt rot når man må bruke nesten hele setningen for å legge inn en ordre hos megleren sin. Du må alltid forstå hvordan du skal lese opsjonene dine før du kjøper. Opsjoner hos megleren din vil som regel se slik ut:

Navn på opsjon – call/put – utløpsdato – innløsningskurs – kjøpspris.

For eksempel:

Equinor – Call – 08/06 – 170kr – 5 kr

Dette er en call-opsjon på Equinor med en innløsningskurs på 170 kr som utløper 08/06. Denne opsjonen kan kjøpes for 5 kr. Fordi en opsjon representerer en kontrakt på 100 aksjer, vil du måtte betale 500 kr for en slik opsjonskontrakt.

Opsjoner-eksempel

Eksempler på opsjoner

Valg av opsjoner, og utstedelse (salg) av dem

Før du kjøper en opsjon, må du bestemme deg for hvilken av opsjonene du vil gå for. Hvis du har lyst til å oppnå maksimal avkastning når du handler opsjoner, kan du ikke la frykt styre investeringene dine. Det første steget er alltid å bestemme seg for hvilket underliggende objekt du vil kjøpe en opsjon for. Dette kan, for eksempel, være NEL. Det neste vil være å tenke på:

 • Forventer du at kursen stiger eller faller?
 • Tror du prisen kommer til å være veldig volatil, eller bare litt?
 • Tror du kursendringen vil komme over lengre tid, eller tror du på kortsiktig kursendring?

Hvis du forventer at kursen skal stige, må du kjøpe en call-opsjon. Hvis du forventer kursen skal falle, må du kjøpe en put-opsjon. Call-opsjoner spekulerer i kursoppgang, mens put-opsjoner spekulerer i kursnedgang.

Forventer du at kursen såvidt kommer til å bevege seg? Da kan det være lurt å kjøpe en opsjon som er i pengene. Hvis du forventer kraftig kursendring, kan det være en ide å kjøpe en opsjon som er “ute av pengene”. Men husk på at du vil betale mer for et ekstra lag med sikkerhet. Hvis du kjøper en opsjon som er ute av pengene, kan avkastningen din bli mye høyere.

Det neste steget vil være å bestemme seg for om man tror kursendringen vil komme på kort eller lang sikt. Når man forventer en kortsiktig og eksplosiv kursbevegelse, er det lurest å kjøpe en kortere opsjon. Hvis du forventer kursendringen vil komme over lengre tid, bør du kjøpe en mer langsiktig opsjon. Jo mer sikkerhet du får i opsjonen, desto mer må du betale. Derfor er det lurest å “matche” opsjonen til hypotesen, og ikke kjøpe en langsiktig opsjon når du forventer en kortsiktig kursøkning.

Å kjøpe en opsjon er ikke så vanskelig. Du velger den opsjonen som har innløsningsprisen du tror på, og velger en opsjon med en passende utløpsdato, Det neste steget vil være å velge hvor mange opsjonskontrakter du har lyst til å kjøpe. Husk alltid på at en opsjonskontrakt tilsvarer 100 aksjer. Velg den opsjonen som passer hypotesen din og som maksimerer den potensielle inntjeningen din.

Utstedelse av opsjoner

Du kan også tjene penger på å utstede (selge) opsjoner. Når du utsteder en opsjon, er du motparten i opsjonshandelen når andre kjøper opsjoner. Når du utsteder en opsjon, er du obligert til å levere det antall aksjer du har spesifisert i kontrakten. For eksempel, hvis noen løser inn sin call-opsjon på NEL, er du forpliktet å selge vedkommende 100 aksjer til den innløsningsprisen som er gitt i opsjonskontrakten.

Når du utsteder opsjoner, spiller det ingen rolle hvor mye du taper, for du har signert en kontrakt om å levere. Derfor kan det være risikofylt å utstede opsjoner. I bytte mot den risikoen du påtar deg, får du betalt en premie fra dem som kjøper opsjonene dine.

Du har to muligheter når du utsteder opsjoner:

 • Du utsteder en call-opsjon når du forventer at kursen faller
 • Du utsteder en put-opsjon når du forventer at kurse skal øke

Utstedelse av call-opsjoner

Når du utsteder en call-opsjon, lover du at du skal selge et underliggende aktivum til en gitt pris. Dette kan, for eksempel, være en aksje. Hvis kursen øker, vil dette påvirke deg negativt fordi du må selge aksjene dine til en mye lavere pris enn markedsprisen.

