Investering i råvarer

Å investere i råvarer blir stadig mer populært. Tidligere var det bare profesjonelle investorer som kunne investere i råvarer som olje og gull. Med fremveksten av nettmeglere har ført til at alle kan dra nytte av svingninger i råvaremarkedene. I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du kan dra nytte av disse bevegelsene ved å trade i råvaremarkedene.

Hvordan kan du investere I råvarer?

Det finnes flere måter du kan investere i råvarer. Vi diskuterer de forskjellige investerings måtene for å trade råvarer i denne artikkelen.

Aktiv spekulasjon I råvarepriser

Hvis du ønsker å investere i edle metaller som for eksempel gull og sølv, er det mulig å kjøpe et fast antall. transaksjonene blir vanskeligere om du ønsker å kjøpe varer som for eksempel olje og korn, dette er på grunn av at disse materialene kun handles i store mengder. Takket være utviklingen av CFD-meglere er det nå mulig å spekulere i prisen på varer som privat investor uten å være ansvarlig for selve lagringen av de ulike varene.

Men hvordan fungerer trading med råvarer når du bruker CFD-er? Med CFD-er kan du spekulere i både råvare prisøkninger og fall. Dermed kan du alltid utnytte den nåværende markedsutviklingen. Plus500 er en god nettmegler hvis du ønsker å å prøve råvare trading. På Plus500 kan du prøve CFD-trading gratis og uten risiko ved å bruke en gratis demo konto. Du kan bruk knappen nedenfor om du ønsker å prøve en slik konto.

80% av uerfarne investorer taper penger når de handler CFD-er.

I vår CFD-kategori kan du oppdage hvordan den moderne måten å trade på fungerer. Det er til og med mulig å prøve å handle gratis gjennom en demo!

Investering i råvarer gjennom ETFer

Du kan også velge å investere i råvarer på lang sikt. ETFer eller børshandlede fond som de også kalles er egnet for dette. ETF er fond som sporer for eksempel prisen på en eller flere varer. Noen eksempler på EFT er:

 • iShares Silver som følger sølvprisen
 • GLD Gold som følger prisen på gull
 • USO-Oil Fund som følger oljeprisen

Det er enkelt å kjøpe og selge denne typen investeringsfond gjennom en aksjemegler. Ønsker du å vite hvilke aksjemeglere som er billigst når det kommer til å investere i råvarer? Klikk på knappen nedenfor for å sammenligne de beste råvaremeglerne:

Indirekte Investering i råvarer gjennom aksjer

Det er også mulig å velge en mindre direkte tilnærming. Du kan kjøpe aksjer i selskaper som håndterer et bestemt råstoff eller råvare. Noen eksempler på dette er:

 • Du kan investere i gull ved å kjøpe aksjer i en gullgruve.
 • Du kan investere i olje ved å kjøpe aksjer i et oljeselskap.
 • Du kan investere i sukker ved å kjøpe aksjer i et godteri selskap.

Merk at dette betyr at du foretar en indirekte investering i råvarer. Aksjenes resultater vil avhenge av selskapets resultater. Under feil ledelse kan et selskap som handler med gull prestere dårlig selv når prisen på gull stiger. Derfor er det lurt å undersøke selskapet grundig før du investerer.

Ønsker du lære hvordan du kan kjøpe aksjer? I vår artikkel om aksjekjøp finner du all relevant informasjon:

Direkte investering in råvarer

I noen tilfeller kan du velge å kjøpe råvarer direkte. Dette er ikke så praktisk når det kommer til olje eller korn på grunn av det store antallet, men med edle metaller som gull eller sølv kan lettere handles. Kostnadene ved å kjøpe av råvarer er ofte høyere, og du må ta hensyn til ting som lagrings- og sikkerhetskostnader.

Hva slags råvarer kan du investere i?

Det finnes mange forskjellige typer råvarer som man kan investere i. I denne delen diskuterer vi de mest populære råvarene.

Energirelaterte råvarer

Råvarer som brukes til energiproduksjon spiller en viktig rolle i verdensøkonomien. Ønsker du å handle energiråvarer? Da kan du velge å investere i olje eller naturgass.

Oljeprisen er ofte avhengig av økonomisk utvikling. Når økonomien gjør det bra, trengs mer energi. Derfor kan oljeprisen stige dramatisk. Olje er en av de største råvarene når det kommer til handelsvolum.

energy commodities

Edle metaller

Edle metaller er også populære blant investorer. Edle metaller er metaller som rust har en begrenset effekt på. De meste populære edle metallene du kan investere i er gull, sølv, kobber og platina. Gull blir ofte sett på som en trygg investering. Investorer kjøper gull når finansmarkedene fungerer dårlig. Imidlertid har edle metaller ofte andre funksjoner også. For eksempel brukes sølv og kobber ofte til tekniske applikasjoner.

gold commodities

Landbruksvarer

Det er også mye spekulasjoner i prisene på landbruksprodukter. Derivater tillater bønder å beskytte produktene sine mot fallende priser. Populære landbruksprodukter som man kan investere i er for eksempel kaffe, mais, kakao, sukker og bomull.

Etterspørselen etter landbruksvarer er i stor grad avhengig av tilbud og etterspørsel. Når avlingene mislykkes, kan tilførselen synke; prisene kan da stige. Når økonomien er sterk, øker etterspørselen etter landbruksprodukter. Dette kan også øke prisen på denne typen varer.

agricultural commodities

Kjemiske metaller

Du kan også velge å investere i kjemikalier. Disse stoffene finnes ikke naturlig i naturen. Derfor må disse varene lages syntetisk. Eksempler på slike kjemiske metaller er uran, litium og kobolt. Når økonomien er sterk, ser du ofte en økning i etterspørselen etter denne typen råvarer.

chemical commodities

Hvorfor investere folk i råvarer?

Å investere en del av pengene dine i råvarer kan være lurt. Råvarer er av interesse for den aktive tradere fordi stor endring tilbud og etterspørsel sørger for at prisen svinger konstant. Hvis du spiller kortene dine riktig, kan du som trader tjene godt på dette.

Imidlertid kan kjøp av råvarer også være interessant på lang sikt. I motsetning til selskaper, kan ikke råvarer gå konkurs. Tilgangen på råvarer er begrenset, mens etterspørselen bare vil øke over tid. Når du har nok tålmodighet, kan du oppnå en solid avkastning på en investering i råvarer.

Hvordan blir en råvarepris bestemt?

fungerer akkurat som aksjehandel. Tilbud og etterspørsel bestemmer prisen på en vare som gull. Når det er flere kjøpere enn selgere, øker prisen til en balanse mellom antall kjøpere og selgere er funnet.

Mange spekulanter er aktive i råvaremarkedet. Som et resultat kan prisen på en vare noen ganger bevege seg i en overraskende retning.

Nytten av derivater

Investering i råvarer skjer nesten alltid gjennom derivater som CFDer og futures. Disse derivatene har en nyttig funksjon i økonomien. Mange selskaper er avhengige av visse varer. For eksempel trenger de kobber for å produsere telefoner. Hvis prisen steg for mye, ville det sette selskapets lønnsomhet i fare. Med et derivat kan et selskap forhindre at prisen stiger for mye. Derivatet sikrer at selskapet kan kjøpe varen til en fast pris. Derivater kan derfor brukes av selskaper for å begrense risikoen i råvaremarkedet.

Råvarer er knappe

Mange råvarer er knappe; dette gjør dem til en attraktiv investering. På kort sikt vil prisene svinge kraftig, men når tilbudet til slutt faller, vil prisene stige kraftig på grunn av uendret etterspørsel. Råvarer reagerer ofte sterkt på økonomiske utviklingen og kan derfor være ganske ustabile. Dette gjør det at det er fordelaktig å investere i råvarer på kort sikt.

I kategorien investering i råvarer finner du flere interessante artikler som diskuterer egenskapene til råvare investering.

Bomulls investering: hvordan kan du investere i bomull?
Gull investeringer: Hvordan kan du investere i gull?
Hvete investering: hvordan kan du investere i hvete?
Hvordan kan du dra nytte av en fallende oljepris?
Hvordan kan du investere i edle metaller?
Hvordan kan du investere i mais?
Hvordan kan jeg spekulere i prisen på oljefat?
Invester i kakao
Investere med naturgass: hvordan kan du investere i naturgass?
Investere med olje: alt om oljeinvestering
Kaffe: hvordan kan du investere i kaffe?
Platinum trading: hvordan kan du investere i platina?
Sølv trading: hvordan kan du investere i sølv?
Sukker investering: hvordan kan du investere i sukker?

Hvordan kan du investere i mais?

Mais er en vare der du enkelt kan investere hos en såkalt nettmegler. I denne artikkelen vil vi se på hvordan du kan handle med mais. Vi diskuterer også faktorene som påvirker prisen på mais. Med informasjonen i denne artikkelen kan du selv bestemme når det er riktig tidspunkt for å kjøpe eller selge mais med fortjeneste.

Hvordan investerer du i mais?

Det er forskjellige måter å investere i mais. Du kan handle direkte i prisen på mais, eller så kan du velge å investere i selskaper som handler med varen. Nedenfor diskuterer vi de forskjellige metodene du kan bruke for å investere i mais.

Investering i mais aksjer

Du kan også velge å investere i mais ved å kjøpe aksjer i et selskap som handler i denne råvaren. Et godt eksempel på et lignende selskap erKellogg’s. Kellogg er et amerikansk selskap som hovedsakelig er kjent for produksjon av forskjellige frokostblandinger. Prisen på mais spiller en viktig rolle i utviklingen av denne aksjen.

Det er imidlertid viktig å huske at dette alltid er indirekte investeringer. Prisen på en aksje påvirkes av forskjellige faktorer. Derfor bør du nøye undersøke hvordan selskapet gjør det og hva planene for fremtiden er. På den måten slipper du å tape penger!

Ønsker du å kjøpe mais-aksjer? Du kan trade direkte i mais-aksjer med en av disse pålitelige nettmeglerne:

MeglerKostnaderRegistrere
eToroMinimumsinnskudd er 50 USD/EURO.
Kapitalen din er under risiko.
AvatradeHandle aktivt mais-aksjer til lav pris med en gratis demo!

Investering i ETFer

Det er også mulig å investere i mais ved å kjøpe en deltakelse i et spesialfond. DeTeucrium Corn Fund er et godt eksempel på et fond som arbeider med mais. Dette fondet kjøper futures i denne råvaren.

investere i mais

Hvorfor er det interessant å investere i mais?

Det er flere grunner til at investering i mais kan være interessant. I denne artikkelen diskuterer vi flere årsaker.

Global vekst

På verdensbasis vokser økonomiene fortsatt sterkt. Det mest kjente eksemplet på dette er selvfølgelig Kinas økonomi. Med mer enn en milliard sultne mager å fylle, er mais en råvare der etterspørselen bare vil øke. Dessuten øker velstanden over hele verden, noe som vil føre til en økning i kjøttforbruket. I praksis brukes mais også ofte som mat til husdyr.

Beskyttelse mot inflasjon

I dårlige økonomiske tider ser du ofte sentralbanker trykke penger. Dette skaper inflasjon. Dette gjør også pengene på bankkontoen din verdt mindre. Ved å investere i en vare som mais, kan du beskytte deg mot inflasjon. Tross alt stiger prisen på mais sammen med global inflasjon.

Diversifisering

Ved å investere i en råvare som mais, reduserer du risikoen for porteføljen din. Hvis du bare investerer i aksjer, har du en større sjanse for at investeringene dine vil være mindre verdt på et tidspunkt. Diversifisering sikrer en mer stabil vekst av eiendelene dine.

Biodrivstoff

Mais brukes til å produsere biodrivstoff som etanol. I Sør-Amerika er etanol mye brukt til biler. Men etterspørselen etter biodrivstoff øker også i EU. Dette kan gjøre en investering i mais interessant.

Det passer trenden

Handel med mais er i tråd med den globale trenden. Med fremveksten av nye markeder som Kina, India og Brasil, øker etterspørselen etter både mat og energi. Som et resultat kan etterspørselen etter råvarer som mais øke betraktelig.

Samtidig passer mais også inn i en verden der klimaendringene får mer og mer oppmerksomhet. Folk leter etter biodrivstoff, og mais kan brukes til det formålet. Stigende temperatur øker også risikoen for fremtidige avlingssvikt. Dette gjør det enda mer attraktivt å investere i mais.

Hva må du passe på?

Investering innebærer alltid risiko. Hvis du skal investere i mais, er dette selvfølgelig ikke annerledes. La oss derfor kort diskutere risikoen ved å investere i mais.

Avlings feil eller til og med rykter om avlingssvikt kan øke verdien av mais. Tørketiden forårsaker stor mangel. Men når været er bra, kan det være en overflod av mais på markedet. Dette kan senke prisen på råvaren.

Politiske omstendigheter påvirker også prisen på mais. Etter at Russland erobret deler av Ukraina, var det ikke lenger mulig for Russland å eksportere mais på grunn av sanksjoner. Slike omstendigheter kan sterkt påvirke prisen på mais.

Ved en investering i mais er det derfor viktig å holde godt øye med de ulike makroøkonomiske forholdene. Mais kan være en råvare, hvor råvaren faller eller stiger med så mye som 15% i løpet av en uke. Som en aktiv trader kan du ha stor nytte av denne typen markedsbevegelser.

trading med mais

Hvilke mais aksjer kan du kjøpe?

I denne delen av artikkelen diskuterer vi noen selskaper der råmaterialet mais spiller en stor rolle. Hvis du vil investere indirekte i råvaren, kan du vurdere å kjøpe disse aksjene.

Kjøp Ingredion-aksjer

Ingredion er et ledende selskap innen salg av maisbaserte søtningsmidler. Amerikanerne elsker søte og usunne produkter, og Ingredion vet hvordan de skal svare på denne etterspørselen. Selskapet undersøker også muligheter for å ekspandere til Sør-Amerika og Asia. Hvis de lykkes med å selge mange produkter der også, kan selskapets lønnsomhet ganske enkelt øke ytterligere.

Kjøp aksjer i Green Plains

Green Plains er et amerikansk selskap som omdanner mais til etanol. Denne etanolen brukes deretter til å produsere eddik som finnes for eksempel i Heinz-ketchup.

Disse produktene vil trolig fortsette å være populære, så en investering i Green Plains kan bli bra.

Archer Daniels Midland

Dette er et selskap som er direkte aktivt i maisbransjen. Selskapet maler 72 millioner spiseskjeer mais per måned. Med dette produserer de blant annet store mengder etanol. Med nesten 2 milliarder liter etanolproduksjon per år er de en av de største aktørene i dette feltet. Så med en investering i Archer Daniels Midland tar du en stor indirekte mais posisjon.

Hva brukes mais til?

Alle som tror at mais bare brukes som mat har ikke fått med seg potensialitet til råvaren. For eksempel brukes råvaren også til produksjon av etanol. Mange biler i Sør-Amerika kjører fortsatt på dette drivstoffet. Mais er også en viktig ingrediens i forskjellige maling, tannkrem, kosmetikk og til og med sprengstoff!

Hvorfor bør du handle mais?

Mais er en viktig råvare og som har en viktig rolle i matproduksjonen. Den brukes over hele verden og fungerer vanligvis som en kilde til næringsstoffer. råvarer er generelt enkle å forstå: der aksjer eller valutaer virker kompliserte for mange mennesker, føles det veldig naturlig å handle med råvarer som for eksempel mais.

Det som også er fint med råvaren er at balansen mellom tilbud og etterspørsel er mye tydeligere. Når det gjelder mais, er prisen hovedsakelig bestemt av balansen mellom tilbud og etterspørsel; rykter om direktører eller merkelige søksmål spiller ingen rolle for etterspørselen og tilbudet rundt mais. Men hva er som påvirker prisen på mais?

Prisen på mais

Det er flere faktorer som kan påvirke prisen på mais. Sentralt i dette er selvfølgelig høstingen. Når det er mye avlingssvikt, stiger prisen på råvaren raskt. Når det ikke er mislykkede avlinger og det er overskudd på mais, kommer ikke prisen til å stige.

Mais har imidlertid flere bruksområder: den brukes også som biodrivstoff. En ny form for mais under navnet tropisk mais inneholder mer sukker og brukes som drivstoff. I dag er mais genetisk modifisert for å være mer motstandsdyktig mot sykdommer og ugressmidler.

En annen nyttige informasjon kilde som du kan bruke når du skal estimere prisutviklingen på råvaren mais er US Department of Agriculture sitt dokument som heter “Prospective plantations”. Dette dokumentet publiseres i andre halvdel av mars hvert år inneholder oversikt over hvor mye mais som plantes av bønder i den sesongen. Andre interessante dokumenter som sporer tilbud og etterspørsel er The Grain Stocks og Monthly Crop Production.

Bomulls investering: hvordan kan du investere i bomull?

Det kan være veldig attraktivt å investere i bomull. Prisen på råvaren bomull kan variere mye, og du kan dra nytte av dette! Takket være de nye alternativene for online handel, spiller det ingen rolle om prisen stiger eller faller. I begge tilfeller kan du tjene penger på en investering i bomull. I denne artikkelen kan du lese hvordan dette fungerer.

