Forex-handel: Den komplette guide

Valutamarkedet (også kalt Forex-markedet) er verden største finansmarked. Valutamarkedet lar deg spekulere på stigende og fallende vekslingskurser. Men hvordan fungerer egentlig valutahandel, og hvilke faktorer påvirker valutakurser? I denne komplette Forex-guiden kommer du til å lære alt du trenger å vite for å handle valuta.

Vekslingskursen og valutahandel

Vekslingskursen er essensiell når du begynner med Forex-handel. Vekslingskursen angir verdien av en valuta mot en annen. Når man handler valuta, handler man ofte flere valutaer om gangen. Når du handler euro/dollar, handler du i verdien til euroen mot dollaren.

Hvis prisen på en euro mot dollaren er 1,1, betyr det at du kan kjøpe 1,1 dollar for en euro.

Hvordan kan du begynne å handle Forex?

Globalt er det mange som spekulerer på valutapar. Det finnes alltid to alternativer når du investerer i valuta. Du kan enten kjøpe et valutapar, eller selge et valutapar short. For eksempel når du handler EUR/USD kan du:

 • Kjøpe, og håpe på verdistigning i euroen mot dollaren.
 • Selge short, og håpe på fall i euroen mot dollaren.

Siden du kan vedde på både stigende og fallende kursen, kan du gjøre profitable handler i alle markedssituasjoner. For å få et positivt resultat vil du måtte forutse fremtidige utviklinger i markedet. Men hvor kan du egentlig handle Forex som en nybegynner?

Du kan handle Forex ved å åpne en konto hos en nettmegler. Det er viktig at du velger en billig megler. Hvis du velger en dyr megler, bruker du unødvendige summer på transaksjonskostnader som spiser av avkastningen din. Har du lyst til å finne ut hos hvilke meglere du kan handle Forex? I sammenligningen vår under kan du finne ut hvilke meglere som passer best for valutahandel:

Valutakurs_Forex

Hvordan kan du forutse endringer i markedet?

Hvis du har lyst til å handle valutapar som EUR/USD, GBP/USD og AUD/USD med suksess, må du kunne klare å forutse kursbevegelser. Du bør alltid prøve å finne ut om en valuta er over- eller underpriset mot en annen valuta. Hvis en valuta er underpriset, bør du kjøpe, og shorte hvis valutaen er overpriset.

Ved å bruke en rekke analytiske metoder, kan du avgjøre om en valuta kommer til å stige eller falle i verdi. De mest normale analysemetodene er:

Hva er basisvalutaen og motstående valuta?

Når du handler Forex, må du alltid jobbe med basisvaluta og motstående valutaer. I EUR/USD er det euroen som er basisvalutaen, og dollaren som er motsstående valuta.

 • Basisvaluta er valutaen du kjøper når du handler et valutapar
 • Motstående valuta er den valutaen du selger når du handler et valutapar.

Paret EUR/USD indikerer dermed hvor mange dollare du får for en euro. Det er tre forskjellige situasjoner som kan oppstå for et valutapar:

 • EUR/USD = 0,9: Dette betyr at en euro er verdt 0,9 dollar
 • EUR/USD = 1: Dette betyr at en euro er verdt en dollar
 • EUR/USD = 1,1: Dette betyr at en euro er verdt en dollar og 10 cent.

Hvis du tror at basisvalutaen kommer til å styrke seg, kjøper du paret (long) og når du tror den motstående valutaen kommer til å styrke seg, selger du paret (short).

Hvilke kategorier finnes det for valutapar?

Hos de fleste meglere er valutapar delt inn i de følgende kategoriene:

 • Større par: Syv valutaer ansvarlig for 80% av global valutahandel: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAS og AUD/USD
 • Mindre par: Mindre handlet enn de større parene. Ofte større par, men uten dollaren. For eksempel EUR/CHF og GBP/JPY
 • Eksotiske par: Fra fremvoksende markeder eller mindre land. Her finner man for eksempel polsk zloty og meksikansk peso

Hvordan fungerer valutahandel i praksis?