På den andre siden, når prisen faller, vil du få gevinst på opsjonssalget ditt. Du får en premiebetaling fra dem som kjøper opsjonene dine, og du vil ikke tape penger ved at motparten løser inn opsjonen sin.

Utstedelse av put-opsjoner

En put-opsjon fungerer motsatt. Når du utsteder en put-opsjon, lover du å kjøpe det underliggende aktivum til en gitt pris. En aksje er igjen et godt eksempel. Her vil et kursfall påvirke deg negativt fordi du har lovet å kjøpe aksjene til en gitt kurs og du vil tape penger på å kjøpe aksjene over markedspris.

På den andre siden, vil du tjene penger når kursen stiger. Du får betalt en premie fra motparten i transaksjonen, og du taper ikke penger ved at motparten løser inn opsjonen sin.

Hvor mye tjener du på å utstede opsjoner?

Pengene du tjener ved å utstede opsjoner, er premien du får betalt av motparten din. Premien øker når risikoen øker. Dermed får du betalt en høyere premie når:

 • Opsjonen varer over en lengre periode
 • Innløsningsprisen er nær den nåværende markedsprisen

Krav tilknyttet utstedelse av opsjoner

En meglers hovedmål, er å begrense risikoen assosiert ved å utstede opsjoner mest mulig. Megleren din vil kreve en sikkerhet slik at du vil kunne dekke posisjonen din. Denne kan være dekket (“covered”) eller udekket (“uncovered”).

Dekket utstedelse av opsjoner

Når du utsteder en dekket call, eier du allerede de aksjene du utsteder opsjonen for. På denne måten kan du tjene litt ekstra penger på aksjeporteføljen din. Men hvis det går galt, bærer du risikoen av å måtte selge aksjene dine under markedspris. Put-opsjoner kan bli dekket av å kjøpe mer gunstige put-opsjoner.

Udekket utstedelse av opsjoner

Du kan også bruke kontanter som sikkerhet. Pengene vil bli satt til side på en marginkonto. Når du stenger posisjonen din, vil pengene bli refundert. Jo høyere risikoen er, desto mer vil megleren din kreve i margin. Hvis du ikke lenger møter marginkravene, kan megleren din stenge posisjonen din og du vil tape det investerte beløpet ditt.

Oppsummering av kjøp og salg av opsjoner

Får vi fortsetter, vil vi oppsummere forskjellene på å kjøpe og selge (utstede) opsjoner:

 • En call-opsjon gir deg retten til å kjøpe. Du betaler en premie.
 • En put-opsjon gir deg retten til å selge. Du betaler en premie.
 • Å selge en call-opsjon forplikter deg til å selge. Du får betalt en premie.
 • Å selge en put-opsjon forplikter deg til å kjøpe. Du får betalt en premie.

Salg av opsjoner før utløpsdato

Mange investorer velger å selge opsjonene sine før utløpsdatoen. En opsjonskontrakt kan også bli stengt før utløpsdatoen. I så tilfelle vil du får den aktuelle verdien på kontrakten inn på kontoen din. Akkurat som aksjekurser, vil opsjonspriser bevege seg kontinuerlig. Man kan tjene gode penger på å selge og kjøpe opsjonskontrakter til rett tidspunkt.

Innløsning av opsjoner

Du kan også velge å løse inn en opsjon. Hvis du løser inn en call, vil du få aksjene i kontrakten til denne mer gunstige prisen. Likevel, er dette i flere tilfeller ikke det smarteste å gjøre. Mange meglere krever ekstra kostnader for å løse inn opsjoner. I tillegg vil det koste deg penger å selge aksjene dine.

Innløsning av opsjoner kan være et interessant alternativ hvis du allerede planlegger å kjøpe disse aksjene. Det kan også være et alternativ hvis selskapet skal betale utbytte, fordi opsjonseiere ikke har rett på utbytte, mens aksjonærene har det.