Langsiktig investering i bomulls lagre

Hvis du ønsker å investere i bomull på lang sikt, er det ikke lurt å kjøpe CFDer. Du kan imidlertid kjøpe aksjer i bomulls selskaper. Du vil deretter lete etter selskaper der bomull spiller en viktig rolle. Ved fysisk å kjøpe aksjer i disse selskapene, kan du også beholde investeringer i råvaren bomull for en lengre periode. Men husk at andre faktorer også spiller en viktig rolle, for eksempel kvaliteten på ledelsen.

Du kan investere i bomull ganske direkte ved å kjøpe aksjer i et selskap som produserer bomull. Eksempler på denne typen selskaper er Albany International, Unifi og Culp. Imidlertid er det viktig å huske at disse selskapene ofte også er involvert i andre bransjer. For eksempel lager Albany International også kompositter for romindustrien.

Du kan investere enda mer indirekte i bomulls aksjer ved å kjøpe Ralph Lauren eller Hanesbrands aksjer. Selvfølgelig bruker klesfirmaene mye bomull. Råvareprisen har imidlertid bare en begrenset innflytelse på driftsresultatet.

Mote og salg er viktigere faktorer for å bestemme aksjekursen. Hvis du vil kjøpe denne typen aksjer, må du bruke en mer omfattende og bredere analyse.

Ønsker du å kjøpe Bomulls-aksjer? Du kan trade direkte i Bomulls-aksjer med en av disse pålitelige nettmeglerne:

MeglerKostnaderRegistrere
eToroMinimumsinnskudd er 50 USD/EURO.
Kapitalen din er under risiko.
AvatradeHandle aktivt Bomulls-aksjer til lav pris med en gratis demo!

investere i bomull

Invester med et fond

Du kan også velge å investere i bomull ved hjelp av et fond eller ETF. En ETF prøver å følge prisen på bomull så tett som mulig. Et eksempel på en ETF som følger prisen på bomull eriPath Series B Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN.

Er det smart å investere i bomull?

Før du handler med bomull, er det lurt å vurdere om dette er lurt. Det er både argumenter for og imot kjøp av bomull. Bomull er et råstoff som alltid er etterspurt, og etterspørselen vil fortsette å stige på grunn av fremvoksende økonomier som Kina og India. Samtidig kan klimaendringer begrense produksjonen, noe som kan føre til knapphet og høyere priser.

Imidlertid er det også mange farer. For eksempel finnes det alternativer til bomull hvis råvaren blir for dyr. For eksempel kan klesmerker bytte til syntetiske materialer som polyester. Regjeringer påvirker også jevnlig prisene og lager av bomull bygges opp i noen land. Det er derfor viktig å gjøre en omfattende analyse av situasjonen før du åpner en handel med bomull.

Dra nytte av stigende og fallende markeder

Det er to måter å investere i bomull. Den første muligheten er å kjøpe råvaren; du får da overskudd når prisen på bomull stiger. Det er også mulig å ta en short posisjon: da tjener du penger når bomulls prisen faller. Fordi du har to alternativer, kan du oppnå et godt resultat i enhver markedssituasjon. Hvis du tar feil beslutning, taper du åpenbart penger.

Når du investerer i bomull, er det viktig å vurdere i hvilken retning prisen vil gå. Du kan gjøre dette ved å analysere markedssituasjonen. Sjekk om nyhetene spår en nedgang i høstingen av bomull. Når dette er tilfellet, vil trolig prisen stige under påvirkning av tilbud og etterspørsel. Du kan svare på dette ved raskt å kjøpe store mengder bomull.

Strategi kreves

Handel med bomull kan være risikabelt. Dette er fordi prisen på bomull kan endres når som helst. Det er derfor viktig å implementere en god strategi slik at du kan dra full nytte av endringene i prisen på råvaren. Imidlertid gir disse sterke prisendringene som kan skje også muligheter.

Hvis du investerer på kort sikt, kan du dra nytte av enhver liten bevegelse ved å åpne små posisjoner. I tillegg kan du bruke innflytelse, som gjør det mulig å tjene et større beløp med bomulls investeringene, selv med et lite innskudd.

Gull investeringer: Hvordan kan du investere i gull?

I krisetider er det ofte veldig populært å investere i gull. Når usikkerheten i aksjemarkedene stiger, klarer mange investorer å finne gull igjen. Men hvordan kan du faktisk investere i gull selv? Og hva er de største fordelene og ulempene ved å investere med gull? I denne artikkelen vil du lese alt du trenger å vite før du begynner å investere i gull!

Hvordan kan du investere i gull?

Det er to metoder for å investere i gull: fysisk og ikke fysisk. Når du investere i gull fysisk, kjøper du metallet gull. De fleste investorer velger imidlertid ikke-fysiske måter å investere i gull.

Hvordan kan du indirekte investere i gull?

Vi vil først diskutere de ikke-fysiske måtene du kan investere i gull.

Handel med gull aktivt ved bruk av CFD-er

Du kan aktivt handle med gull ved å bruke en nettmegler. Med en nettmegler kan du handle gull raskt. Du er ikke den fysiske eieren, men du drar fordel av prisstigninger og fall ved å handle CFD-er på råvaren.

CFD er veldig egnet for å spekulere i prisstigninger og fall i gullprisen på kort sikt. Med CFD kan du bruke innflytelse, noe som gjør det mulig å investere i gull med mindre penger. Les mer om investering i CFD i denne artikkelen.

Du kan prøve mulighetene for å handle i gull gratis med en demo hos en nettmegler. Ønsker du komme i gang med en gratis demokonto hos en megler? Bruk knappen nedenfor for å åpne en gratis demokonto:

invester i gull nå

Bruk av indeksfond

Det er flere indeksfond eller ETFer som sporer gullprisen. Du kan handle ETF uten kurtasje hos enkelte nettmeglere. Dette lar deg kjøpe og selge investeringer i gull uten problemer. Når du investerer i fysisk gull, er det vanskeligere å selge det. Det er to typer gull -ETFer:

 • Bullion-Backed: Disse midlene har fysisk gull.
 • Nonbullion-backed: disse midlene bruker finansielle verdipapirer som sikkerhet.

SPDR Gold-aksjer er et fysisk fond i gull notert i dollar og ETFS physical gold er et fysisk fond i gull notert i euro. Vær oppmerksom på at midler krever et prosentvis gebyr på årsbasis. Denne kostnadsprosenten brukes til administrasjon og lagring av gullet.

Ønsker du å kjøpe Gull-aksjer? Du kan trade direkte i Gull-aksjer med en av disse pålitelige nettmeglerne:

MeglerKostnaderRegistrere
eToroMinimumsinnskudd er 50 USD/EURO.
Kapitalen din er under risiko.
AvatradeHandle aktivt Gull-aksjer til lav pris med en gratis demo!

Gull opsjoner

Med opsjoner har du muligheten (men ikke plikten) til å kjøpe eller selge en viss mengde gull. For et opsjon betaler du en premie. Et gullopsjon har alltid en viss varighet. Innenfor denne perioden må du utøve alternativet, ellers blir det verdiløst.

Med opsjoner kan du bruke ganske kompliserte konstruksjoner. En stor fordel med gull opsjoner er at du aldri er forpliktet til å utøve dem. Ønsker du vite mer om å investere i opsjoner? Ved å trykke på linken nedenfor lærer du alt du trenger å vite om opsjoner:

Gull futures

Futures er bindende avtaler for levering av gull til en bestemt pris og tid. På grunn av innflytelsen og forpliktelsen kan du raskt tape mye penger med futures.

Gul Kontoen

Det er to typer gullkontoer. Disse er tildelt konto og ikke allokert konto. En gullkonto er en konto som følger gullprisen en etter en. Når du åpner en gullkonto, kjøper du en bestemt mengde gull. På den tildelte kontoen er gullet hele konto eierens eiendom. Serienummeret til gull barene er kjent, og gullet kan ikke byttes uten tillatelse.

I den ikke-ildelte kontoen vil kontoinnehaveren ikke bli tildelt noen spesifikke gullbarrer, og gullet vil bli delt med andre kontoinnehavere. Fordelen med dette er at kostnadene banken tar er lavere. Ulempen er at kontoinnehaveren ikke alltid kan ta ut alt gullet. Spesielt i krisetider er kontoinnehaveren avhengig av bankens kredittverdighet.

investere i gull i banken

Aksjer i gull gruveselskaper

En annen måte å investere i gull er ved å kjøpe aksjer i gull gruveselskaper. Kostnaden for å utvinne gull er generelt ganske stabil. Som investor kan du tjene godt med riktig tilnærming. Det er viktig å huske at verdien av aksjer i gull gruveselskaper ikke beveger seg en-mot-en med verdien av gull.

Det er derfor viktig å undersøke hvordan selskapet presterer. Selskapets resultater påvirkes av andre faktorer i tillegg til gullprisen. Noen kjente gull aksjer er:

 • AngloGold Ashanti Ltd.
 • Goldcorp Inc.
 • Barrick Gold Corp.
 • Newmont Mining Corp.
 • Franco-Nevada Corp.

Du kan også handle i en kombinasjon av gull gruveselskaper med en ETF. Et godt alternativ for dette er Market Vectors Gold Miners ETF. Ønsker du vite mer om kjøp av aksjer? I vår artikkel ‘hvordan kjøpe aksjer’ gir vi deg en grundig analyse av prosessen:

Hvordan kan du kjøpe gull?

Det er også mulig å investere fysisk i gull. Når du investerer i gull fysisk, er det viktig å ta den ekstra risikoen i betraktning. Du bør kunne lagre gullet trygt.

Invester i gullbarrer

Gullbarrer kommer i forskjellige vekter. De letteste gull barene veier bare ett gram, mens de tyngste veier over ett kilo. Dette lar deg investere både små og store mengder penger i gullbarrer. Den relative premien eller produksjonskostnadene er relativt lavere med de høyere vektene. Tross alt er det billigere å produsere en større gullbarr.

Invester i gullmynter

Det er også mulig å investere i gullmynter. Vekten av en mynt er vanligvis en Troy eller omtrent 31 gram. Verdien av en gullmynt avhenger hovedsakelig av gullets renhet. Noen mynter er forsterket med kobber. Når du handler med gullmynter, kan mynttypen også bestemme verdien. Sjeldne mynter har en høyere verdi enn de mer vanlige gullmynter.

investere i gullmynter og barer

Hva bør du være oppmerksom på når du investerer i gull?

Det er viktig å bruke en pålitelig leverandør når du vil investere i gull. Dette gjelder selvfølgelig både handel med gullpapirer og handel med fysisk gull. For eksempel kan du sjekke om leverandøren har lisens fra en regulator. Ofte må du betale for gullet på forhånd, så det er viktig at motparten er pålitelig.

Når du kjøper gull for mer enn 100.000 kr, må du ofte lage en kopi av legitimasjonen din. Det er også viktig å sjekke om gullet er trygt plassert. Ikke alle hus forsikringer dekker gullbarrer. Du bør derfor sjekke om det er klokere å lagre gullet ditt i en bankboks.

Hva er risikoen ved å investere i gull?

Hver investering har sine fordeler og ulemper. Også med gull er det mange grunner til at det er bedre å ikke gjøre det.

Du vil ikke motta utbytte på gull

Når du plasserer penger i aksjer eller obligasjoner, mottar du utbytte eller renter. Når du investerer i gull, kan du bare tjene penger når prisen stiger. På sikt kan derfor en investering i gull være skuffende, spesielt i forhold til investeringer i (gull) aksjer.

Dårlig avkastning med god økonomi

Gull klarer seg spesielt godt i økonomisk usikre tider. Når det går bra med økonomien, er det bedre å ikke kjøpe gull. Selvfølgelig kan du alltid kjøpe den som forsikring for å forberede deg på en potensiell fremtidig lavkonjunktur.

Gull Markedet er ustabilt

Prisen på gull er veldig volatil. Denne volatiliteten gir usikkerhet.

Penger på en sparekonto gir en fast rente. Likevel fungerer gull generelt bedre på lang sikt. Det er også mulig å dra fordel av volatiliteten ved å ta en short posisjon. Ved å bruke en short posisjon kan du også tjene penger når gullprisen faller.

Dårlige resultater til høye renter

Ved lave renter klarer gull seg relativt godt. Men når rentene stiger, mister gull ofte sin glans. Det finnes flere relativt sikre alternativer. Tenk for eksempel på obligasjoner eller til og med en sparekonto. En stigende rente kan derfor være en god grunn til ikke å investere i gull.

Rente og gullpris

Hva er fordelene med å investere i gull?

Selvfølgelig er det også grunner til at du bør investere i gull. Hvis de ikke var der, hadde gull sannsynligvis en mye lavere verdi.

Gull kan beskytte deg mot inflasjon

Inflasjon er et naturlig fenomen der verdien av penger synker over tid. Ved å investere i gull kan du beskytte deg mot inflasjon. Over tid stiger verdien av gull sammen med inflasjonen. På et senere tidspunkt kan du motta en sammenlignbar ekte sum penger for gullet ditt.

Gull er en begrenset råvare

Gull, som mange andre råvarer du kan investere i, er begrenset i antallet som finnes. På et tidspunkt går råvaren rett og slett tom. Samtidig øker den globale velstanden og flere og flere interesserer seg for råstoffet som i dette tillifet er gull. Det er derfor ikke usannsynlig at gull prisen vil fortsette å stige i fremtiden.

Gode ​​resultater til lave renter

Når renten er lav, er det en god idé å investere i gull. I dette tilfellet vil du ikke gå glipp av en avkastning på pengene på spare kontoen din. Videre stiger gullprisen ofte til lave renter.

Spre risikoen din

Med gull kan du også spre risikoen. Gull er et motsyklisk investerings produkt: når det ikke går bra med økonomien, går gull ofte bra. Ved å kjøpe gull kan du stabilisere porteføljen din og sikre at du oppnår en positiv avkastning i både dårlige og gode tider.

Gode ​​resultater med en svak dollar

Når en viktig valuta som dollar faller i verdi, kan det være attraktivt å investere i andre alternativer. Investorer ser deretter etter en trygg havn. Når verdens økonomien brenner, stiger gull.

Dollar og gullpris

Er det lurt å investere i gull?

Om det er lurt å investere i gull, avhenger veldig av din personlige situasjon. Det er viktig å huske at gull per definisjon er en risikofylt investering. Invester derfor bare i gull med penger du kan tape.

Da er det viktig å planlegge gull investeringen din. Det er ikke lurt å investere i gull når det er et sterkt bull marked. Et godt eksempel på et godt tidspunkt å kjøpe gull er en krise. Under korona krisen i 2020 så du for eksempel at gullprisen steg kraftig.

Når du har bestemt deg for å investere i gull, er det viktig å lage en god investeringsplan. Tenk selv til hvilken pris du vil selge gullet igjen. Du tjener ikke penger på gull gjennom renter eller utbytte. Derfor er det viktig å ta spekulere fra prisøkningen på et tidspunkt.

Investerer du i gull eller sølv?

Gull og sølv blir jevnlig nevnt sammen i en setning. Dette er ikke rart, siden de begge er edle metaller. Sølv blir ofte sett på som gullets mindre bror. Det er imidlertid tvilsomt om dette er riktig.

Sølv ser absolutt ut til å gå bedre enn gull i bull markeder. Dette er sannsynligvis delvis fordi det er større eterspørsel for sølv. Sølv er mye brukt i teknologiske produkter, og med ytterligere digitalisering av samfunnet vårt øker etterspørselen etter slike produkter.

En investering i sølv kan derfor være mer interessant. Sølv blir fortsatt sett på som en trygg havn, men det kan også gjøre det bra i tider med økonomisk velstand. Sølvforsyningen minker, mens industriell etterspørsel bare øker. På sikt kan du derfor oppnå gode resultater med en investering i sølv!

Hvordan fungerer investering i gull i praksis?

Med to eksempler diskuterer vi hvordan handel eller investering i gull fungerer i praksis.

En krise!

Det er slutten av februar 2020, og du innser at koronaviruset sprer seg over Europa. Aksjemarkedene stuper og investorer selger aksjene sine i massevis. Derfor leter du etter et interessant alternativ til aksjer. Etter noen undersøkelser ender du til slutt opp med gull.

Du bestemmer deg for å spekulere i prisen på gull med en CFD. Du kjøper gull for et beløp på 1400 dollar. I begynnelsen faller prisen noe mer, men til slutt stiger prisen betraktelig igjen. Etter hvert selger du gullet for en pris på 1550 dollar. Du oppnår da en positiv avkastning på 150 dollar per gullbar, noe som tilsvarer en avkastning på mer enn 10%.