Du kan handle forex med alle slags derivater. Men logikken i all forex-handel vil alltid være den samme: Du kjøper en valuta og selger en annen. Dette lar deg tjene penger på forskjellen i verdi mellom valutaparene.

Hos en megler, vil resultatene dine lagret automatisk. Det kan alltid være en god ide å prøve seg på valutahandel med en gratis demokonto først. Via lenken under, kan du umiddelbart åpne en gratis demokonto:

Forex-handel

Investering i Forex: Viktig terminologi

Når du begynner å handle valuta, er det viktig at du har forståelse for terminologien under:

Hva er en “lot” i Forex?

Valutaer handles i gitte størrelser. Når du handler valuta, kalles disse for “lots”. En standard lot-størrelse tilsvarer 100 000 enheter av basisvalutaen. De fleste CFD-aktører lar deg også handle mini- (10 000 enheter) og mikro-lots (1 000 enheter).

Hva er en “pip”?

Pips brukes for å vise verdiendringene i en valuta. Hvis EUR/USD beveger seg fra 1,0000 til 1,0001, har verdien steget med en “pip”. Hos enkelte meglere følges verdien til fem desimaler. Disse kalles “pipettes”.

I noen valutapar fungerer pips litt annerledes. Dette er tilfellet med valutaer som handles med færre desimaler bak kommaet. For eksempel er dette tilfellet med japansk yen. Her er det det andre tallet etter komma som er en “pip”.

Hva er giring?

Hos mange meglere har du muligheten til å bruke giring på handlene dine. Giring gjør det mulig å åpne større posisjoner med mindre penger. Den maksimale giringen hos mange

 • Uten giring blir avkastningen din 1%
 • Med 1:30 giring blir avkastningen din 30%

Men når du bruker girign, blir også tapene dine større hvis markedet går mot deg:

 • Uten giring blir tapet ditt 1%
 • Med 1:30 giring blir tapet ditt 30%

Giring gjør det mulig å oppnå høyere avkastning på kortere tid. Men du bør også være forsiktig. Du kan raskt tape hele investeringen din hvis du bruker giring.

Hvordan fungerer margin?

Når du girer forex-investeringen din, handler du på margin. Marginen indikerer hvor mye penger du trenger på kontoen din for å åpne posisjonen din. Hvis giringfaktoren er 1:30, trenger du ca. 33 000 kr for å åpne en posisjon på 1 000 000 kr.

Du bør alltid ha nok penger på kontoen din til å kunne holde posisjonene dine åpne. Hvis du ikke lenger har mer penger på kontoen din, kan du få en margin call. Når du får en margin call kan du tape hele beløpet på kontoen din.

Investering_i_valuta

Hvorfor beveger prisene seg?

Hvis du har lyst til å investere i Forex med suksess, må du forstå hvorfor kursene beveger seg og hva som driver disse bevegelsene. Det finnes flere årsaker til at vekslingskursen til en valuta mot en annen kan endre seg. I denne seksjonen kommer vi til å diskutere de største kursbevegerne i valutamarkedet.

Inflasjon (-)

Inflasjon har en sterk påvirkning på verdien av den lokale valutaen. Hvis inflasjonen stiger raskere i ett land enn et annet, vil verdien av valutaen til landet som opplever inflasjonen, bli lavere. Når dette skjer i Europa, vil kjøpekraften til euroen falle. Da for eksempel vil verdien til euroen mot dollaren falle, og EUR/USD faller.

Renter (+)

Renter påvirker også vekslingskurser sterkt. Hvis sentralbanken i et land har satt en relativt høyere rente enn et annet, vil verdien av valutaen stige. Det er tross alt høyere etterspørsel etter valutaer som gir høyere avkastning. Banker kan justere rentene for å sørge for at en valuta ikke blir for dyr eller billig målt mot andre valutaer. Taler gitt av sentralbanksjefer kan forårsake volatilitet i valutamarkedet. Daytradere kan dra nytte av kursbevegelsene som kommer som følge av rentebeslutninger.