Har du utstedt opsjoner? I så fall kan du bli tvunget til å møte kravet når man når utløpsdatoen. Kravet kan være å selge aksjer (call-opsjon), eller å kjøpe aksjer (put-opsjon), til en gitt pris.

Opsjonsstrategier: Å bruke opsjoner på en smart måte

Naturligvis kan opsjoner ha en viktig rolle å spille i markedet. Ved å bruke opsjoner på en smart måte, kan du oppnå høyere avkastning på investeringene dine.

Høyere avkastning på investeringer gjennom giring

Opsjoner er såkalt girede produkter. Du kjøper en opsjon for en mindre sum enn for den fulle investeringen, så dette lar deg i teorien oppnå mye høyere avkastning på den opprinnelige investeringen din. For eksempel kan du enten investere 10 000 kr i en aksje, eller du kan kjøpe en call-opsjoner for et tilsvarende beløp.  Selv om investeringen er den samme i den forstand at du håper på kursoppgang, kan du oppnå mye høyere avkastning ved å kjøpe opsjoner. Risikoen vil derimot være at opsjonene dine utløper verdiløse, og du taper hele investeringen din.

Hvis du ønsker høyest mulig avkastning, må du oftest kjøpe en opsjon som er “ute av pengene”. Men da må du være komfortabel med at du har en økt risiko for å tape hele investeringen din.

Når man forventer kursfall

Put-opsjoner lar deg tjene penger på kursfall. Forventer du en nedgang i aksjekursen? Da kan put-opsjoner la deg snu denne bevegelsen om til en profitt. Du kan gi den potensielle avkastningen din en sterk boost ved å velge en lavere innløsningskurs. Disse opsjonene er som regel billigere. Uansett, husk på at du bærer økt risiko for å tape investeringen din.

Put-opsjoner som forsikring

Put-opsjoner kan også bli brukt som forsikring. Hvis du forventer (kraftige) kursfall, kan det være veldig interessant å vurdere å kjøpe put-opsjoner. Put-opsjoner vil jo tross alt tjene deg penger når kurser faller. Å kjøpe put-opsjoner på en hel indeks, som OBX, vil være mye billigere enn å kjøpe put-opsjoner på alle aksjene i porteføljen din. Særlig gitt at man i tillegg må betale transaksjonskostnader på hver handel.

Ikke bruk put-opsjoner som forsikring alt for ofte. Husk på at forsikring kan være veldig dyrt! Du betaler en premie for den ekstra sikkerheten du får gjennom opsjonene dine. Investorer får betalt for å ta risiko, ikke for å ta den sikre veien ut til enhver tid. Derfor er det lurest å bare kjøpe put-opsjoner som en forsikring når du vil beskytte deg mot en stor risiko.

Få mer penger ved å selge aksjene dine

Du kan også utstede call-opsjoner hvis du har lyst på enda mer penger når du selger aksjen din. Hvis aksjen din først har en verdi på 100 kr og du planlegger å selge den på 120 kr, kan du utstede en call-opsjon med 120 kr som innløsningskurs. Du vil få betalt en premie på forhånd, og du vil så selge aksjene dine når kursen når 120 kr, som du hadde planlagt i utgangspunktet. På denne måten vil gevinsten din være både avkastningen din på salget og premien du fikk betalt!

Fortsetter kursen å stige? Det betyr ikke så mye lenger. Du planla allerede å selge aksjene dine for 120 kr, og du har også fått en liten bonus. Bare når kursen faller, havner du i trøbbel. Forventer du et seriøst kursfall? Da bør du ikke utstede call-opsjoner, men selge aksjene dine.

Kjøp aksjer med put-opsjoner

Put-opsjoner kan også brukes for å få en rabatt på aksjene du ønsker å kjøpe. Synes du en aksje er for dyr akkurat nå? Og vil du heller kjøpe aksjen hvis den faller rundt 20kr? Da kan du utstede en put-opsjon for den lavere prisen. Du vil da få betalt en premie. Hvis kursen faller 20 kr, kjøper du de aksjene for den kursen du allerede hadde planlagt å kjøpe for.

Når kursen fortsetter å falle, kan det godt hende du taper. Uansett, hvis du hadde kjøpt aksjene til den nåværende prisen, ville du ha tapt enda mer penger. Hvis aksjen beveger seg kraftig oppover, vil du egentlig ikke ha tapt da heller. Du har fått betalt premien din, og du hadde jo heller ikke lyst til å kjøpe aksjen på disse nivåene i utgangspunktet.