Med et derivat kan du velge å bruke innflytelse. Hvis du hadde brukt en innflytelse på 1: 3 i dette eksemplet, ville du ha oppnådd en avkastning på 450 dollar per gullbarre eller 30% på investeringen din. Hvis du bruker en innflytelse, kan tapet ditt selvfølgelig også øke betraktelig.

gullpris investering

Gull prisutvikling, kilde goldprice.org

En ny gullgruve

Du har fått en arv, og du bestemmer deg for å investere en liten del av den i en gullgruve. Du gjør dette ved å kjøpe aksjer i en gullgruve på Freedom24 uten kurtasje. Noen uker senere ser du på nyhetene.

Det er uventet funnet en enorm tilførsel av gull et sted i Afrika. De globale gullreservene er plutselig mye større enn forventet. På grunn av det større tilbudet synker verdien av gull. På grunn av dette selger folk massivt gullgruve aksjer.

Aksjen faller ti prosent, og du oppnår en negativ avkastning. Går selskapet fortsatt i profitt? Da kan det være smart å bare holde på aksjen. Panikk rundt nyheter påvirker ofte prisen uforholdsmessig. Det er en god sjanse for at aksjen vil komme tilbake i fremtiden.

Bitcoin som det nye gullet?

Gull har lenge vært kjent som den sikre havnen. I dag har det imidlertid kommet en ny spiller: Bitcoin. Bitcoin har heller ingen motpart risiko. Når folk er bekymret for inflasjon eller tilstanden i økonomien, stiger Bitcoin-prisen. Handel med Bitcoins kan være interessant i usikre tider. Klikk her for å lære mer om Bitcoins.

Hva er gjeldende gullkurs?

Nedenfor kan du se gjeldende pris på CFD-er på gull:

Konklusjon investering i gull

Investering eller trading med gull kan være veldig interessant. De edle metallene er ikke lenger knyttet til dollaren en-mot-en. Likevel fungerer gull fortsatt som en trygg havn. Du kan derfor se gull som en forsikring mot nedadgående markeder og inflasjon. Dette kan gjøre det attraktivt på både kort og lang sikt å investere i gull.

Hvordan kan du dra nytte av en fallende oljepris?

Oljeprisen svinger betraktelig: heldigvis er det måter slik at du kan dra nytte av en oljepris som faller! Under koronakrisen hadde vi en enestående situasjon der prisen på et fat olje falt under $ 0. Hvordan kan du dra fordel av en så eksepsjonell situasjon?

Hvordan kan du dra nytte av et oljeprisfall?

Det er forskjellige måter du kan reagere på en oljepris som krasjer. La oss se hva alternativene dine er.

Aktiv trading og shortsalg

Du kan velge å aktivt spekulere i verdien av oljeprisen. Du kan gjøre dette med derivater. Ved å bruke derivater har du muligheten til å åpne en short posisjon. Med en short posisjon oppnår du et positivt resultat på investeringen når prisen faller. Når prisen stiger, taper du penger.

En god nettmegler som kan brukes for å aktivt trade på prisen på et fat olje er Plus500. Med Plus500 kan du spekulere i stigende og fallende priser med CFD-er. Ønsker du begynne å handle CFD-er med olje med en gang? Bruk knappen nedenfor for å åpne en konto:

Se etter gode kjøp

Du kan også velge å se etter gode kjøp. Et selskap som for eksempel Shell har vært stabil over lang tid. Selskapet utbetaler flere utbytter hvert år og har en solid forretningsmodell.

Sjansen for at et selskap som Shell vil gå konkurs er derfor liten. Du kan derfor se et olje fall som et godt tidspunkt å kjøpe stabile oljeaksjer. En bra nettmegler for å kjøpe oljeaksjer er Freedom24. På Freedom24 kan du kjøpe og selge aksjer uten å betale kurtasje.

Følg en tracker

Du kan også se etter en tracker som prøver å nærme seg oljeprisen. Et indeksfond prøver for eksempel å spore en indeks. Undersøk nøye hva hver tracker er designet for å gjøre.

Det er også trackere som reagerer på fallende oljepris. Andre trackere gjør det bra med høy volatilitet. Du kan investere med forskjellige tracker under alle markedsforhold.

En god megler for å investere i trackere er DEGIRO. Hos denne megleren kan du investere gratis i flere ulike trackere. Bruk knappen nedenfor for å åpne en konto hos denne megleren:

Hvorfor ble oljeprisen negativ under koronakrisen?

Koronakrisen har stanset all global økonomisk trafikk. Som et resultat falt etterspørselen etter olje til et nytt lavpunkt.

I begynnelsen av krisen falt oljeprisen veldig hardt. De oljeproduserende landene kom ikke til enighet, noe som resulterte i at det fortsatt ble produsert for mye olje. Til slutt inngikk de 23 oljeproduserende landene en allianse for å redusere produksjonen. Selv med lavere produksjon ble imidlertid fallet i etterspørselen ikke absorbert skikkelig.

Som en konsekvens var det en alvorlig overproduksjon. Om du ønsket å kjøpe olje i mai 2020, ville du få penger for å kjøpe den. Det er dyrt for produsentene å lagre 160 (!) Millioner fat olje i oljetankere.

På grunn av disse hendelsene begynte folk å selge fremtidige kontrakter på olje. Dette skjedde fordi folk i dagens situasjon foretrekker å ikke sitte igjen med et fat olje. Som et resultat krasjet amerikansk STI -olje 100% 20. april og prisen ble negativ.

Hva med oljens fremtid?

Den globale økonomien har forbedret seg siden den tid og etterspørselen etter olje kommer til å øke fra disse nivåene. Likevel vil hver krise bli overvunnet. Når viruset er under kontroll, vil økonomien begynne å åpne igjen. Den globale økonomien er fortsatt avhengig av olje. Etterspørselen etter olje forventes derfor å øke, og det er derfor ikke usannsynlig at prisen vil nå nye høyder i fremtiden.

Hvordan kan jeg spekulere i prisen på oljefat?

Oljeprisen beveger seg mye under påvirkning av tilbud og etterspørsel. Dette gjør det til en potensielt attraktiv investering. Spesielt på kort sikt kan du tjene mye på å kjøpe oljefat; Selvfølgelig kan du også tape mye penger når ting går galt. I denne artikkelen vil vi se på hvordan du kan kjøpe olje, og vi vil diskutere faktorene som påvirker oljeprisen.

Hvordan kan du handle oljeprisen?

Når du vil spekulere i oljeprisen, er Plus500 et godt alternativ. Dette er en profesjonell megler der du kan investere penger i fallende og stigende markeder. Dette kan gjøres fra så lite som 1000 kr: Dette gjør det mulig for alle å få gode resultater ved å kjøpe og selge CFD-oljefat. Når du gjør det, er det viktig å huske at i tillegg til å tjene penger, kan du også tape. På Plus500 kan du begynne å handle gratis med en demo eller med et innskudd så lavt som 1000 kr.

Bruk knappen nedenfor for å åpne en konto på Plus500 umiddelbart:

Før du begynner å investere i olje

Før du entusiastisk begynner å kjøpe og selge hundrevis av fat olje, er det viktig å etablere noen grunnleggende elementer for investering. Det første du alltid bør gjøre er å etablere den generelle trenden. Sjekk i hvilken retning prisen beveger seg mesteparten av tiden; hvis prisen har falt i et år, er sjansen liten for at den plutselig vil stige i morgen. Vær derfor en sau, følg flokken, så øker du sjansene for å tjene penger.

Når du kjøper olje, er det viktig å kutte alle tap så raskt som mulig. Ikke vent uendelig til du er i minus: begrense tapene og maksimere fortjenesten. Du gjør dette ved å velge et logisk øyeblikk på forhånd der du kommer deg ut. Dette kan for eksempel være et fint rundt tall der du har mistet X antall prosenter: på denne måten unngår du å miste alle pengene dine på en oljeinvestering.

kjøpe olje

Andre måter å handle olje på

Hvis du ikke vil spekulere direkte på oljeprisen, kan du også tjene penger på å investere i oljeaksjer og ved å investere i investeringsfond. I denne delen av artikkelen vil vi kort diskutere hvordan dette fungerer.

Handel med oljeaksjer

Hvis du ikke vil investere i råvarer, men likevel vil dra nytte av en stigende oljepris, kan du vurdere å investere i oljeaksjer. Oljeaksjer er aksjer i selskaper som er aktive i oljeindustrien. Tenk for eksempel på et selskap som Shell eller BP.

En god megler hvor du kan kjøpe oljeaksjer er Freedom24. Bruk knappen nedenfor for å åpne en konto hos Freedom24 umiddelbart:

Invester i et fond

Du kan også velge å investere i oljefat ved å kjøpe en andel i en ETF. En ETF er et fond som handles på børsen og prøver å følge en bestemt indeks. Noen eksempler på ETFer som handler i oljehandel er:

 • iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS USD (Acc) (EUR) | IS0D
 • Xtrackers Stoxx Europe 600 Oil & Gas Swap UCITS 1C (EUR) | XSER
 • Lyxor Index Fund – Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas UCITS Acc | OLJE
 • Invesco STOXX Europe 600 Optimized Oil & Gas UCITS | SC0V

En god og pålitelig megler for å kjøpe olje -ETFer er DEGIRO. På DEGIRO betaler du ingen kjøpskostnader på midler som er inkludert i kjerne valget. Bruk knappen nedenfor for å åpne en konto hos DEGIRO:

Faktorer som påvirker oljeprisen

Du tjener selvfølgelig mest på å kjøpe olje ved å gå inn til rett tid. La oss derfor se på hvilke faktorer som påvirker oljeprisen mest.

Verdensøkonomien

Etterspørsel bestemmer prisen på et verdipapir. Så, etterspørselen etter olje bestemmer også oljeprisen. Når verdensøkonomien går dårlig, faller vanligvis etterspørselen etter olje. Dette er fordi den totale produksjonen faller og derfor brukes mindre olje.

Det er også viktig å se på den økonomiske situasjonen i nye økonomier. Den store økningen i Kina, for eksempel, vil sikkert påvirke oljeprisen i fremtiden.

Økonomiske kriser legger ofte press på oljeprisen. Du så dette for eksempel under koronakrisen: oljeprisen falt til og med under $ 0 per fat. Denne situasjonen var imidlertid midlertidig, og oljeprisen steg over $ 50 igjen et år senere. Ved å utnytte disse svingningene kan du tjene godt på oljeprisen.

OPEC

OPEC eller Organisering av oljeeksport landene har flere medlemmer som sammen eksporterer olje. Medlemslandene danner et kartell der det inngås prisavtaler og eksportmengder bestemmes. OPECs beslutninger om produksjonen har en direkte innflytelse på dagens oljepris.

Faktisk, når produksjonen økes, vil oljeprisen falle med like stor etterspørsel. Derfor, når du vil kjøpe oljefat, ikke glem å undersøke tilbudssiden også.

Amerikanske dollar

Når du går for å kjøpe olje, spiller dollaren en viktig rolle. Dette er fordi oljeprisen er uttrykt i dollar. Når verdien av pundet stiger til samme oljepris, kan du for eksempel kjøpe mer olje for samme mengde pund. Når du bruker en annen valuta enn dollaren, har verdien av dollar sammenlignet med valutaen din en sterk innvirkning på prisen du betaler for et oljefat.

Konflikter

Konflikter, spesielt i oljeproduserende land, øker også prisene. Hvis borgerkrig bryter ut i et stort oljeproduserende land, kan dette presse oljeprisen opp ved å sette produksjonen i fare. Følg derfor godt med på den internasjonale politiske situasjonen.

Oljeforsyningen

På den annen side kan nye oljelager få prisen ned igjen. Olje er begrenset: når varen er nesten oppbrukt, vil prisen øke betydelig. Men hvis det plutselig blir gjort et stort nytt funn, kan dette presse prisen ned etter hvert som tilbudet øker igjen.

Spekulasjoner om oljepris

Til slutt spiller spekulasjoner en stor rolle når det gjelder oljepris. Markedet for spekulasjoner har vokst og spekulanter spiller en stor rolle i dannelsen av dagens oljepris. Det handler derfor ikke lenger alltid om tilbud og etterspørsel eller faktisk bruk; nei, det handler ofte om den generelle følelsen som investorer har om oljen.

Er en stor fortjeneste mulig med olje?

Er det mulig å tjene mye på oljehandel? Svaret er et rungende ja! Ved å kjøpe eller selge olje i riktig øyeblikk, kan du tjene store mengder penger på kort tid. Samtidig kan ethvert overskudd like gjerne bli til et tap. Administrer derfor risikoen din klokt og invester bare penger i råvarer som olje med penger du har råd til å tape.

Før du begynner, er det en god idé å øve med en demo. På denne måten kan du prøve ut forskjellige strategier og teste hvilken investeringsform som passer deg best. Bruk knappen nedenfor for å åpne en demo med en megler:

Hvordan handle olje lønnsomt?

Før du begynner å kjøpe og selge olje, er det lurt å studere hvilke faktorer som påvirker oljeprisen. Når du har en god forståelse av hvordan oljeprisen er etablert, kan du bedre svare på den siste utviklingen. Nyhetene med sterk innflytelse kan være klare: i 2008 steg oljeprisen til mer enn 140 dollar per fat for midlertidig å falle under 0 dollar i 2020!

Det er også viktig å anerkjenne aktørene i oljemarkedet. Mest handel i oljemarkedet utføres av profesjonelle handelsmenn og hedgefond folk, så markedet reagerer mindre følelsesmessig enn markedet for vekstaksjer eller edle metaller. Når det skjer sterkere bevegelser, går flere private investorer inn og øker uforutsigbarheten.

Valg mellom Brent & WTI olje

Når du skal kjøpe oljet, kan du velge mellom to typer olje:

 • WTI: olje fra Amerika
 • Brent: fra Nord-Atlanteren

Du skulle tro at disse typene olje alltid burde ha nesten samme pris. Dette er imidlertid ikke tilfellet, ettersom de er knyttet til forskjellige regioner. For eksempel så man i 2010 at WTI-olje falt(kall det amerikansk olje) fordi tilbudet økte for mye mens Brent-forsyningen falt. Som et resultat så du at Brent-olje ble mye dyrere enn WTI.

Følg derfor godt med om begge typer oljer setter lignende priser. På denne måten øker du sjansen for lønnsomhet på investeringene dine.

Lag en plan

Hvis du ønsker å investere lønnsomt i olje, må du lage en god plan. Bestem deg når du skal kjøpe oljefat og også umiddelbart lage en exit-strategi. Ved å gjøre dette i begynnelsen av investeringsposisjonen, forhindrer du at sterke følelser påvirker deg til å ta en uklok beslutning.

Invester alltid bare med penger du har råd til å tape. På den måten slipper du å tape mye penger ved å måtte selge oljefat på en ugunstig tid for å reparere vaskemaskinen eller kjøpe mat.

Invester i kakao

Investeringsmuligheter presenterer seg i alle former og størrelser. Markedet du velger, avhenger av din kunnskap og av dagens lønnsomhet i markedet. Investering i aksjer er bare en investeringsmulighet. Å sikre en god og balansert portefølje er avgjørende for langsiktig suksess.

En måte å diversifisere porteføljen din er ved å investere i kakao og andre ulike råvarer. Kakao kan være en stabil og pålitelig søyle i porteføljen din. I denne artikkelen lærer vi deg hvordan du kan investere i kakao.

Hvorfor investerer du i kakao?

Å investere i varer som kakao er et godt grep for å diversifisere porteføljen din. Kakao er en råvare, noe som betyr at det er et stabilt og naturlig produkt, for eksempel sukker eller kaffe. Det som gjør investering i varer interessant er det faktum at vi alltid trenger råvarer. Det er en nesten konstant etterspørsel etter råvaren.

Investering i kakao aksjer

Dessverre er ikke de fleste kaffeproduserende selskaper notert på børsen. Ønsker du å investere i aksjer knyttet til kakao? Da kan du vurdere å kjøpe aksjer som er involvert i produksjon av sjokolade. Kakao er den viktigste ingrediensen for en velsmakende sjokolade bar.

Ønsker du å kjøpe kakao-aksjer? Du kan trade direkte i kakao-aksjer med en av disse pålitelige nettmeglerne:

MeglerKostnaderRegistrere
eToroMinimumsinnskudd er 50 USD/EURO.
Kapitalen din er under risiko.
AvatradeHandle aktivt kakao-aksjer til lav pris med en gratis demo!

Invester i kakao

Illustrerende priser

Langsiktig investering i kakao

Vil du heller investere i kakao på lang sikt? Dette kan gjøres ved å kjøpe en ETF som omhandler kakao. En kakao -ETF er et fond som prøver å spore kakao prisene så tett som mulig. Den mest kjente ETFen for handel med kakao er ETF iPath Cocoa ETF (NIB). Et mindre fond du kan investere i er iPath Pure Beta Cocoa ETF (CHOC). Sistnevnte er imidlertid mindre likvid fordi fondet tiltrekker seg færre investorer.