Behovet for investering (+)

En sterk økonomi vil ofte styrke et lands valuta. Dette skjer, for eksempel, når det er høy etterspørsel etter investeringer i landet. Utenlandske selskaper vil da måtte veksle pengene sine for å investere i dette landet. På grunn av den økte etterspørselen, vil valutakursen stige.

Trygghet (+)

Penger leter etter trygghet. Den eneste grunnen til at vi verdsetter en ellers verdiløst bit papir, er fordi vi stoler på institusjonen bak den. Hvis denne tryggheten stiger, vil verdien av valutaen stige. Hvis denne tryggheten forsvinner, kan valutakurser raskt kollapse.

Flyktende kapital (-)

Noen økonomier gjør det ikke så bra. Da er det ofte mange investorer som vil veksle pengene sine til andre valutaer. I mange afrikanske land er det for eksempel mange som foretrekker dollaren over sin egen valuta. Når man ikke lenger stoler på den lokale økonomien og befolkningen veksler bort pengene sine, vil verdien av den lokale valutaen falle betydelig.

Devaluering (-)

En billig valuta kan være bra for et lands økonomi. Når valutaen er billig, kan utenlandske selskaper kjøpe flere varer og tjenester fra landet for mindre penger. Myndigheter kan derfor ha lyst til å devaluere valutaen sin. Dette kan for eksempel gjøres ved å sette ned rentene.

Forex-nyheter

Hvilke institusjoner kjøper og selger valuta?

Før du begynner å handle Forex, er det lurt å huske at det er mange institusjoner som konstant kjøper og selger valuta. Verdien av en valuta, som dollaren, er diktert av tilbud og etterspørsel. Når du forstår hvordan avgjørelsene til en stor mengde mennesker kan påvirke valutamarkedet, og du klarer å forutse disse, vil du bedre kunne forutse valutakursendringer.

Aksjeinvestorer

Når du investerer i amerikanske aksjer, trenger du først dollar. Før du kan kjøpe en amerikansk aksje, vil du måtte veksle valutaen din til dollar. All den totale aksjehandelen i et land vil dermed kunne påvirke valutakursen.

Spekulanter

Spekulanter er individer og organisasjoner som prøver å tjene på daglige kurssvingninger i valutapar. Når mange spekulanter kjøper og selger en valuta, kan dette påvirke vekslingskursen.

Bedrifter

Multinasjonale bedrifter driver virksomhet i mange forskjellige regioner. Når de kjøper og selger produkter og tjenester i andre land, må de veksle valuta. Etterspørselen etter produkter fra en gitt region kan derfor påvirke etterspørselen for en viss regions valuta.

Sentralbanker

Sentralbanker prøver ofte å påvirke verdien på valutaer. De kan gjøre dette ved å trykke mer penger. Når en sentralbank trykker mer penger, vil dette øke tilbudet av valutaen og senke vekslingskursen. Men en sentralbank kan aldri påvirke hele valutamarkedet: Forex-markedet er rett og slett for stort til det.

Hvilke institusjoner bør du passe på når du handler Forex?

Når du handler Forex, er det mange institusjoner du bør følge godt med på. Under kommer vi til å diskutere noen av de største påvirkerne av valutamarkedet.

Nyheter

Nyhetene kan påvirke verdien på en valuta. Når positive nyheter kommer om en region kan det påvirke valutaen i den regionen. Derfor bør du tenke på hvordan nyhetsbildet vil påvirke tilbudet og etterspørselen av en gitt valuta.