Utnytt volatilitet gjennom en “strangle”

Enkelte hendelser kan ha stor effekt på prisbevegelsene i markedet. Ta for eksempel Brexit-valget. Det er derimot ikke alltid lett å forutse effektene av slike hendelser. Hvis du forventer markedene kommer til å gjøre en kraftig bevegelse, men du ikke helt vet i hvilken retning, kan du kjøpe både en put- og en call-opsjon.

I dette tilfellet velger du en innløsningspris som er et godt stykke unna markedsprisen. Gjennom en “strangle”, vil du begynne å tjene penger hvis kursen beveger seg over eller under et visst nivå.

Utnytt en stabil børs

Det er også mulig å utnytte prisstabilitet. Hvis du ikke forventer at markedet kommer til å bevege seg så mye fremover, kan du utstede både put- og call-opsjoner som er langt nok unna den nåværende markedsprisen. Du vil få betalt en premie på begge opsjonene. Men denne strategien kan påføre deg enorme tap hvis markedet plutselig beveger seg kraftig oppover eller nedover.

Risikoene ved å investere i opsjoner

Investering og risiko går hånd i hånd. Opsjoner er intet unntak. Før man investerer i opsjoner, er det utrolig viktig at man har en bred forståelse for hvordan opsjoner fungerer. Etter å ha lest denne guiden, bør du ha fått en grei forståelse for grunnleggende aspektene ved opsjonsinvestering. Men det er svært viktig at du ikke går rett på å investere i opsjoner etter å ha lest denne artikkelen. Husk på at det alltid er en risiko for at du taper hele det investerte beløpet ditt hvis du tar feil beslutning.

En bedre tilnærming vil være å teste ut de forskjellige strategiene først. Det kan være en god ide å handle fiktive opsjoner og måle utviklingen din. Deretter kan du evaluere deg selv og hva som gikk bra/dårlig for å optimalisere strategien din. Enkelte meglere tilbyr gratis demokontoer, og det kan være et godt alternativ som vil prøve seg ut risikofritt før man begynner å handle opsjoner med reelle midler. Hvis du har lyst til å finne ut hvilke meglere som tilbyr gratis demokontoer, får du en grei oversikt ved å klikke på lenken under:

Hvor mye koster det å handle opsjoner?

Vanligvis vil du betale en fast sum per kontrakt når du handler opsjoner. I dette tilfellet vil det ikke bety så mye hva verdien på kontrakten er. For hver transaksjon, er det derfor utrolig viktig at man regner ut sin egen potensielle inntjening etter å ha trukket fra transaksjonskostnadene for å se om den fremdeles er profitabel. Det er viktig å finne en billig megler, slik at man ikke kaster bort penger på unødvendig høye kostnader. På siden vår kan du umiddelbart finne ut hvor du kan investere i forskjellige finansielle instrumenter, inklusiv opsjoner, billigst mulig:

Klar for å handle opsjoner?

Etter å ha lest denne guiden, bør du allerede ha noe av den viktigste informasjonen om opsjonshandel. Har du fremdeles spørsmål om opsjonshandel?

Ikke nøl med å legge ved dine kommentarer under. Vi kommer til å hjelpe deg så snart som mulig. Lykke til!

Kort kurs i opsjonshandel

Strategi og opsjoner

Bruk en put-opsjon for å fange en fallende trend – sikre gevinsten din ved en korreksjon (EN*)

Forfatter

Alex Mostert Avatar
Om meg:

Da jeg var 16 år, kjøpte jeg i all hemmelighet mine første aksjer. Siden dette "stolte øyeblikket" har jeg nå administrert Aksjetrader.com i over 10 år. Målet mitt med siden er å utdanne folk om økonomisk frihet. Etter studiene i bedriftsøkonomi og psykologi bestemte jeg meg for å bruke all min tid på å utvikle denne nettsiden. Siden jeg elsker å reise, jobber jeg fra hele verden. Klikk her for å lese mer om Aksjetrader.com! Ikke nøl med å legge igjen en kommentar under denne artikkelen om det er noe du lurer på.