En av de billigste plattformene for handel med disse og andre fond er DEGIRO. Bruk knappen nedenfor for å åpne en gratis konto hos DEGIRO:

Kjente amerikanske sjokolade aksjer:

 • Hershey Co.
 • Mondelez International
 • Rocky Mountain sjokoladefabrikk
 • Tootsie Roll Industries

Kjente sveitsiske sjokolade aksjer

 • Nestlé
 • Barry Cellebaut
 • Sjokoladeprodusentene Lindt & Spruengi

Kakao kontra andre råvarer

Selv under en krise trenger folk fortsatt kakao, kaffe eller sukker. Forbruket av disse produktene fortsetter til tross for eventuelle globale kriser som kan oppstå. Dette er forskjellig fra råvarer som olje og gass. Tilbud og etterspørsel etter råvarer som kakao, kaffe og sukker er relativt stabilt sammenlignet med disse varene.

Gull og sølv er tilgjengelig i mindre mengder, og tilbudet har en direkte innvirkning på markedet. Dette er ikke tilfelle med kakao. Man oppdager ikke plutselig en skog for kakaoplantasjer som plutselig dobler tilbudet og senker prisen. Dette betyr at kakao prisene aldri vil være så volatil som prisene på edle metaller eller kryptovaluta.

Vareutveksling av kaffe, kakao og sukker

The Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (CS&CE) er en vareutveksling som ble opprettet i september 1979 for å gjøre handelen med disse råvarene lettere og tryggere. Det er en spesifikk børs som spesialiserer seg på handel med futures av disse råvarene. Dette er stedet for å få fremtiden din i disse stabile råvarene.

handel med kakao

Myke råvarer og harde råvarer

Råvarer, også kjent som varer, er delt inn i to typer: harde råvarer og myke råvarer. Harde råvarer er naturressurser som må utvinnes, for eksempel gull, gummi og olje. Myke råvarer er landbruksprodukter eller husdyr som mais, hvete, kaffe, sukker, soyabønner og svinekjøtt.

Det er viktig å kjenne forskjellene når du investerer i kakao, fordi de begge har forskjellige egenskaper og volatilitet. Harde råvarer er avhengige av naturlig forsyning, mens myke råvarer er mye mer avhengige av mennesker.

Invester i kakao

Det kan være lurt å ha myke råvare futures som en del av porteføljen din. Ved å investere i råvarer som kakao, vil du sikre ytterligere diversifisering i porteføljen din. Investering i kakao kan gjøres gjennom de fleste nettmeglerne og trenger ikke nødvendigvis å gjøres direkte via CS&CE.

Sukker investering: hvordan kan du investere i sukker?

Du kan investere i aksjer, men du kan også velge å investere i råvarer. Disse inkluderer olje, naturgass, gull, sølv, men også sukker. I denne artikkelen kan du lese hvordan du kan investere i sukker.

Sukker som investeringsprodukt

Når du tenker på råvarer, tenker du vanligvis på produkter som olje, naturgass og gull. Det mange ikke vet er at sukker er et av de mest brukte råvarene i verden. Hvis du vil investere i varer, kan du også velge å investere i sukker.

Ikke bare putter du sukker i kaffen, men det blir også tilsatt mange andre produkter. Tenk på kaker, søtsaker, brus og til og med mange produkter du ikke ville forvente inneholde sukker. Sukkerindustrien er en industri på flere milliarder dollar som kan være verdt investeringen din.

Hvordan kan du investere i sukker?

Du kan investere i sukker på forskjellige måter. Du kan også velge å handle direkte i sukkerprisen. Et annet alternativ er å kjøpe sukker aksjer. Til slutt kan du også investere i sukker ved å kjøpe en deltakelse i et fond eller ETF. La oss se hva mulighetene er!

Handel med prisutviklingen på sukker

Hvis du ønsker å investere i sukker, trenger du ikke kjøpe sukker fysisk og lagre dem på loftet. Alle som investerer i sukker jobber alltid med kontrakter. Disse kontraktene har en bestemt verdi.

Du kan handle med sukker via en nettmegler. Når du åpner en posisjon, må du angi om du tror at sukkerprisen kommer til å stige eller falle. Hvis du velger en langsiktig posisjon på sukker, spekulerer du på en prisstigningen. Hvis du åpner en short posisjon, spekulerer du på en prisnedgang.

Åpner du en lang posisjon og øker sukkerprisen? Da tjener du på det. Går du short og det virkelig er et prisfall? Da får du også et positivt resultat. Hvis du ikke tar den riktige avgjørelsen, mister du penger. Det grunnleggende om investering med sukker er enkelt å forstå.

Tips: bruk et stopp loss når du handler med sukker. Med et stop loss kan du begrense ditt maksimale tap på en lang eller short posisjon. Med et stopp loss blir posisjonen din automatisk stengt når en bestemt pris er nådd.

Investering i sukker aksjer

Du kan også velge å investere i sukker ved å kjøpe aksjer i selskaper som er involvert i denne varen. Tenk på sukker produsenter som f.eks Imperial Sugar Company og Alexander og Baldwin. Du kan også investere i godteri produsenter som f.eks Hershey og Tootsie Roll Industries. Andre faktorer enn sukkerprisen spiller en viktig rolle i utførelsen av sukkerrelaterte aksjer. Undersøk derfor alltid selskapet bak en aksjen godt.

Ønsker du å kjøpe sukker-aksjer? Du kan trade direkte i sukker-aksjer med en av disse pålitelige nettmeglerne:

MeglerKostnaderRegistrere
eToroMinimumsinnskudd er 50 USD/EURO.
Kapitalen din er under risiko.
AvatradeHandle aktivt sukker-aksjer til lav pris med en gratis demo!

Investering i sukker-ETFer

Du kan også velge å investere i sukker ved å bruke en ETF. Med en ETF kan du investere i sukker i løpet av få minutter. Denne investerings formen er også egnet på lengre sikt. Eksempler på midler som omhandler sukker er iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN, Teucrium Sugar Fund og iPath Pure Beta Sugar ETN. En ulempe med å investere i sukker med ETF er er at du har liten kontroll over investeringen din.

invester i sukker

Hva er fordelene med å investere i sukker?

Investering i sukker gir de nødvendige fordelene. En stor fordel med sukker er at det er et masseprodukt. Som et resultat kan andre parter neppe påvirke sukkerprisen. Som et resultat er sjansen for prismanipulasjon mye mindre.

En økende verdensomspennende etterspørsel er også en fordel for å investere i sukker. I fremvoksende økonomier øker velstanden til den gjennomsnittlige innbyggeren. Flere og flere vil ønske å kjøpe søte produkter som is og sirup. Økningen i etterspørselen etter sukker kan føre til at prisen stiger.

Sukker er et essensielt produkt som du nesten ikke kan ignorere. Den gjennomsnittlige nederlenderen i Nederland bruker mellom 50 og 80 gram sukker om dagen. Sukker tilsettes derfor til mange produkter. Visste du at du til og med kan finne sukker i brød? Dette er triksene til matprodusentene for å gjøre oss avhengige av visse matvarer.

Den største fordelen med handel med sukker er sjansen for å oppnå høy avkastning. Spesielt under spesielle omstendigheter, for eksempel feil ved en høsting, kan prisen plutselig stige kraftig. Som en aktiv investor kan du reagere godt på disse omstendighetene, slik at du kan konvertere disse bevegelsene til søte fortjenester!

Hva er ulempene ved å investere i sukker?

Investering i sukker har også sine ulemper. Sukker i seg selv gir deg ikke en direkte utbytte. Når du investerer i en virksomhet, mottar du ofte en fortjeneste fordeling på aksjene i form av utbytte. Selvfølgelig kan du unngå denne ulempen ved å kjøpe aksjer i selskaper som er aktive i sukkerindustrien.

En annen risiko for investeringer i sukker er det faktum at produktet i økende grad blir sett på som dårlig. Folk fokuserer på helsen sin og prøver å eliminere sukker så mye som mulig. Hvis denne trenden fortsetter, kan etterspørselen etter sukker avta i fremtiden.

Det er også viktig å huske at sukkerindustrien overvåkes nøye av for eksempel Europakommisjonen. Når du investerer i et selskap som driver med dårlig praksis, kan det gå galt.

Hvordan bestemmer du verdien av sukker?

Når du begynner å investere i sukker, må du avgjøre om prisen vil stige eller falle. For å oppnå dette er det viktig å se på forskjellen mellom produksjon og forbruk. Hvis produksjonen er betydelig høyere enn bruken, vil prisen synke.

Det er viktig å nevne at mye sukkerrør kommer fra Brasil og India. Når du forutsier prisen, kan du derfor se på disse regionene. Ekstremvær i Brasil, for eksempel, kan føre til at høsten mislykkes, noe som kan føre til redusert tilbud. Hvis tilbudet er lavere, vil prisen ofte stige.

Til slutt kan bønder bestemme seg for å bytte til en annen avling når sukker inntekten synker. Dette kan for eksempel være tilfelle med importavgifter eller når bøndenes gjeld øker. Når du investerer i sukker, er det derfor viktig å holde et godt øye med faktorer som kan påvirke tilbudssiden.

Hva er dagens pris på sukker?

Nedenfor kan du se dagens pris på sukker. Du kan også åpne en CFD-posisjon direkte på varen:

Sølv trading: hvordan kan du investere i sølv?

Som gull, er sølv også et edelt metall som finnes bare i begrenset tilgjengelighet og derfor kan verdien av råvaren øke betydelig. Men hvordan oppstår verdien av sølv egentlig? Og hvordan kan du investere i sølv selv? I denne artikkelen kan du lese alt du trenger å vite før du investerer i sølv.

Hvordan kan du investere i sølv?

Investering i fysisk sølv kan gjøres gjennom et spesielt selskap hvor du fysisk kan kjøpe sølv. Det er også mulig å handle aktivt med sølv via internett. Vi vil diskutere de forskjellige mulighetene for å investere i sølv.

Metode 1: Investering i sølv aksjer

Du kan også velge å investere i sølv aksjer. Ved å kjøpe aksjer i sølvgruver investerer du indirekte i prisutviklingen på sølv. Når prisen på sølv stiger, gir sølvgruver et høyere overskudd. Eksempler på selskaper du kan kjøpe aksjer i er First Majestic Silver Corp. og Coeur Mining Inc.

Prisen på en sølv aksje ikke er direkte knyttet til prisen på sølv. Når du investerer i et selskap, spiller også andre faktorer en rolle. For eksempel kan et selskap drive virksomheten mer effektivt enn et annet selskap. Studer derfor de grunnleggende dataene til selskapet først før du kjøper aksjene.

Ønsker du å kjøpe sølv-aksjer? Du kan trade direkte i sølv-aksjer med en av disse pålitelige nettmeglerne:

MeglerKostnaderRegistrere
eToroMinimumsinnskudd er 50 USD/EURO.
Kapitalen din er under risiko.
AvatradeHandle aktivt sølv-aksjer til lav pris med en gratis demo!

Metode 2: investere i opsjoner

Det er også mulig å investere i sølv ved å bruke opsjoner. Med opsjoner kjøper du muligheten (men ikke plikten) til å kjøpe eller selge sølv til en viss verdi. Når du tar den riktige avgjørelsen, kan du oppnå en prisøkning på din investering i sølv. Du kan kjøpe opsjoner med forskjellige utløpsdatoer, noe som gir deg maksimal fleksibilitet. Ønsker du å vite mer om handel med opsjoner? I vår omfattende artikkel om opsjoner vil vi diskutere alt du trenger å vite:

Metode 3: Spor sølvprisen

Hvis du ønsker å investere i sølv på lang sikt, kan du også velge å gjøre dette med en tracker. Disse er verdipapirer designet for å følge prisen på en underliggende sikkerhet så mye som mulig. Et eksempel på en sølvsporing e rETFS physical silver. Du kan lese mer om trackere i artikkelen investere i trackere.

investere i sølv

Metode 4: Aktiv handel med derivater

En populær måte å handle med sølv på er å bruke derivater. Du kan bruke CFDer å spekulere i prisstigninger og fall. CFDer er kun ment for kort sikt. På grunn av den høye volatiliteten til sølv kan du ha en god handelsopplevelse med sølv.Hvis du ønsker å investere i sølv for å oppnå prisøkninger, er det klokere å gjøre det hos en megler. På PIus500 kan du prøve å handle CFD-er i sølv gratis med en demo på 500.000 kr eller med et lite innskudd.

Vil du prøve mulighetene uten risiko ved å bruke en demo? Bruk knappen nedenfor for å åpne en gratis demo-konto med PIus500 umiddelbart:

Metode 5: fysisk investering i sølv

Folk som er redde for total monetær devaluering foretrekker ofte fysiske investeringer i sølv. Det er to metoder du kan investere i fysisk sølv på: ved å kjøpe barer eller ved å kjøpe mynter.

Med fysiske investeringer i sølv må du være varsom på enkelte ting. Det er viktig at du har en god forsikring samt en god lagringsplass. Med fysisk sølv oppnår du vanligvis en lavere avkastning enn med derivater. Tross alt er det ekstra kostnader forbundet med håndtering av fysisk sølv. Kjøp derfor kun fysisk sølv hvis du er redd for at økonomien skal kollapse i fremtiden.

investere i sølvmynter

Hvordan oppstår etterspørselen etter sølv?

Etterspørselen etter sølv kan deles i to deler. Den første delen er etterspørselen etter sølv som en trygg havn, og den andre delen kalles den industrielle etterspørselen.

Hele 85 prosent av sølvet brukes til industrielle formål. Sølv brukes i forskjellige teknologiske produkter. Et godt eksempel på et teknologisk produkt som bruker sølv, er smarttelefonen. I motsetning til gull, så har sølv virkelig en praktisk anvendelse. Med fremveksten av nye økonomier vil etterspørselen etter sølv i elektroniske produkter bare øke.

Men rollen som industrimineral alene forklarer ikke økningen av sølv de siste ti årene. Sølv blir også sett på av mange som en trygg havn. På samme måter som gull, investerer folk i sølv for å beskytte seg selv i tider med økonomisk motgang. Sølv er for eksempel en god beskyttelse mot inflasjon.

sølvpris

Utviklingen av sølvprisen gjennom årene

Invester i sølv som en trygg havn

Sterke økninger i sølvprisene er ofte drevet av en økonomisk krise. Investorer ser etter en god og rimelig trygg havn for investeringer under en lavkonjunktur. Skiftet av sølv fra industrimetall til penge metall er derfor ansvarlig for en stor del av den nåværende prisøkningen.

Nylig var det en økning i edle metaller igjen under en krise. Koronakrisen førte umiddelbart til at prisene på gull og sølv steg kraftig. Det er derfor lurt å kjøpe gull og sølv i økonomisk usikre tider.

Som investor må du se sølv som et edelt metall atskilt fra gull. Sølv Markedet er omtrent 19 ganger mindre enn gullmarkedet. Men nettopp denne lille markedsstørrelsen i kombinasjon med en raskt voksende industriell etterspørsel etter fysisk sølv gjør kjøp av sølv attraktivt i disse tider.

Industriell etterspørsel etter sølv

I følge Silver Institute, blir det brukt rundt 900 millioner gram sølv hvert år. På samme tid utvinnes bare rundt 700 millioner gram sølv fra sølvgruvene. Dette betyr at en del av tilførselen av sølv som lagres over bakken, forbrukes hvert år. Sølv massen, med andre ord, krymper drastisk.

I 1950 var denne totale forsyningen omtrent 10 milliarder unse. I følge den amerikanske CPM-gruppen ville det i 2010 bare være 3,5 milliarder unse. Dette kan selvfølgelig være en ledende kraft bak sølvprisen. Mest sølv forbruk fant sted i Vesten. Når du tenker på at flere og flere asiater begynner å bruke telefoner, DVD-spillere og iPod-er, forstår du hvorfor å kjøpe sølv kan være en veldig interessant investering!

9 grunner til å investere i sølv

Nedenfor diskuterer vi 9 grunner til at du bør investere i sølv akkurat nå.

Det er rimelig

Gull er for dyrt for mange investorer. For en unse gull må du betale 1500 til 2000 dollar. Hvis du vil beskytte deg mot en krise, må du investere inn en stor mengde gull på en investering. Sølv er ofte billigere, noe som betyr at du kan beskytte deg mot økonomiske dårlige tider for mindre penger.

Det er håndgripelig

I dag er de fleste investeringene på papir. Penger, aksjer, obligasjoner og til og med futures er alle immaterielle. Når du kjøper sølv fysisk, kan du ta det med deg, og ingen har innsikt i hva du gjør med det. Folk som anser personvernet sitt som viktig eller som har liten tillit til det finansielle systemet, kan vurdere å kjøpe sølv.

Sølv har verdi

Du kan ikke gå til grønnsakshandleren med en sølvmynt. Likevel blir sølv fremdeles sett på av de fleste som en form for penger. Fysisk sølv har alltid verdi. Dette skyldes at det ikke er mulig å trykke sølv, og fysisk sølv kan ikke lagres digitalt. Det faktum at det er fysisk og har begrenset tilgjengelighet, gir det verdi.