Markedssentimentet

I blant kan markedet være som en selvoppfyllende profeti. Hvis flertallet i markedet tror at en viss utvikling kommer til å skje, vil den nok skje. Hvis et flertall tror euroen vil styrke seg, vil de fortsette å kjøpe euroen til den når den verdien de ventet på. Det er derfor lurt å holde et øye med det generelle sentimentet i et valutamarked.

Økonomiske data

Økonomiske data forteller noe om hvordan det går med økonomien. For eksempel kan du holde et øye med inflasjonstallene. Hvis inflasjonen i eurosonen stiger over 2%, pleier ECB å øke rentene. Med høyere renter vil valutaen bli mer attraktiv for investorer, som kan presentere deg for muligheten til å gjøre en god investering.

Kredittvurdering

Investorer ønsker å vite om det er lurt å låne penger til et land. Flere aktører gir derfor forskjellige land kredittvurderinger. Kredittvurderingen sier noe om hvor sannsynlig det er at et land vil betale gjelden sin. Hvis kredittvurderingen er positiv, kan dette føre til at valutaen stiger i verdi. Trygghet spiller en viktig rolle i finansmarkedene.

Sentralbanker

Tilgjengeligheten av en valuta avgjøres av sentralbanken. Etter finanskrisen, for eksempel, så man at sentralbanker begynte med kvantitative lettelser. Da trykker de ofte mer penger, som kan brukes til å stimulere forbruk i landet. Hvis tilbudet av en valuta øker mens etterspørselen forblir konstant, vil verdien av valutaen falle.

Hvorfor er dollaren så viktig?

Når du handler Forex kommer du nok til å merke at dollaren ofte blir brukt som den dominante valutaen i forskjellige krysninger. Dette er delvis fordi den amerikanske økonomien er den største i verden. Det er en åpen økonomi som mange deltar i. Når verdien av dollaren faller, kan dette redusere profitten til mange selskaper over hele verden.

Dollaren brukes bredt innenfor trading og investering. Mange aksjer, men også råvarer som gull og sølv, er notert i dollar. Enkelte land har til og med knyttet vekslingskursen deres mot dollaren.

Dollaren er nesten mer enn en valuta. Dollaren er limet som holder hele systemet sammen. Endringer i verdien på dollaren kan sterkt påvirke globale markeder.

dollar_makt

Tips for valutahandel

Når du begynner å spekulere i valutamarkedet, er det viktig at du følger noen av disse tipsene. Først av alt, bruk en stop loss. Med en stop loss vil du sørge for at du ikke taper mer enn en gitt prosent av posisjonen din. Ved å gjøre dette kan du beskytte deg mot uforutsette hendelser.

Mønstre i valutamarkedet er ofte mer forutsigbare enn i aksjemarkedet. Forex-mønstre er enklere å gjenkjenne og ofte mindre ekstreme. Forex kan derfor være svært lukrativt for daytradere. Men det er viktig å øve seg før man begynner å handle med store summer. Mange meglere lar deg prøve ut alle mulighetene gratis med en demo.

Til slutt er det viktig å styre avkastningen sin målt mot risikoen man tar. Hvis en investering i et valutapar kan tjene deg 1000 kr, men du risikerer å tape 10 000 kr, bør du se etter en bedre mulighet. Se etter handelsmuligheter hvor du har høy potensiell avkastning og lave potensielle tap.

Å lese candlesticks
Investerings forklaring for relativ styrkeindeks (RSI).

Investerings forklaring for relativ styrkeindeks (RSI).

RSI eller Relative Strength Index er en god indikator for å sjekke om den nåværende opp- eller ned trenden fortsatt har plass til å fortsette. I denne forklaringen kan du lese alt om Relative Strength Index slik at du kan bruke den på investeringene dine.

Hva er Relative Strength Index eller RSI?

RSI er en teknisk indikator som måler hvor ofte prisen på et valutapar eller aksje stenger høyere sammenlignet med antall ganger prisen stenger lavere. Denne verdien sammenlignes så med flere tidsperioder der de nyeste dataene er de viktigste. Disse målingene gir en verdi mellom 0 og 100.