Du har også fordelen av at det ikke er noen motpartsrisiko. Du trenger ikke en annen part for å oppfylle et løfte. Når du har penger i banken din, fungerer dette annerledes. Banken må da kunne fortsette å faktisk levere pengene.

investere i sølv

Lettere å selge

Når vi sammenligner sølv med gull, gir sølv deg også mer fleksibilitet. Når du fysisk eier gull, får du umiddelbart et betydelig beløp for en unse. Med sølv kan du selge en unse for en mye mindre sum. Dette gjør det mulig å selge sølv for små transaksjonskostnader.

Mer bevegelse

Markedet for sølv er mye mindre enn markedet for gull. På grunn av dette ser du at sølvprisen beveger seg raskere: både opp og ned. Som en smart investor kan du dra nytte av dette. Når du kjøper sølv i et bull marked, får du et bedre resultat. Som en daytrader kan du også velge å ta en short posisjon på sølv. Med en short posisjon kan du til og med oppnå et godt resultat i fallende markeder.

Ingen aksjer

Regjeringer har store gullreserver. Men dette er ikke lenger tilfellet for sølv. Bare i Amerika, India og Mexico lagrer myndighetene fremdeles råvaren. Samtidig ser vi at den industrielle etterspørselen etter sølv fortsetter å stige. Som et resultat vil vi bli mindre og mindre i stand til å dekke etterspørselen etter sølv. Å kjøpe en begrenset råvare kan fungere godt på lang sikt.

Verdensøkonomien vokser

Et annet argument for en investering i sølv er den stigende globale økonomien. Den globale etterspørselen etter industrivarer øker. Sølv finnes for eksempel i batterier og solcellepaneler. Dette råmaterialet er derfor et uunnværlig metall for alle slags bruksområder. Dette er fordi sølv er både elektrisk og termisk ledende og reflekterer. Økonomisk vekst virker ustoppelig på lang sikt: Etterspørselen etter sølv vil derfor bare fortsette å stige.

Sølvprisen har et begrenset tak

Med mange råvarer ser du at en for sterk prisvekst bremses. En høy oljepris er for eksempel ufordelaktig for mange selskaper. Du ser da at alle slags byråer prøver å påvirke oljeprisen. Den negative effekten av en høy sølvpris for selskaper er imidlertid begrenset. Hvert produkt inneholder bare en minimal mengde sølv.

Den eneste presserende faktoren er sentralbankene. Når sølvprisen har steget mye, ser du ofte at bankene selger deler av forsyningen. Dette vil legge litt press på sølvprisen. Likevel ser du at når sølv begynner å stige, er det mye rom for ytterligere økninger. En investering i sølv kan derfor gi flotte resultater.

Derivater kan øke prisen ytterligere

Det er også viktig å huske at de fleste investeringer i sølv gjøres på papir. Med derivater spekulerer investorer hele tiden på prisøkninger og fall. I de fleste tilfeller vil de imidlertid ikke motta sølvet og godta fortjenesten eller tapet i sin lokale valuta.

Når økonomien er i fryktelig form, kan investorer velge å motta sølvet uansett. Imidlertid er det mange flere derivater på sølv i omløp enn ekte sølv. Som et resultat kan sølvprisen øke betydelig.

Hva er ulempene ved å investere i sølv?

Som du har lest ovenfor, er det mange argumenter for å kjøpe sølv. Imidlertid er det også mange grunner til ikke å kjøpe sølv. Hvis du kjøper sølv fysisk, er det fare for tyveri. Dette er imidlertid ikke den eneste risikoen ved å investere i sølv.

En annen stor ulempe ved å investere i sølv er dens begrensede likviditeten. Aksjer selges ofte på børsen i løpet av få sekunder. Når du vil selge fysisk sølv, må du legge ned mer innsats.

Tilbakekomsten er også begrenset i mange tilfeller. Dette er fordi det ikke er noe selskap bak sølv. Når du kjøper en aksje, vet du at det er et selskap bak som tjener penger. Du kan da motta en del av overskuddet i form av et utbytte. Sølv er bare en form for eiendom du ikke kan få inntekt fra. Investering i sølv er derfor bare attraktivt under visse markedsforhold.

En annen ulempe med sølv er de høyere transaksjonskostnadene. Spesielt når du kjøper sølv fysisk, betaler du ofte høyere premier. Når du bruker et fond til å investere i sølv, slipper du å betale høye transaksjonskostnader på dine investeringer.

Sikring av sølv

Du kan også velge å hedge sølv. Dette er en strategi du kan bruke for å redusere risikoen for porteføljen din. Når du investerer i risikofylte aksjer, kan du bruke sølv for å sikre porteføljen din. Hvis aksjene faller, vil en del av tapet bli absorbert av fortjenesten du gjør med sølv.

Trade i sølv med belåning og short posisjoner

Du kan velge å aktivt spekulere i sølv. Du gjør dette ved å bruke derivater. Når du gjør dette har du to ekstra kraftige muligheter. Du kan bruke innflytelse, og du har også muligheten til å ta en short posisjon.

Ved å bruke belåning gjør det mulig å ta en større handels posisjon på sølv med et mindre beløp. Du kan handle med et beløp på $ 100 i $ 500 sølv. En økning på 10% i sølvprisen fører da til et overskudd på 50%. Imidlertid gjelder det motsatte også. Med et fall på 10% mister du også 50% av investeringen. Handel med belåning gir deg derfor større resultater, men det trenger ikke alltid å være gunstig.

Du har også muligheten til å ta en short posisjon. Med en short posisjon kan du satse på et fall i sølvprisen. Også her må du være forsiktig. Prisen på sølv kan aldri falle lenger enn null, mens den teoretiske økningen er ubegrenset. Dette betyr at du kan tape betydelige penger med en short posisjon.

Imidlertid, ved å bruke disse instrumentene intelligent, kan du oppnå en mye høyere avkastning med dine sølv trading. I vår opplæring diskuterer vi hvordan du kan dra nytte av disse kraftige investeringsinstrumentene hos en megler. Vil du vite mer? Klikk på knappen nedenfor for å lære mer:

Noen investeringstips

Sølv er generelt mer volatilt enn gull. Sølv- og gull priser har en sterk sammenheng. Når gull stiger, stiger sølv vanligvis og omvendt. Sølv reagerer imidlertid sterkere. Når gull faller, har sølv en tendens til å falle sterkere. Det er derfor ikke enestående at sølv faller eller stiger med mer enn fem prosent på en dag.

Det pleide å være et fast forhold mellom sølv og gull på omtrent 1:15. Det er nå klart at dette forholdet ikke alltid holder. Forskjellen mellom sølv- og gullprisen har økt betraktelig.

gull og sølv korrelasjon

Det er en sterk sammenheng mellom gull og sølv

Sølv er det nye gullet

Etterspørselen etter sølv er for tiden høy, mens det bare er noen få sølvgruver. Sølv er ofte et biprodukt av bly- og sinkgruver. Sølv har derfor potensial til å bli det nye gullet.Fattigmannens gull kan fortsatt være tryggere enn gull.

Det er derfor flere og flere investorer tar steget for å investere i sølv. Den største fordelen med dette er at du som investor er beskyttet mot inflasjon og økonomisk usikkerhet på denne måten. I tillegg, investere i råvarer (og derfor også sølv) blir sett på som en viktig del av en veldiversifisert investeringsportefølje. Hvis du også har obligasjoner og aksjer i investeringsporteføljen din er det også fordelaktig å eie råvarer.

Hvete investering: hvordan kan du investere i hvete?

I denne artikkelen kan du lese alt om å investere i hvete. Vi diskuterer om det er lurt å begynne å investere i hvete i dag. Etter å ha lest denne artikkelen, kan du bestemme om det er smart å investere i hvete gjennom internett.

Hvordan kan du investere i hvete?

Det er flere måter du kan investere i hvete. Du kan handle direkte i prisen på varen. Det er også mulig å investere i et fond som følger hvete prisen. I denne artikkelen kan du lese nøyaktig hvordan dette fungerer.

Trade aktivt i prisen på hvete

Når vi snakker om direkte investering med hvete, snakker vi ikke om fysisk kjøp av store mengder hvete. Nei, vi snakker om direkte CFD-handel på råvaren. Da er det ikke nødvendig å lagre hveten.

Du investerer faktisk ikke i selve hveten, men heller i prisen på hveten. Ingen kan da tvinge deg til å levere råvaren, så du kjøper ikke hvete, men kontrakterer på selve hveten.

Ved å ta godt hensyn til de underliggende faktorene kan du tjene penger på investeringer med hvete. Det er derfor spesielt viktig å holde et øye med tilbudssiden av markedet. Ved dårlige nyheter rundt hvete høstingen er det lurt å kjøpe opp hvete, da dette sannsynligvis vil presse opp prisene.

Når høstingen er bedre enn forventet, kan du vurdere å ta en short posisjon. Med en short posisjon kan du tjene penger på en fallende hvetepris. Du kan enkelt investere penger i hvete gjennom en nettmegler. Ønsker du å kjøpe Hvete-aksjer? Du kan trade direkte i Hvete-aksjer med en av disse pålitelige nettmeglerne:

MeglerKostnaderRegistrere
eToroMinimumsinnskudd er 50 USD/EURO.
Kapitalen din er under risiko.
AvatradeHandle aktivt Hvete-aksjer til lav pris med en gratis demo!

Indirekte investering i hvete med et fond

Det er også mulig å investere indirekte i hvete. Også her snakker vi ikke om et fysisk kjøp av for eksempel et brød som tilfeldigvis inneholder hvete.

Du kan for eksempel tenke på en investering i et indeksfond som følger prisen på hvete nøye. Du kan også kjøpe hveteaktier i et selskap som ofte er involvert i behandling av hvete til produkter. Vær oppmerksom på at i sistnevnte tilfelle spiller selskapets egenskaper også en rolle.

investere i hvete

Hva er hvete?

De fleste vet at hvete er et korn; Faktisk er det en av de mest dyrkede kornene i verden. Dette resulterer selvfølgelig i mye tilbud, noe som også kan sees på forbruket. Hvete, sammen med mais, er et av de mest spiste kornene i verden. Likevel er det mye variasjon i hvete.

Hvete kan deles inn i forskjellige varianter; det er vinterhvete, sommerhvete og overgangshvete. Dette navnet refererer til såing øyeblikket. Det meste av hveten stammer fra Kina, USA og Russland.

Hvordan kommer prisen på hvete opp?

Hvete er en råvare som nesten alltid er etterspurt. Dette er fordi vi bruker hvete til mange ulike produkter, og folk vil alltid være sultne. Sjansen for at etterspørselen etter hvete plutselig vil falle er derfor ganske liten.

Prisen på hvete bestemmes derfor hovedsakelig på tilbudssiden. En mislykket høst kan for eksempel føre til kraftig stigende hvetepriser. Det kan derfor være lurt å studere hvordan høstingen foregår i landene der hvete hovedsakelig dyrkes.

Ressursen uten en dominerende spiller

Hvete kan dyrkes nesten hvor som helst. På grunn av dette er det ingen dominerende aktør som kan ha stor innflytelse på markedet. Den største hvete produsenten er Kina, med land som India, Russland, USA og Frankrike produserer også store mengder hvete.

Fordi det ikke er en enkelt aktør som kontrollerer det meste av markedet, kan ikke land spille politiske spill med ressursen. Dette er åpenbart til fordel for ressursens stabilitet.

hvetepriser i England

Utviklingen av hvetepriser i England

Påføring av hvete

Hvete brukes selvfølgelig som mat. Imidlertid er konsum ikke hovedmålet for hvete. Hvete brukes også til å produsere biodrivstoff.

Hvete Investeringer

Råvarer omsettes ofte på en bestemt børs. Hvete handles på CBOT eller Chicago Board of Trade. En hvete enhet er 27,21 kilo. Vi kaller dette også “a bushel”. Verdien av denne mengden er angitt i cent. Når “a bushel” er verdt 500, betyr det at du betaler 5 dollar per 27,21 kilo hvete.

På denne børsen, blir kontrakter på 5000 bushels ofte handlet, noe som betyr nesten 30 000 kilo hvete. Heldigvis kan du også investere i mindre mengder hvete hos andre nettmeglere.

Hva bør du være oppmerksom på når du investerer i hvete?

Prisen på hvete er knyttet til klimautviklingen. Når været er dårlig og det er mye avlingssvikt, kan prisen på hvete øke betydelig. Industriell etterspørsel kan også påvirke prisen på hvete. Dette ble sett etter 2005, for eksempel da hvete i økende grad ble brukt til å lage etanol.

Selvfølgelig har den voksende verdensbefolkningen også en positiv innvirkning på prisutviklingen på hvete. Etter hvert som antallet mennesker vokser, øker også antallet spisere.

Ytelse i forhold til andre kornarter

I praksis brukes mais oftere til å lage etanol (et biodrivstoff). Dette er lukrativt, og du kan se at flere og flere bønder har byttet fra hvete til mais. Dette kan føre til knapphet på hvete i fremtiden, noe som kan øke prisen ytterligere.

Investering i hvete aksjer

Det er egentlig ikke et eneste selskap som helt er avhengig av hveteproduksjon. Du kan derfor bare fritt investere indirekte i hvete selskaper ved å investere i et selskap som driver med landbruk. La oss diskutere noen aksjer som er aktive i denne sektoren.

Mosaic Company

Mosaic Company har ikke eksisterte lenge, men er nå markedsleder i Amerika innen potet gjødsel. Etterspørselen etter kunstgjødsel vokser over hele verden, og Mosaic Company vet hvordan de skal svare på dette. De er aktive i mer enn 50 land. Å kjøpe Mosaic Company-aksjer kan derfor være attraktivt.

Bunge Limited

Bubge Limited er et selskap som driver mange landbruksaktiviteter. Hvete spiller også en rolle innenfor forretningsmodellen til Bunge Limited. Selskapet behandler og transporterer hvete regelmessig. Det sier seg selv at du med Bunge Limited absolutt ikke investerer i hveteprisen, men heller i et stort landbruksselskap. Undersøk derfor først hvordan det går med selskapet.

Arch Daniels Midland Company

Et annet stort selskap som driver med landbruk er Arch Daniels Midland Company. Dette selskapet eier mer enn 600 anlegg hvor avlinger behandles og sendes over hele verden. Også her handler du ikke direkte med hvete, men mer i landbruksnæringen som helhet.

Noen tips for handel med hvete

Det er nå klart at prisen på hvete hovedsakelig bestemmes fra tilbudssiden av markedet. Det er derfor lurt å gjøre en god analyse av tilbudssiden av markedet og bare gjøre et trekk når det er indikasjon på at høstingen går usedvanlig dårlig eller bra.

På lang sikt vil etterspørselen etter hvete sannsynligvis fortsette å vokse. Tross alt vokser verdens befolkning fortsatt, og som et resultat er det flere og flere sultne mennesker som trenger å bli matet. Likevel kan utviklingen på landbruksmarkedet gjøre det lettere å dyrke hvete, slik at det kan oppnås et høyere tilbud med færre ressurser.

Platinum trading: hvordan kan du investere i platina?

De fleste som investerer (en del av) eiendelene sine i edle metaller velger å investere i gull eller sølv. Disse investeringene kan tjene deg mye penger, men du kan også velge å investere i en annen type edelt metall. Flere og flere mennesker investerer i edelmetall som for eksempel platina. På denne siden vil vi diskutere hvordan du investerer i platina.

Hvordan kan du investere i platina?

Det er flere måter du kan investere i platina. Du kan velge å spekulere i prisutviklingen på edelt metall med en CFD. Du kan også velge å kjøpe aksjer i selskaper som er aktive i utnyttelse av platina. Til slutt kan du også velge å investere i et fond eller ETF som følger prisen på metallet.

Investering i platina-aksjer

Du kan også investere i edelmetall platina på en mer indirekte måte. Du gjør dette ved å kjøpe platina -aksjer. Det er ikke mange selskaper som utelukkende håndterer råvaren. Dette er fordi platina ofte blir utvunnet i kombinasjon med andre råvarer.

Ønsker du å kjøpe Platina-aksjer? Du kan trade direkte i Platina-aksjer med en av disse pålitelige nettmeglerne:

MeglerKostnaderRegistrere
eToroMinimumsinnskudd er 50 USD/EURO.
Kapitalen din er under risiko.
AvatradeHandle aktivt Platina-aksjer til lav pris med en gratis demo!

Investering i platina-ETFer

Du kan også velge å investere i platina ved å bruke en ETF eller fond. Det mest kjente fondet er physical platina-stocks. Denne ETF følger prisen på platina så tett som mulig. Et annet alternativ er det fysiske platina euro secured. Det fysiske hedgefondet for platina euro sporer platina-prisen i euro. Varen kjøpes fysisk, noe som betyr at du faktisk investerer i den underliggende varen.

investere i platina

Kjøp Physical Platinum

Gitt den høye verdien av platina, kan du også velge å kjøpe edelt metall fysisk. Personlig er jeg ikke fan av dette. Du betaler ofte relativt høye premier når du kjøper platina mynter eller barer. Dessuten må du lagre edelt metall trygt. Salg kan også være en langsom og vanskelig prosess i praksis. Å kjøpe platina er derfor mer for doom sayers blant oss som tror at systemet til slutt vil kollapse.

I hvilke aksjer kan du investere?

Det er flere aksjer som du kan ha eksponering for platina med. I denne delen av artikkelen gir vi noen forslag til aksjer du kan kjøpe.

Kjøp aksjer i Vale SA

Vale SA er et brasiliansk selskap som blant annet driver med jernmalm. Dette enorme gruveselskapet samler også mye platina. Vale hadde noe negativ presse i nyhetene på grunn av et dambrudd som selskapet betalte betydelige skader for i 2019. En investering i Vale SA kan fortsatte vise seg fornuftig om man kommer inn i rett tid.

Norilsk nikkel

Selvfølgelig er et russisk selskap på denne listen. Dette selskapet produserer både platina og palladium. Så med en investering i Norilsk Nickel investerer du direkte i to interessante råvarer.

Asahi Holdings

Japan er også inkludert i denne oversikten. Dette selskapet driver med resirkulering av alle slags dagligvarer. Mange produkter inneholder metaller som platina.

Disse materialene kan enkelt gjenbrukes. Med en investering i Asahi Holdings opptrer du også som sosialt ansvarlig!

Kjøp Lonmin -aksjer

Lonmin er en god aksje når du vil ha høy eksponering for metallet. Selskapet trekker ut hundrevis av kilo platina fra gruvene i Sør -Afrika hvert år. Aksjekursen avhenger sterkt av platina kursen. Når prisen på platina faller, tjener selskapet mindre.

Anglo American Platinum

Den siste aksjen på vår liste over platinum aksjer er Anglo American Platinum. Dette selskapet er også aktivt i Sør-Afrika og har ikke mindre enn 11 gruver der. Selskapet eier også tre raffinerier som behandler malmen direkte.

Med en investering i Anglo American Platinum investerer du i palladium og rhodium på samme tid: Disse råvarene blir også behandlet i selskapet. Med en total produksjon på mer enn 2 millioner unser, er Anglo American Platinum den største platina produsenten i verden.

Prisutvikling av platina

Råvaren platina har en interessant utvikling. Like før finanskrisen ble en topp på over 2100 dollar oppnådd. Imidlertid viste denne prisen seg å være uholdbar og kursen kollapset til omtrent 800 dollar. Under korona-krisen ble en enda lavere pris oppnådd.

Før børs krasjen var platina verdt mer enn gull. Metallet var sjeldnere, og dette virket bare logisk. Årene etter krasjet var platina prisen fortsatt ganske lik gullprisen, men etter en stund kunne platina ikke lenger følge med.

Tror du det er rom for vekst igjen? Da kan det være interessant å ta en liten posisjon på platina. Det er imidlertid viktig å ta risikoen ved å investere i platina i betraktning.

prisutvikling i platina

Utviklingen i platina-prisene i perioden 1992-2012

Risikoen ved å investere i platina

Handel med platina er ikke uten risiko. Det kraftige prisfallet tidligere har klart vist dette.

Diesel er ikke lenger en trend

Platina er mye brukt for katalysatorer for biler. Spesielt for dieselbiler er det nødvendig med mye platina. Platina kan bidra til å redusere skadelige utslipp. Etter utslippsskandalen falt imidlertid dieselmotoren i omdømme, noe som ikke hjalp prisen på platina. Nå som grønn og økonomisk kjøring blir mer og mer populær, kan prisen på platina komme under permanent press.

Vi ser også at elektrisk kjøring blir mer og mer populært. Dette krever andre metaller som litium. Hvis denne trenden fortsetter, kan det bli mer attraktivt å investere i andre råvarer.

Dyr dollar

En dyr dollar kan legge mye press på prisen på platina og andre edle metaller. Dette er fordi disse edle metallene er notert i dollar på børsen. Når dollaren er dyr, må folk som bruker andre valutaer sette inn mer penger for råvaren. Dette øker press sannsynligheten for en nedadgående trend ytterligere.

Nedgang i handelen

Platina er mye brukt til industrielle produkter. Handelskonflikter og kriger har derfor en negativ innflytelse på prisen på edelt metall. Vær derfor nøye med handelsbalansen i de forskjellige landene som handler mye med råvaren.

Når kan det være interessant å investere i platina?

På lang sikt forblir imidlertid etterspørselen etter edelmetallet. Det kan derfor fortsatt være interessant å kjøpe platina. Nedenfor diskuterer vi noen ting som kan gjøre dette interessant.

En svakere dollar

Når styrken på dollaren synker, kan platina bli mer interessant. Dette skjer for eksempel når FED senker renten. På samme måte som gull og sølv, blir platina også ofte sett på som en trygg havn. Hold øye med platina i økonomisk svake tider.

Sør-Afrika og stabilitet

Mest av alt finnes platina i Sør-Afrika. Sør-Afrika er ikke umiddelbart kjent som det mest stabile landet. Protester og krav om høyere lønn legger press på produksjonen. Når tilgangen på platina reduseres, vil prisen øke.

Følg derfor nøye med på den økonomiske og politiske stabiliteten i dette landet når du vurderer en investering i platina.

Kjører på hydrogen

Ikke alle bilmerker er fullt forpliktet til elektrisk kjøring. Volkswagen og Audi, for eksempel, er avhengige av kraften til hydrogen. For å kjøre på hydrogen trenger du mye platina. Når hydrogen blir relativt mer populært, kan prisen på platina stige.

Flere applikasjoner

En stor fordel ved å investere i platina er at råvaren har mange bruksområder. Platina er mye brukt i smykker. Spesielt i det japanske markedet er smykker med platina stort. Mer enn halvparten av edelt metall brukes også i industrien. Den mangfoldige bruken av platina, gjør det mer attraktivt å investere i dette edle metallet.

Utmattelse

Gull er en sjelden ressurs. I praksis er platina enda sjeldnere. På sikt vil derfor tilgangen på platina avta. Å kjøpe platina kan derfor absolutt være et interessant alternativ.

Strategi for å investere i platina

Noen kjøper platina for å sikre porteføljen sin. Når det ikke går så bra med økonomien, ser du vanligvis at aksjekursene faller. Edelmetaller som gull, sølv og platina gir ofte bedre resultater. Men når det går bra med aksjekursene, er det bedre å selge disse edle metallene igjen.

Platina er også veldig egnet for spekulasjoner. Spekulasjon handler om å kjøpe og selge et verdipapir på kort sikt for raskt å få et overskudd. Fordi platina er relativt volatil, kan du oppnå god avkastning ved å trade råvaren aktivt. Med noen meglere kan du til og med bruke en innflytelse på 1:10 som lar deg ta en stor posisjon med en liten investering. I så fall må du være ekstra forsiktig, da det også er større sjanse for at du mister investeringsbeløpet.

Gjeldende pris på platina

Er du nysgjerrig på gjeldende pris på råvaren platina? Diagrammet nedenfor viser prisen du kan kjøpe CFD-er på platina til.

Hva er platina?

Platina er et av de yngste edle metallene i verden. I motsetning til for eksempel gull, ble edelmetallet først oppdaget for bare 250 år siden. Av alle edle metaller i verden er platina den sjeldneste. Dette betyr ganske enkelt at det utvinnes mer gull og sølv enn platina, delvis fordi det er færre platina kilder i verden.

Tilbudet på platina er lite, men etterspørselen er høy. Dette er fordi platina spiller en viktig rolle i moderne vitenskap og industri. Platina har flere vitenskapelige og industrielle bruksområder. Dette gjør etterspørselen etter platina høy.

Hvordan kan du investere i edle metaller?

Hvis du skal investere, kan du velge mellom mange interessante investeringsprodukter. En form for investering som for tiden er veldig populær, er investering i edle metaller. Edelmetaller er rene metallelementer som har stor økonomisk verdi. I denne artikkelen lærer du hvordan du investerer i edle metaller som for eksempel gull og sølv.

Precious Metals Fund

Det er også mulig å investere i edle metaller indirekte ved å bli med i et investeringsfond. Flere fond følger nøye prisene på edle metaller. Men det er viktig å undersøke nøye forvaltningskostnadene for et fond. Administrasjonskostnader kan redusere avkastningen betydelig.

Det beste nettmegleren for å investere edle metaller gjennom et fond er DEGIRO. Hos DEGIRO betaler du ingen transaksjonskostnader når du investerer i fond som er oppført i kjerne valget.

Bruk knappen nedenfor for å åpne en konto direkte hos denne megleren:

Aksjer i edle metaller

Ønsker du å kjøpe edle metaller-aksjer? Du kan trade direkte iedle metaller-aksjer med en av disse pålitelige nettmeglerne:

MeglerKostnaderRegistrere
eToroMinimumsinnskudd er 50 USD/EURO.
Kapitalen din er under risiko.
AvatradeHandle aktivt edle metaller-aksjer til lav pris med en gratis demo!

Kjøp edle metaller

Det er også mulig å kjøpe edle metaller fysisk. Selv om edle metaller ikke gir noen utbytte, er det fortsatt et veldig populært investeringsprodukt. Edelmetaller er spesielt populære i krisetider. Dette er fordi edle metaller bevarer verdien. Verdien av et edelt metall er uavhengig av inflasjon eller suksess og fiasko for et selskap.

Dette gjør edle metaller spesielt populært blant investorer i nedgangstider. Verdien av edelt metall påvirkes ikke av en ustabil økonomi. Dette gir deg mer ro og sikkerhet i turbulente tider.

Imidlertid kan det være vanskelig å kjøpe edle metaller fysisk. Du må lagre det edle metallet et sted. Du må også beskytte eiendommen din mot tyveri. Dette gjør det viktig å undersøke investeringen før du bestemmer deg for å kjøpe edle metaller!

Investering i edelmetaller

Hva vil du vite om å investere i edle metaller? Naviger direkte til den aktuelle delen i artikkelen:

 • Typer: i hvilke edle metaller kan du investere?
 • Fordeler: hvorfor bør du investere i edle metaller?
 • Ulemper: Hva er ulempene ved å investere i edle metaller?
 • Hvor mye bør du investere?: Hvor mange prosent av porteføljen bør du investere?
 • Priser: hvordan etableres prisen på et edelt metall?

I hvilke edle metaller kan du investere?

Det finnes flere edle metaller du kan investere i. For eksempel kan du investere i gull, sølv, platina eller palladium. I denne delen av artikkelen diskuterer vi kort disse edle metallene.

Gull

Gull er fremdeles det mest kjente edle metallet og veldig populært blant investorer. Investering i gull kan slå veldig godt ut under en økonomisk krise. Noen investorer kjøper gull for å beskytte sine porteføljer mot nedgang. Når aksjer faller i verdi, ser du ofte at et edelt metall som gull stiger i verdi. Gull kan da fungere som en beskyttelse mot fallende aksjekurs. Vil du vite mer om å investere i gull? I vår artikkel om investering i gull kan du lese alt du trenger å vite:

gull

Sølv

Sølv er også en populær investering. Sølvprisen beveger seg ikke alltid sammen med gullprisen. Dette er fordi sølv også har en klar industriell anvendelse. En stor fordel med å investere i sølv er at dette edle metallet er mye rimeligere. Dette gjør det mulig å vurdere en investering i edle metaller selv med en liten sum penger. Ønsker du å vite mer om å investere i sølv? Les deretter vår spesial om dette emnet:

sølvI

Platina

Edelmetallet Platina brukes i katalysatorer for biler. Spesielt i dieselbiler ser du at det trengs mye platina. Med økningen i elektrisk kjøring er dieselbiler mindre populære. Biler som kjører på hydrogen, trenger imidlertid også platina. En investering i platina kan derfor fortsatt være lønnsomt. Ønsker du vite hvordan en investeringer i platina fungerer? Da bør du lese vår artikkelen om dette emnet:

Palladium

Et annet edelt metall som mange mennesker handler med er palladium. Palladium er også en god katalysator, og metallet har mange likheter med platina. Unikt er at palladium kan absorbere opptil 900 ganger mengden hydrogen. Palladium brukes til klokker og til tannbehandling. En investering i palladium kan gi god avkastning.

Hva er fordelene med å investere i edle metaller?

Edelmetaller er kjemisk unike og en begrenset råvare. Fordi de er enkle å forme, har gull og sølv blitt brukt som penger i tusenvis av år. Prisene er ustabile, men på sikt holder de verdien godt.

Når du investerer i edelt metall, har du ingen motpart. Hvis du investerer i en aksje eller obligasjon, er det alltid en risiko for at motparten går konkurs.

En annen fordel med å investere i edle metaller er at det beskytter deg mot inflasjon. Prisen på gull stiger ofte sammen med det generelle prisnivået. Å kjøpe edle metaller kan også være attraktivt når valutaen du bruker synker i verdi.

Endelig er gull også en god, ekstra investering for å diversifisere investeringsporteføljen din. Gull korrelerer ikke sterkt med prisene på aksjer, obligasjoner og eiendom. Når det går dårlig på finansmarkedene, kan du oppnå gode resultater med gull.

Hva er ulempene ved å investere i edle metaller?

Selvfølgelig er det også ulemper ved å investere i edle metaller. Den største ulempen er at edle metaller i seg selv ikke genererer en kontantstrøm. Med aksjer eller eiendom kan du bygge opp en fast inntekt. Gull, derimot, samler bare støv. Du kan kjøpe aksjer i selskaper som er involvert i edelt metall, men når du gjør dette, drar du ikke direkte fordeler av å kjøpe edle metaller.

En annen ulempe ved å investere i edle metaller er de høye transaksjonskostnadene. Når du kjøper fysisk gull eller sølv, må du lagre og flytte disse varene. Dessuten må du ofte tegne forsikring. På grunn av dette kan investeringer i edle metaller koste deg penger!

Du kjøper edelt metall i forventning om at en investor vil betale mer for det om noen år. Når det motsatte skjer, er det ingen måte å oppnå et godt resultat med en investering i edelt metall.

Hvor mye bør du investere i edle metaller?

Selvfølgelig er det ikke noe ensidig svar på spørsmålet om hvor mye du bør investere i edle metaller. Noen investorer ser uansett ikke poenget med å investere i edle metaller. Andre, mer engstelige investorer, kjøper enorme mengder gull og sølv.

Kjente investorer holder ofte fem til ti prosent av eiendelene sine i edle metaller. Investor Kevin O’Leary investerer 5% i gull. Når prisen stiger, selger han noe, og når den går ned, kjøper han noe.

Ettertraktet av knappheten

Edelmetaller er svært knappe. Dessuten inneholder mange edle metaller fordelaktige fysiske egenskaper. Dette gjør dem egnet for forskjellige formål og gjør dem enda mer attraktive for investorer.

Ulike edle metaller brukes som høyteknologiske materialer innen medisinsk og luftfartsteknologi. Men visste du at mobiltelefonen, eller den bærbare datamaskinen din ofte også inneholder ett eller flere edle metaller? I fremtiden vil bruken av disse bare øke, noe som kan øke prisen på edle metaller ytterligere.

Mynter eller barer?

Hvis du har bestemt deg for å investere i edle metaller, kan du velge å investere i mynter eller barer. Barer er mer egnet når du vil investere ett høyere beløp og når du har gode lagringsalternativer. Hvis du vil investere en mindre sum penger i gull, kan mynter være mer praktiske. Nominell verdi på en mynt er mye lavere. I tillegg er det pålydende på myntene, så du kan også betale med dem.

Generelt koster mynter mer penger å produsere. Til slutt kommer alt ned til din personlige preferanse.

Prissetting av edle metaller

Verdien av edle metaller skapes av samspillet mellom tilbud og etterspørsel. Prisfall kan oppstå når nye gruver blir oppdaget eller når banker selger store mengder metall på en gang. Hvis etterspørselen øker, for eksempel i krisetider, vil trolig prisen på edelt metall stige.

Edelmetaller omsettes i dollar. Dette betyr at når du investerer i edelt metall i en annen valuta, kan du også bli utsatt for en valutakursrisiko. Når valutaen din synker i verdi, kan du tape penger.

Edelmetaller stiger ofte i verdi når dollaren faller i verdi. Når dollaren styrker seg, faller ofte prisene på edle metaller.

Sølv eller gull?

Prisene på sølv og gull beveger seg ofte i samme retning. Det er lurt å kjøpe dem i usikre tider. Da det ble kjent at Storbritannia ville forlate EU, steg prisene på edle metaller gull og sølv umiddelbart. Under koronakrisen kunne du også se at edle metaller økte sterkt i pris.

Det er derfor lurt å også se på den generelle økonomiske situasjonen når du begynner å investere i edle metaller. Mange edle metaller regnes som en trygg havn.

Likevel har edelmetall sånn som sølv flere industrielle anvendelser. Som et resultat har etterspørselen etter sølv blitt mer avhengig av økonomisk velstand.

kostbar metaIs prisutvikling

Gullprisen steg kraftig under korona-krisen

Netthandel eller fysisk handel med edle metaller?

I dag er det mulig å handle edle metaller via net. Når du handler edle metaller på nett med en megler, gjør du ofte dette for å tjene penger på kort sikt. Med vår oversikt over meglere du kan åpne en demokonto gratis hos en megler, så du kan prøve å handle med gull og sølv. Imidlertid er det fortsatt mulig å kjøpe edle metaller som gull og sølv fysisk i form av mynter eller barer.