Beregningen av RSI er som følger: 100 – (100/ (1 + (gjennomsnittlig økning / gjennomsnittlig nedgang). Følgelig viser RSI forholdet mellom gjennomsnittlig økning og reduksjon. Gjennomsnittlig økning beregnes ved å kontinuerlig sammenligne sluttkurs med det fra dagen før.

Et tall over 70 indikerer at paret er overkjøpt, et tall under 30 indikerer at paret er oversolgt. Noen investorer foretrekker verdier på 80 og 20 da dette gir enda mer sikkerhet. Når en overkjøpt eller oversolgt situasjon oppstår, bør du ikke umiddelbart ta en handels posisjon. RSI er bare en indikator, og av den grunn er det viktig å se etter andre indikatorer.

Hvordan setter du opp RSI?

Inne i Plus500

En god nettmegler for handel med RSI er Plus500. Klikk her for å lese mer om Plus500 og for å opprette en gratis demokonto.

Innenfor Plus500 er det enkelt å sette opp RSI. For å oppnå dette, gå til indikator oppsettet via verktøylinjen og velg Relative Strength Index. Som standard er indeksen satt til 14, men det er lurere å bruke 6 som verdi.

plus500 glidende gjennomsnitt

Inne i MetaTrader

På samme måte er det enkelt å sette opp RSI i MetaTrader. For å oppnå dette, bruk verktøylinjen til å gå til innstillingen, indikatorer, oscillatorer og Relative Strength Index. Bruk 6 som punkt og tykk strek slik at den er lettere å lese.

Hva er grunnlaget for RSI?

Mange investorer bruker RSI for å finne ut om det fortsatt er et godt inngangspunkt. For eksempel ser mange tradere på et overkjøpt signal som en indikasjon på at du ikke lenger bør kjøpe. Det er tross alt allerede mange investorer som har kjøpt den aktuelle aksjen eller valutaparet.

Dette er imidlertid litt for korttenkt. En overkjøpt status kan også være et tegn på styrke. Trender kan vokse og styrke.I et slikt tilfelle som dette, kan du gå glipp av en stor mulighet. Derfor er det klokere å se på divergens og konvergens innenfor Relative Strength Index.

Hvordan bruker jeg RSI?

Du kan bruke RSI for å sjekke om den nåværende trenden fortsatt har kraft til å vokse. Ved konvergens kan dette fortsatt skje, med divergens er det en viss tvil og en reversering kan forekomme.

Konvergens

Når det gjelder konvergens, er RSI i tråd med trenden, og trenden vil sannsynligvis fortsette

 • Bull :både pris og RSI oppnår høyere høyder
 • Bear :både pris og RSI oppnår lavere høyder

rsi-konvergens

RSI-konvergens i en oppadgående trend: en høyere topp på grafen og en høyere topp på RSI

Divergens

Ved divergens er ikke RSI i tråd med trenden og en reversering kan forekomme.

 • Bull :prisen oppnår større høyder, men RSI oppnår lavere høyder
 • Bear :prisen oppnår lavere verdier, men RSI oppnår høyere verdier

RSI-avvik

En høyere topp dannes, men RSI oppnår en lavere topp … dette er RSI-divergens!

Anvendelse av RSI

RSI er av verdi for å teste din oppfatning av gjeldende markedsforhold. Konvergens bekrefter dagens trend, mens divergens indikerer at trenden kan snu. Ved å ta hensyn til dette kan du ta flere vellykkede posisjoner og tjene mer penger på valuta og aksjer.

RSI er også viktig når du skal ta stilling til en trend reversering: bare ved divergens er det lurt å ta stilling til en trend reversering. RSI er derfor spesielt nyttig når du ønsker å åpne en investering på en trend vending.

Relativ strenght index og 50

Du kan også bruke RSI for å estimere gjeldende trend. Når RSI er over 50 er det en oppadgående trend, og når den faller under 50 er det en nedadgående trend.

Hvis RSI er over 50, kan dette være en grunn til å kjøpe. Når RSI deretter synker til under 50, er det på tide for deg å selge igjen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette bare er én indikator. Ikke avgjør kun basert på denne indikatoren!

Tilpass RSI til den nåværende situasjonen

Det er viktig å huske at 70 og 30 er standardverdier som ikke alltid er brukbare. Hvis en aksje for eksempel er i en klar nedadgående trend, kan det være lurere å senke det overkjøpte nivået. På det tidspunktet kan du tegne et horisontalt nivå innenfor RSI på 50.

Å lese candlesticks

Candlesticks kan brukes til å forutse prisen på et valutapar. Ved å lese candlesticks nøye, kan man avgjøre om det er lurt til å kjøpe (gå long) eller selge (shorte) et valutapar. I denne artikkelen kommer vi til å diskutere hvordan bruke candlesticks. Vi kommer også til å vise de mest brukte og populære candlestick-formasjonene.

Hvordan leser man candlesticks?

Det er ganske enkelt å lese candlesticks. En candlestick inneholder mye mer informasjon enn en normal linjegraf:

 • Open: Åpningskursen
 • High: Den høyeste kursen i den relevant perioden
 • Low: Det laveste punktet i den relevante perioden
 • Close: Stengningskursen

Du kan vite basert på fargen til en candlestick om kursen har falt eller steget. Grønne barer pleier å indikere at prisen har steget, og røde barer at den har falt.

En candlestick fremstiller til prisdynamikken innenfor et gitt intervall. Dette intervallet kommer an på tidsperioden du analyserer grafen i. For eksempel, kan hver candlestick representere en dag eller en time.

Prisintervallet for perioden kalles ofte “skyggen” til candlesticken. Kroppen er den delen som viser åpnings- og stengingskurs.

En positiv grønn bar vil alltid åpne i den nedre delen av krippen og stenge i den høye delen av kroppen. En negativ rød bar vil alltid åpne i den høye delen og stenge lavere.

candlesticks line graph comparison

Candlesticks sammenlignet med en vanlig linje på daily chart. Candlesticks gir mer informasjon.

Informasjonen fra candlesticks

Candlesticks gir mye information. En stor kropp viser sterke prisbevegelser, mens små kropper viser at det nesten ikke var noen bevegelser i kursen i perioden. En kort skygge viser at mesteparten av aktiviiteten fant sted rundt åpnings- og slutsskursen. En lang skygge, på den andre siden, viser at prisen har beveget seg langt unna åpnings- og stengingskursen i perioden.

Hvordan kan man bruke candlesticks?

Candlesticks brukes for å vise prisdynamikken, Dette lar deg se hvordan kjøpere og selgere har kjempet mot hverandre mens markedet utviklet seg. Det er alltid en balanse mellom kjøpere og selgere i markedet. Prisen justeres kontinuerlig for å sørge for at denne likevekten opprettholdes.

Når antallet kjøpere stiger i en gitt periode, vil prisen stige for å sørge for at det er et stort nok tilbud av selgere. Candlesticks viser denne dynamikken på en vakker måte. Når du forstår hvordan du kan lese candlesticks, kan du analysere kampen mellom kjøpere og selgere.

Når kjøpere har overhånd, gir det mening å kjøpe. Hvis selgerne leder an, er det lurt å selge. Dog er det alltid lurt å fatte avgjørelser basert på flere signaler. For eksempel, hvis kursen ligger ved et viktig horisontalt nivå. På denne måten øker du sannsynligheten for at du vil oppnå gode resultater på investeringene dine!

Hvorfor bruke candlesticks i stedet for linjer?