Investere med olje: alt om oljeinvestering

Olje kalles noen ganger det svarte gullet, og det er med god grunn. Det regnes som en av de viktigste råvarene og bestemmer helsen til hele økonomien. Oljereservene tar slutt og kampen om den sjeldne varen vil bare øke. Men hvordan kan du som privat investor dra nytte av dette? I denne artikkelen vil vi diskutere hvordan du kan investere i olje.

Begynn å handle olje med tre trinn:

Fun-fact: Du kan handle olje 100 % risikofritt gjennom en demokonto.

Hvordan investere i olje?

I den første delen av artikkelen så vi på de ulike mulighetene for å investere i olje: direkte handel med olje, kjøpe oljeaksjer og fond.

Direkte spekulering på prisen på oljefat

Du kan velge å investere direkte i oljefat. Råolje er vanskeligere å lagre enn for eksempel gull. Du kan ikke kjøpe og bare lagre oljefatene i hagen din. Heldigvis kan man med derivater spekulere i prisutviklingen på olje. Du kan gjøre dette med CFDer, futures eller opsjoner. La oss se hva de beste alternativene er.

CFD-er på oljefat

Ønsker du å spekulere i oljefat på kort sikt, er CFD-er interessante. Når du investerer i råolje med CFD-er, betaler du et spesifikt beløp i dollar og fatene blir deretter plassert på dine åpne posisjoner. Når prisen stiger tjener du og når prisen faller taper du penger. Tønnene blir selvsagt aldri levert, så det er kun prisøkningen eller -nedgangen som er viktig. Her kan du lese mer om hvordan handel med CFD-er fungerer.

CFD-er er perfekte for å spekulere i prisendringer på råolje. Du kan også satse på prisfall med CFD-er. Ønsker du å kjøpe Olje-aksjer? Du kan trade direkte i Olje-aksjer med en av disse pålitelige nettmeglerne:

MeglerKostnaderRegistrere
eToroMinimumsinnskudd er 50 USD/EURO.
Kapitalen din er under risiko.
AvatradeHandle aktivt Olje-aksjer til lav pris med en gratis demo!

Oljefutures

En av de mest kjente måtene å investere i olje på er å bruke futures. De mest kjente futures er råolje (CL) og Brent Oil (CL) futures. Futures er leveringskontrakter som lar deg motta en fast mengde olje på utløpsdatoen. Futures er ofte ikke et godt valg for nye investorer.

Med en future har du umiddelbart en multiplikator på 1000. En kontrakt inngås til en verdi av 1000 fat. Dette kan føre til at dine gevinster og tap på en kontrakt kan svinge mye. I tillegg har du plikt til å ta ta levering av råvaren ved utløpet av terminen. Dette førte til et enormt krasj i april 2020, ved oljeprisen til og med ble negativ. Fordi ingen faktisk ønsket å motta oljen så krasjet prisen enormt.

Olje opsjoner

Du kan også velge å investere i olje ved å bruke opsjoner. Med opsjon har du mulighet, men ikke plikt til å kjøpe eller selge olje til fast pris. Med en kjøpsopsjon har du muligheten til å kjøpe olje til en bestemt pris og med en salgsopsjon har du muligheten til å selge til en bestemt pris.

Hvert opsjon har en utløpsdato. Hvis opsjonen ikke gir en attraktiv fortjeneste før opsjonens utløp, vil du miste hele verdien av investeringen. Vil du vite mer om investering i opsjoner? I denne artikkelen du kan lese alt om det!

investering i olje

Investering i oljeaksjer

Det er også mulig å investere indirekte i olje. En velkjent måte du kan investere indirekte i olje er ved å kjøpe aksjer i oljeselskaper som Shell eller BP. Når du investerer i aksjer, er det ikke bare oljeprisen som bestemmer resultatene dine.

BPs oljeutslipp i Mexicogolfen i 2010 forårsaket mye sivil uro. Denne uroen førte til et kraftig fall i BPs aksjekurs. Når oljeprisen stiger, kan prisen på et oljeselskap likevel falle. Når du investerer i en oljeselskap aksje er det derfor viktig å studere selskapets resultater nøye.

Det er to måter du kan investere i oljeselskapenes aksjer. Den første er å kjøpe aksjene direkte og holde dem i porteføljen din. Dette kan være en god strategi hvis du ønsker å investere i olje på lengre sikt. Et sted hvor dette er mulig er Freedom24.

Det er også mulig å handle aktivt i oljeselskapenes aksjer. Det er flere meglere der det er mulig. Vil du vite hvor du skal investere i oljeaksjer? Ta en titt på nettmegler oversikten:

investerer i oljeaksjer

Investering i et fond eller ETF

Den siste måten du kan investere i olje på er ved å kjøpe eierandeler i et fond, også kalt en ETF (børshandlet fond). Du kan skille mellom to typer fond: aksjefond og fond som prøver å følge oljeprisen direkte.

Aksjefond følger et jevnt antall aksjer knyttet til oljeselskaper. Eksempler på europeiske ETFer er Lyxor ETF STOXX EUROPE 600 OIL og GAS og iSHARES STOXX 600 OIL & Gas UCITS EFT DE. Hvis du ønsker å investere i det globale markedet, kan du investere i SPDR MSCI World Energy UCITS ETF.

Oljefond prøver å spore olje forløpet. De gjør vanligvis dette ved å kjøpe opp futures. Eksempler på fond som prøver å spore oljeprisen på denne måten er UCO og USO. Ulempen med disse er at de må fortsette å rulle over futures til neste måned. De nye futures er typisk dyrere, fordi få mennesker venter på selve tilførselen av olje. Som et resultat kan du bare dra nytte av denne typen fond når oljeprisen stiger kraftig.

Hvordan kan du forutsi oljeprisen?

Når du skal investere i olje, må du følge nøye med på prisen. I denne delen av artikkelen ser vi på hvordan du kan forutsi oljeprisen, både ved kort og langsiktig.

Oljepris på kort sikt

På kort sikt kan oljeprisen svinge kraftig. Det er mange grupper som påvirker oljeprisen. Tross alt bestemmes oljeprisen til syvende og sist av balansen mellom tilbud og etterspørsel. For eksempel, hvis OPEC bestemmer seg for å eksportere mer olje, vil prisen på olje falle på grunn av økningen i tilbudet. En konflikt i et land som eksporterer olje kan imidlertid presse prisene opp. I den situasjonen blir folk nervøse for fremtidige oljeleveranser.

Derfor er det på kort sikt vanskelig å fastslå oljeprisen. Selv om det vanligvis er en klar retning i prisutviklingen, kan den plutselig endre seg på grunn av en viktig hendelse et sted i verden. Av den grunn er olje et populært handels instrument for daytradere, og investorer som aktivt investerer hver dag. Sterke prissvingninger gjør at aktive investorer kan oppnå gode resultater med olje.

Derfor er det lurt å følge nøye med på nyhetsoppslagene. Med hver nyhetsartikkel, vurder effekten den vil ha på den gjennomsnittlige investoren. Tenk på følgende eksempler:

 • En nyhetsrapport om at USA bestemmer seg for å utnytte oljereservene sine (1).
 • En nyhetsrapport om at forbrukere i økende grad bruker bilen sin (2).
 • Det pågår en krig i en stor oljeproduserende region (3).

Generelt sett er det nyhetsoppslag hvor tilgangen på olje øker fører til prisfall (melding 1). Når etterspørselen ser ut til å øke, stiger prisen vanligvis (melding 2). Til slutt kan også en nedgang i tilbudet føre til en økning i prisene (melding 3).

forutsi oljepris

Store begivenheter har en sterk effekt på prisen på oljeaksjer

Olje på lang sikt

Fremveksten av nye store aktører på verdensscenen som Kina vil bare øke oljeforbruket de neste årene. Ifølge nyere spådommer vil det bare gå 40 år før oljeforsyningen er helt oppbrukt. For øyeblikket ser olje ut til å være en stor investering. Ettersom lagrene fortsetter å falle og forbruket fortsetter å øke, er det ikke urealistisk å anta at prisen vil stige ytterligere.

Det er imidlertid også viktig å holde øye med alternative energikilder. Olje og andre fossile brensler mister popularitet på grunn av forurensningen de forårsaker. På grunn av dette ser flere selskaper etter alternativt drivstoff. Det kan være at en alternativ energikilde i fremtiden vil bli den dominerende faktoren. Men for øyeblikket er dette langt fra tilfelle, og inntil da kan det være attraktivt å investere i olje!

Hva bør du være oppmerksom på når du investerer i oljeaksjer?

Mange investerer i oljeaksjer på grunn av dens stabile natur. På kort sikt kan oljeprisen svinge betydelig. Likevel går økonomien på olje og prisen når stadig nye topper. Men hva bør du egentlig være oppmerksom på når du velger og kjøper oljeaksjer?

Vurder hva du vil investere i

De fleste kjenner til selskaper som Shell og Total. Imidlertid er det mange flere selskaper som er aktive i olje produksjonsprosessen. Når du investerer i olje, kan du investere i tre ulike stadier av olje prosessering: oppstrøms, midtstrøms og nedstrøms.

Oppstrøms Sektoren er hovedsakelig opptatt av oljeleting og produksjon. Selskaper i denne sektoren leter etter måter å få olje opp av bakken. For eksempel leter et selskap som Fugro etter egnede steder å bore etter olje. Andre selskaper driver igjen med å produsere materiale eller levere arbeidskraft. Når økonomien går bra, klarer denne typen selskaper det bra: det er mer etterspørsel etter høyere produksjon.

Midtstrøm Sektoren er engasjert i transport og lagring av olje. Denne sektoren er bindeleddet mellom oppstrøms- og nedstrøms sektorene. Eksempler på selskaper som er aktive i denne sektoren er Vopak og Scorpio. Et selskap som driver med lagring av olje kan også gjøre det bra til en lav oljepris. I dette tilfellet er det ofte overproduksjon. Disse selskapene er da pålagt å lagre all olje som ikke brukes.

Den siste sektoren som omhandler olje kalles nedstrøms sektoren. Denne sektoren raffinerer råolje og behandler den deretter til et brukbart materiale. Råolje må fortsatt omdannes til for eksempel bensin til bilen din, asfalt eller parafin. Selskaper som er involvert i dette trinnet i produksjonsprosessen inkluderer Marathon Petroleum og Exxon Mobil.

Mange større oljeselskaper er engasjert i ulike komponenter i olje produksjonsprosessen. Undersøk hvilke markedsforhold selskapet du ønsker å investere i gjør det bra. Noen aksjer kan være mindre avhengige av oljeprisen enn andre.

Sørge for tilstrekkelig mangfold

Dessuten, når du ønsker å investere i olje ved å kjøpe aksjer, må du diversifisere tilstrekkelig. Det er uklokt å legge alle pengene dine i én oljeaksje. Selv ved høy oljepris kan et selskap fortsatt gå konkurs. Feilstyring eller svindel kan endre et selskap fra et selskap på toppnivå til en total flopp på en dag.

Gjør derfor nok research når du investerer i oljeaksjer. Det er viktig å forstå hvordan et selskap tjener sin fortjeneste.

Lag en plan

Å kjøpe og selge oljeaksjer tilfeldig under en krise er ikke en god strategi. Det er viktig å lage en plan. Tenk først over hvorfor du ønsker å kjøpe aksjer. Ønsker du å bygge en inntekt ved å kjøpe aksjer som betaler en høy utbytte? Da kunne en investering i Shell slått godt ut. Ønsker du å få en høy prisgevinst? Da må du kanskje investere mer aktivt.

Bestem selv hva målet ditt er, og skriv deretter ned hva pris målet ditt er. På den måten fortsetter du å følge en klar plan og taper ikke unødvendige penger når du får panikk.

Vær oppmerksom på kostnadene

Når du begynner å investere i aksjer, er det viktig å være oppmerksom på kostnadene. Ved å investere hos en dyr megler taper du noen ganger på mange tusen til titusener i det lange løp. Vil du vite hvilke meglere du kan investere billigst hos? I vår samlede oversikt kan du umiddelbart se hva som er den beste parten for å begynne å handle oljeaksjer:

Hvordan kan du tjene penger på fallende oljepris?

Det er også mulig å tjene penger på fallende oljepris. Dette gjør du ved å plassere en shortposisjon på oljeprisen. Når du åpner en shortposisjon legger du inn en ordre på en fallende oljepris. Dette har følgende effekt:

 • Når oljeprisen går opp, taper du penger.
 • Når oljeprisen faller, tjener du penger.

Gjeldende oljepris

Ønsker du å begynne å investere med en gang?

Før du bestemmer deg for å investere i olje, er det lurt å øve med en gratis demokonto først. Dette gjør det mulig å lære det grunnleggende om å investere først, slik at du kan få en vellykket start.

Kaffe: hvordan kan du investere i kaffe?

Utrolig mange mennesker står opp hver dag med en kopp kaffe. Visste du for eksempel at etter olje, er kaffe den mest handlet råvaren på jorden? Denne populariteten, kombinert med at tilbudet svinger avhengig av kvaliteten på høstingen, gjør det veldig attraktivt å investere i kaffe.

Hvordan kan du investere i kaffe?

Det er forskjellige måter å investere i kaffe. Du kan velge å handle direkte i prisen på råvaren. Det er også mulig å kjøpe aksjer i selskaper som er aktive i kaffe sektoren. Til slutt er det mulig å investere i et fond som omhandler denne varen.

Kjøp kaffe aksjer

Du kan også velge å investere i kaffe aksjer. Ulike selskaper er aktive innen produksjon og salg av kaffe. Imidlertid er ikke alle selskaper rent avhengige av prisen på kaffe.Smuckers, for eksempel, er kjent for syltetøy, men er også eier av Folgers kaffemerke. Nestle tjener også ganske mye penger på kaffe, men har også dusinvis av andre produkter i sortimentet.

Før du kjøper kaffe aksjer, er det derfor viktig å grundig undersøke hva selskapet gjør. Undersøk om selskapet har gode framtidsutsikter, og undersøk hvordan det går med selskapet økonomisk. Ved å investere i et selskap som driver en rekke produkter, sprer du risikoen.

Ønsker du å kjøpe kaffe-aksjer? Du kan trade direkte i kaffe-aksjer med en av disse pålitelige nettmeglerne:

MeglerKostnaderRegistrere
eToroMinimumsinnskudd er 50 USD/EURO.
Kapitalen din er under risiko.
AvatradeHandle aktivt kaffe-aksjer til lav pris med en gratis demo!

Investering i fond eller ETFer

Du kan også velge å investere i kaffe gjennom et fond eller ETF. Et velkjent eksempel på en kaffe-ETF er Dow Jones-IBS Coffee ETN. Dette fondet sporer en kaffe framtiden hver måned og ruller automatisk kontraktene videre til neste periode.

Et annet alternativ er Pure Beta Coffee ETN. Dette fondet er noe mindre gjennomsiktig, fordi kontraktene ikke automatisk ruller over hver periode. Fondet tar beslutninger basert på svingninger i prisen knyttet til lagring av fysisk kaffe.

investere i kaffe

Futures i kaffe

Selv ville jeg aldri anbefale nybegynneren til å investere i futures. Med futures har du plikt til å kjøpe på slutten av løpetiden. Hvis du uventet ikke klarer å selge kontrakten, sitter du plutselig der med en stor mengde kaffe.

En future er basert på 37,500 pund kaffe. Dette betyr at du trenger en betydelig sum penger for å investere i kaffe med futures. CFD er derfor et mer attraktivt alternativ for de fleste.

Hvorfor er det interessant å investere i kaffe?

Investering i kaffe kan være lurt. Nedenfor diskuterer vi hvorfor det kan være interessant å investere i kaffe akkurat nå.

Kaffe er et grunnprodukt

Kaffe blir sett på av mange som et grunnleggende produkt. På grunn av dette, selv i økonomisk dårlige tider, er det stor etterspørsel etter kaffe. I store deler av verden blir kaffe sett på som den perfekte drikken å starte dagen med. Som et resultat vil prisen på kaffe aldri nærme seg null. Derfor trenger en langsiktig investering i kaffe ikke å være så veldig risikabel.

Økende verdens forbruk

På verdensbasis er det flere og flere som kan kjøpe ekstra, mer luksuriøse produkter. I fremvoksende økonomier som Kina og India drikker flere mennesker kaffe. Som et resultat øker den globale etterspørselen. Hvis vi følger de økonomiske trendene, ser det ut til at disse regionene bare vil bli mer velstående. Som et resultat vil markedet for kaffe fortsette å vokse. Det globale forbruket av kaffe øker derfor med gjennomsnittlig to prosent per år.

Relativt gjennomsiktig

En fordel med å handle i en råvare som kaffe er åpenheten. Fordi det er et fysisk produkt, er det lettere å forstå hvordan tilbud og etterspørsel påvirker markedet. Det er derfor lettere å forstå utviklingen av prisen på kaffe enn utviklingen av prisen på en aksje.