Profesjonelle investorer foretrekker candlesticks over linjegrafer fordi det er lett å gjenkjenne mønstre med candlesticks. Hvis du analyser candlesticks riktig, kan du finne vendepunkter i grafene. Investorer vil helst selge på det høyeste punktet og kjøpe på det laveste. I resten av denne artikkelen, vil du kunne lese om hvordan tolke candlesticks.

Hva kan candlesticks indikere?

 • Fortsettelse: Trenden fortsetter i samme retning
 • Reversering: Trenden vender fra stigende til fallende, vice versa.
 • Ubesluttsomhet: Enda ingen tydelig seier mellom kjøpere og selgere.
Tips: bullish & bearish: Bullish betyr stigende, bearish betyr fallende.

Candlesticks som indikerer fortsettelse av tidligere trend

bearish bullish continuation bar

Bullish og bearish continuation bars indikerer en fotrsettelse av den tidligere trenden. Vi kommer til å diskutere bullish continuation bar. Men med bearish continuation bar gjelder de samme kjennetegnene, bare motsatt retning.

En bullish engulfing bar er en sterk indikasjon på at trenden vil fortsette. Etter en bullish continuation bar, er sannsynligheten stor for at prisen vil bevege seg videre i samme retning.

Denne baren er sterkere når åpningen er nær det laveste punktet, og stengingskursen er nært det høyeste punktet. Den stigende bevegelsen er veldig kraftig og har ikke møtt på motstand fra selgere. I bildet kan du se både eksempler på bullish og bearish contunuation bars.

Falling & rising three methods

The falling & rising three methods viser en progresjon fra en bullish til en bearish trend.

Den bullish candlestick-formasjonen du ser til venstre kalles rising three methods. Den består av tre korte, røde candlesticks som blir “most” sammen mellom to lange, grønne candlesticks. Denne formasjonen viser at til tross for salgspress, er kjøperne klart i kontroll.

Den bearish formasjonen til høyre kalles falling three methods. Her kan du se kun tre små, grønne candlesticks fulgt av to store, røde candlesticks. Her ser du at selgerne er i kontroll, til tross for litt kjøperpress. Begge disse formasjonenen er continuation-formasjoner. Altså at trenden fortsetter i samme retning.

rissing fallting three methods candlestick

Candlesticks som indikerer en stigende trend

Disse candlestickene indikerer en stigende (bullish) trend. I slike situasjoner, kan du vurdere å kjøpe. Her diskuterer vi de følgende bullish candlestickene:

hammer, bullish engulfing bar, bullish train tracks, piercing line, morning star og three white soldiers.

Low test / hammeren

In en low test, eller “hammer”, ligger både open og close på toppen av baren, mens prisen har beveget seg ned betydelig i perioden.

Fargen betyr ikke veldig mye med denne candlesticken: Poenget er at til tross for sterkt salgspress, har ikke selgerne klart å stoppe trenden. For å ha en god low test, bør både open og close ligge i den øverste ⅓ av candlesticken.

Bevegelsen nedover har stanset, og det er nå en høy sannsynlighet for at flere kjøpere vil komme inn, hvilket vil få kursen til å stige videre.

Bullish engulfing bar

forex bullish engulfing bar

Bullish engulfing bar indikerer en klar trend. Du kan se hvordan den første bevegelsen nedover blir holdt tilbake og hvordan kjøperne gjenhenter momentum.

Denne endringen kan bli sett på to barer, hvor den første baren beveger seg nedover. Dog følges den opp av en candlestick hvor bevegelsen blir avkreftet. Den andre baren må sluke (“engulfe”) den første. Den må også stenge nært toppen til den første. Bevegelsen er sterkere når candlesticken er større.

I så tilfelle kan du klart se at selgerne som opprinnelig var i majoritet, blir slått ned på av kjøperne som nå dominerer.

I enkelte tilfeller, kan bullish engulfing bars følge etter flere, mindre candlesticks.

Bullish train tracks

bullish train tracks

Train tracks består av to candlesticks. Du kan møte på både en bullish og en bearish train track candlesticks. På bildet, ser du en bullish train track hvor bevegelsen oppover blir avslått.