Prissvingninger

Prisen på kaffe kan variere mye. I 2011 ble en pris på over $ 280 nådd, mens prisen i 2020 falt til $ 100. Smarte investorer vet hvordan de skal dra nytte av slike svingninger. Ved å kjøpe til rett tid kan du oppnå en betydelig fortjeneste. Dessuten er det mulig å ta en short posisjon. Med en short posisjon kan du oppnå et positivt resultat når prisen faller.

Beskyttelse mot inflasjon

Investering i råvarer som kaffe kan beskytte deg mot inflasjon. Penger på bankkontoen din mister verdien over tid. Prisene på råvarer stiger imidlertid sammen med de generelle prisøkningene. I tillegg kan du ved å investere i kaffe bruke ytterligere diversifisering på investeringsporteføljen din.

Hvordan etableres prisen på kaffe?

Prisen på kaffe bestemmes av samspillet mellom tilbud og etterspørsel. Når mer kaffe blir tilgjengelig på grunn av en god høsting periode, kan prisen gå ned. Samtidig vil en økende etterspørsel føre til at prisen stiger ytterligere på lang sikt.

Valutakursene til pund og dollar spiller også en viktig rolle. Kaffe handles på børsene i London og New York. Når du kjøper kaffe i en annen valuta, kan valutakursen spille en stor rolle for å bestemme resultatet.

I de fleste tilfeller investerer du i den største og mest kjente typen kaffe: Arabica-kaffe. 70% av den globale handelen er relatert til denne typen kaffe. De resterende 30% består hovedsakelig av Robusta kaffebønner. Det er billigere å produsere disse bønnene, men kvaliteten er også litt mindre. Den typen kaffe du investere vil også påvirke prisen du kjøper.

Hva bør du være forsiktig med når du investerer kaffe?

Mesteparten av kaffeproduksjonen foregår i stormfulle områder. For eksempel finner du mange plantasjer i Afrika og Sør-Amerika. Politisk ustabilitet og avlingssvikt kan være en direkte trussel mot tilgangen på kaffe. Som et resultat kan prisen på kaffe plutselig stige kraftig.

Når du handler med kaffe, er det derfor viktig å holde et godt øye med denne internasjonale utviklingen. Etterspørselene kan få prisen på en vare til å stige betraktelig.

kaffeproduksjon over hele verden

Vi så et godt eksempel på dette i 2009 da en sopp begynte å vokse på kaffebladene i Sør -Amerika. Som et resultat mistet mange bønder bønnene allerede før høsting. Avkastningen falt med opptil 40% i noen regioner.

Monokultur og bruk av kjemikalier kan gjøre store områder uegnet for kaffeproduksjon. Hvis bønder i disse regionene ikke reagerer ordentlig på disse truslene, er det stor sjanse for at kaffeprisene vil fortsette å stige.

I hvilke kaffe aksjer kan du investere?

I denne delen av artikkelen ser vi på noen kaffe aksjer som du kan investere i. Undersøk selskapet grundig før du bestemmer deg for å kjøpe aksjene.

Kjøp Starbucks-aksjer

Nesten alle kjenner Starbucks, og dette er ikke overraskende. Starbucks er ett av de største og viktigste kafferelaterte selskapet i verden. Med omtrent 20 000 steder over hele verden har det blitt en opplevelse å drikke kaffe på Starbucks. Kaffekjeden er mer populært enn noensinne, spesielt blant tenåringer.

Trenden ser imidlertid ut til å snu noe. Den samme gruppen unge voksne ønsker å drikke på en bevisst og ansvarlig måte. De leter etter økologisk og lokal kaffe. Som et resultat ser det ut til at Starbucks mister litt av sin markedsandel til mindre, lokale aktører i flere regioner.

Tror du at Starbucks fortsatt har mye vekstpotensial? Med nye konkurrenter som den kinesiske Luckin Coffee kan Starbucks ikke lene seg for mye tilbake.

handel med kaffe aksjer

Dunkin ‘Donut

Med merkenavnet Dunkin ‘Donut ville du ikke umiddelbart tenkt på kaffe. Likevel er dette selskapet nummer to i Amerika når det gjelder selskaper som er aktive i kaffebransjen. I motsetning til Starbucks jobber Dunkin ‘Donut med franchiser. Som et resultat er driftskostnadene svært lave.

Også når det gjelder Dunkin ‘Donut ser du at andre, mindre leverandører blir mer populære. På grunn av den sterke posisjonen til både Starbucks og Dunkin ‘Donut, ser det imidlertid ikke ut til at selskapene er på noen måte i trøbbel.

Luckin kaffe

Luckin Coffee var en veldig attraktiv investeringsmulighet på lang sikt. Selskapet var i stand til å erobre en stor markedsandel raskt og åpnet butikk etter butikk. Etter en stor svindel skandale falt imidlertid prisen dramatisk. Dette viser at når du investerer i aksjer, er det viktig å overvåke selskapets resultater. Selv når det går bra med kaffeprisen eller kaffemarkedet, kan et selskap som Luckin Coffee oppnå dårlige resultater.

Er det lurt å kjøpe kaffe aksjer?

Om det er lurt å kjøpe kaffe aksjer, avhenger av markedet. Store kaffeselskaper forventes å fortsette å gjøre det bra. Det er imidlertid viktig å huske at prisen på en aksje bestemmes av hva folk er villige til å betale for den. Når andre investeringer blir relativt mer attraktive, kan prisen på kaffe aksjer fortsatt falle.

Suksess med kaffe investeringer

Når du investerer i kaffe, er det viktig å holde øye med hva som tilbys. En stor fordel med kaffe er det faktum at mange mennesker er veldig vant til drikken; etterspørselen vil derfor ikke plutselig synke ekstremt. Det er derfor hovedsakelig tilbudssiden som vil bestemme den endelige prisen på kaffe. Dessuten regnes kaffe som et grunnprodukt som også forbrukes i økonomisk svake tider. Dette gjør det lettere å forutsi prisen på kaffe enn for eksempel prisen på en aksje i sosiale medier.

Hvis du vil oppnå gode resultater med kaffe, er det viktig å følge nyhetene og prøve å finne ut hvordan innhøstingen går. Mye kaffe kommer fra Colombia, der de led av blad rust lenge.

En slik ulykke kan ha en sterk innflytelse på tilbudssiden av kaffe, og dette kan bringe kaffeprisen til nye høyder. I mellomtiden har de lyktes i å utvikle en rustbestandig kaffe busk som har løst dette problemet foreløpig.

Investere med naturgass: hvordan kan du investere i naturgass?

I dag er det ikke så veldig interessant å sette inn penger på en sparekonto lenger, noe som betyr at flere og flere leter etter attraktive investeringer. Naturgass kan være en slik attraktiv investering. Etterspørselen etter naturgass vil bare øke i fremtiden. Men hvordan investere i naturgass selv?

Hvordan investerer du i naturgass?

Ønsker du vite hvordan du kan dra nytte av denne pri bevegelsen på naturgass? Du kan investere i naturgass både direkte og indirekte. I denne artikkelen diskuterer vi de forskjellige metodene som finnes for å handle med naturgass.

Aktiv trading med prisen på råvaren

Det er flere måter å handle med naturgass på. Du kan trade inn prisen på naturgass ved å bruke kontrakter. Du bør imidlertid være oppmerksom på at det belastes et lite transaksjonsgebyr på hver transaksjon. Hvis du handler aktivt, vil dette beløpet være større enn hvis du investerer sjeldnere.

Når du handler med naturgass gjennom kontrakter, handler du kun i prisen på råstoffet. Du får aldri naturgassen levert. En stor fordel med kontrakter er at du også kan dra nytte av fallende priser ved å ta en shortposisjon.

Ønsker du å kjøpe naturgass-aksjer? Du kan trade direkte i naturgass-aksjer med en av disse pålitelige nettmeglerne:

MeglerKostnaderRegistrere
eToroMinimumsinnskudd er 50 USD/EURO.
Kapitalen din er under risiko.
AvatradeHandle aktivt naturgass-aksjer til lav pris med en gratis demo!

Investering i naturgass aksjer

Du kan også investere i selskaper som tjener pengene sine på gassutvinning. Det kan være attraktivt å investere i disse selskapene når gassprisen er høy. Shell og Gazprom er to selskaper som ofte handler med naturgass.

Når du begynner å investere i naturgass aksjer, er det viktig å gå gjennom selskapets tall. Det er tross alt andre faktorer ved siden av prisen på naturgass som bestemmer utviklingen av aksjekursen til et selskap. Selv med stigende naturgas priser, kan et selskap gi dårlige resultater.

Ønsker du å kjøpe naturgass aksjer? Det er klokt å kjøpe naturgass aksjer hos en rimelig nettmegler. På denne måten unngår du å tape mye penger gjennom transaksjonsgebyrer. I vår sammenligning av høykvalitets nettmeglere kan du finne direkte hvor du kan investere i naturgass aksjer mot øave transkajsons kostnader:

Investering i naturgass

Investering i naturgass-ETFer

Det er også mulig å investere på prisen på naturgass med ETFer. ETF står for børshandlet fond. En ETF er et fond som omsettes fritt på børsen. Det er flere naturgass fond som forsøker å spore prisen på råstoffet.

Et godt eksempel på dette er VelocityShares 3X Long Natural Gas ETF. Dette fondet overvåker prisen på naturgass så nøye som mulig. Belåning brukes i fondet. Som et resultat av dette beveger fondet seg sterkere enn prisen på naturgass i seg selv. Dette gjør at du raskt kan oppnå høy avkastning. Men hvis prisen på naturgass stuper, kan du også raskt tape et betydelig beløp.

Et annet alternativ er United States Natural Gas Fund eller UNG. Dette fondet er fokusert på prisen på naturgass i Amerika. Du kan bruke dette fondet til å spekulere i prisøkninger og nedganger i råvaren.

Hvordan bestemmes prisen på naturgass?

Naturgass er et verdifullt råstoff som brukes av både enkeltpersoner og bedrifter. For eksempel vet du sikkert at naturgass brukes til matlaging. Den nederlandske regjeringen jobber for å gjøre Nederland naturgass fritt. Men selv i et naturgass fritt land brukes fortsatt råvaren til kraftverk for å generere strøm.

Hvis du vil finne ut om det er et smart trekk i det lange løp å kjøpe naturgass, må du se på global etterspørsel. For eksempel kan etterspørselen etter naturgass i Nederland avta. Dette betyr imidlertid ikke at prisen på naturgass i frame voksende økonomier som Kinas ikke vil stige.

Prisen på naturgass er delvis knyttet til den globale økonomien. I gode økonomiske tider er det ofte større etterspørsel etter naturgass. Men selv i dårlige økonomiske tider er det fortsatt etterspørsel etter naturgass. Selv været kan være en viktig innflytelse på prisen. Både is kaldt og varmt vær kan føre til prisøkning.

I iskalde vintre brukes mer naturgass til å varme opp hus. Når det er veldig varmt, brukes mer strøm til å kjøle ned hus. Til slutt påvirker dollarprisen også prisen på naturgass. Prisen på naturgass er oppgitt i dollar. Ved en lav og derfor billig dollar stiger prisen på naturgass vanligvis. Dette er fordi importører utenfor USA da kan kjøpe og lagre naturgass billigere.

Kort sagt, gitt en sunn global økonomi, ekstremt varmt eller kaldt vær, og en lav dollarpris, stiger prisen på naturgass ofte. Dette er selvsagt kortvarig og andre faktorer spiller også inn. Dette kan imidlertid være gode grunner til å investere i naturgass.

Naturgass investering

Hvordan kan du aktivt handle naturgass?

Investering i naturgass blir stadig mer populært. Det er karakteristisk for denne typen investeringer at prisen kan svinge kraftig. Som følge av dette er det lurt å kjøpe store mengder ved investering i naturgass når kostprisen er lav. Dette betyr imidlertid ikke at du trenger en stor startkapital.

Når prisen på naturgass er usedvanlig lav, kan du kjøpe mye på en gang uten å måtte investere en enorm kapital. Ved å bruke giring, er det mulig å åpne en stor posisjon på naturgass med en liten investering.

Det er imidlertid viktig å vite at dersom du investere i naturgass kontrakter, investerer du alltid aktivt. Dette betyr at du bør holde et øye med prisbevegelsene på naturgass. Spesielt hvis du ønsker å selge naturgassen din direkte når det oppstår en prisøkning, må du følge prisen på naturgass nøye!

Bruk også et stop loss. Med et stop loss kan du automatisk selge naturgass kontraktene eller aksjene til en viss verdi. På denne måten unngår du å tape hele investeringen.

Hvilke naturgass aksjer kan du investere i?

I denne delen diskuterer vi hvilke naturgass aksjer du kan investere i. Før du kjøper aksjer, må du undersøke selskapets fremtidsplaner nøye.

Kjøpe Gazprom-aksjer

I en fjern fortid var Gazprom et av de største selskapene i verden. Men etter børskrakket i 2008 har selskapet aksjekurs falt betydelig. Russlands Gazprom er likevel fortsatt en av de største aktørene på grassmarket. Når du investerer i selskapet er det viktig å huske at de også er aktive i oljemarkedet.

Det kinesiske markedet er det viktigste for selskapet. I 2014 signerte selskapet en 30-års kontrakt om å levere 38 milliarder kubikkmeter naturgass til den røde giganten. Selskapet har tilgang til 18 % av verdens reserver, så leveransen vil ikke være noe problem.

Likevel er det viktig å holde et godt øye med den politisk stabiliteten. Russland har brukt tilgang til gass som innflytelse tidligere. Denne typen ustabilitet kan legge press på lønnsomheten til et selskap som Gazprom.

Kjøp EQT Corporation-aksjer

EQT Corporation er den største aktive aktøren innen naturgass sektoren i Amerika. Gjennom reservene som EQT har tilgang til, kan selskapet forsyne mer enn 10 millioner husstander med naturgas i 15 år. Selskapet leverer ikke bare naturgass: EQT er også aktiv innen bygging av rørledninger. På grunn av størrelsen på selskapet er en investering i naturgass sektoren gjennom EQT ganske stabil. Det er imidlertid ikke så mye rom for vekst som det er for mindre, mer spekulative selskaper i Amerika.

Kjøpe Antero Resources aksjer

Antero Resources tar for seg en spesiell form for naturgass: naturgassvæsker. Denne formen for gass er lettere å transportere og omsettes vanligvis til en høyere pris. De er på 600 plass på Fortune 500-listen, så selskapet viser i hvert fall at de har en sterk posisjon i markedet.

Usikkert økonomisk klima

I et usikkert økonomisk klima innebærer mange former for investeringer høy risiko. Investering i naturgass kan imidlertid fungere godt i et usikkert økonomisk klima. Å investere i naturgass blir i økende grad sett på som et spennende alternativ for investorer som ønsker å variere investeringene sine. I tillegg til å investere i gull, opplever også investeringer i naturgass en betydelig vekst.

Denne veksten er delvis fordi en investor som kjøper naturgass for 1,80 dollar, har potensial til å på et tidspunkt selge sin naturgass for det tredobbelte beløpet. De hyppige markedssvingningene gjør det interessant å aktivt trade med naturgass. Du må imidlertid innse at du investerer med penger som du kanskje ikke får avkastning på umiddelbart. Tross alt kan ingen forutsi når prisen på naturgass vil stige igjen.

Strategi: beskyttelse mot en svak dollar

Noen bruker naturgass for å sikre seg mot en svak dollar. Når dollarprisen er lav, ser du prisen på naturgass stige. Bedrifter kan da kjøpe billigere naturgass, noe som er gunstig for prisen. Ved å inkludere naturgass i porteføljen din kan du beskytte deg mot en lav dollarpris.

Det er forøvrig en maksimal økning i prisen på naturgass. Forbrukere trenger ofte fortsatt gass for å lage mat eller varme opp hjemmene sine. Mange selskaper har imidlertid muligheten til å bytte mellom ulike energikilder. Hvis prisen blir for høy, vil de være tilbøyelige til å velge alternative energikilder. Dette kan igjen sette press på prisen på naturgass.

Hva er dagens pris på naturgass?

Nedenfor kan du se gjeldende CFD-pris på naturgass. Med knappene kan du åpne en posisjon umiddelbart:

Viktig å merke seg: Naturgass blir mer etterspurt; dermed kommer prisen til øke på lang sikt.

Forfatter

Alex Mostert Avatar
Om meg:

Da jeg var 16 år, kjøpte jeg i all hemmelighet mine første aksjer. Siden dette "stolte øyeblikket" har jeg nå administrert Aksjetrader.com i over 10 år. Målet mitt med siden er å utdanne folk om økonomisk frihet. Etter studiene i bedriftsøkonomi og psykologi bestemte jeg meg for å bruke all min tid på å utvikle denne nettsiden. Siden jeg elsker å reise, jobber jeg fra hele verden. Klikk her for å lese mer om Aksjetrader.com! Ikke nøl med å legge igjen en kommentar under denne artikkelen om det er noe du lurer på.