Bullish train tracks kan sammenlignes med en low test. Med bullish train tracks, spres derimot denne formasjonen over to candlesticks. Med train tracks er det viktig at barene er omtrent symmetrisk med hverandre og at både highs og lows are omtrent like. Hvis du da “smelter” disse to sammen, vil de danne en low-test bar. Med denne formasjonen, er det en god sannsynlighet for at prisen vil stige videre.

Piercing line

piercing line candlestick bullish

Denne candlestick-formasjonen består av to candles. Du kan se en lang, rød candlestick, fulgt av en lang, grønn candlestick.

I de fleste tilfeller, kan du se en stor forskjell på stengingskursen til den første candlesticken og åpningskursen til den andre. Stengingskursen til den andre baren må være høyere enn den øvre delen av kroppen til den første.

Denne kombinasjonen illustrerer et sterkt press fra kjøpere. Prisen har blitt presset opp over midtkursen fra dagen før.

Morning star

Ikke alle candlestick-formasjoner består av to candlesticks. Morning star-formasjonen er en candlestick-formasjon som består av tre candlesticks.

Den første er en lang, rød candlestick. Denne følges av en candle med en kort kropp. Den tredje er en lang, grønn candlestick.

Vi kaller candlesticken i midten for stjernen. Kroppen dens overstiger ikke den til den første og siste. Dette er en tydelig formasjon som indikerer at kjøperne tar over for selgerne.

morning star

Three white soldiers

three white soldiers

Den siste bullish candlestick-formasjonen vi vil nevne, er three white soldiers. Denne formasjonen består av tre candlesticks i stedet for to.

I denne formasjonen, vil du se tre grønne candlesticks med en liten “skygge”. De tre candlestickene åpner høyere enn den forrige hver gang. Denne candlestick-formasjonen er et sterkt kjøpssignal, og viser at kjøperne vinner kampen.

Candlesticks som indikerer en fallende trend

Disse candlestick-formasjonen indikerer en fallende (bearish) trend. I slike situasjoner kan det være attraktivt å selge. Her kommer vi til å diskutere de følgende formasjonene:

These candlesticks indicate a downward or bearish trend. In this situation, it can be attractive to sell. high test, bearish engulfing bar, bearish train tracks, evening star, three black crows, og dark cloud cover.

High test eller inverse hammer

hightest

Inverse hammer/high test er det motsatte av en low test/hammer. Denne formasjonen kalles også “hanging man”. I en high test, er åpning og close i nedre halvdel av baren, mens prisen har beveget seg opp betydelig i perioden.

Fargen betyr ingenting: Poenget er at til tross for sterkt kjøpspress, klarte ikke kjøperne å holde kursen oppe. For å få en god high test, bør både open og close være i nedre tredjedel av baren.

Bevegelsen oppover har blitt stanset, og det er nå en høy sannsynlighet for at flere selgere kommer inn, og presser kursen ned ytterligere.

Bearish engulfing bar

Bearish engulfing bar

I en Bearish Engulfing bar kan du se at selgerne tar over for kjøperne. Etter dette er det sannsynlig at kursen vil falle. Du vil da se en liten stigende candle etterfulgt av en større fallende bar.

Den første baren har en liten, grønn kropp etterfulgt av en lengre, rød candlestick. Styrken til en bearish engulfing bare stiger når den andre candlesticken faller ned under den første. Bearish engulfing kan være en tydelig indikasjon på en reversering i den generelle markedsbevegelsen. Bearish engulfing bar er motparten til bullish engulfing bar.

 

Bearish train tracks

traintracks forex

På bildet kan du se bearish train tracks, hvor bevegelsen oppover blir avkreftet.

Bearish train tracks kan sammenlignes med en high test, men er spredd over to candles. Med train tracks, er det viktig at barene er ganske symmetriske med hverandre, og at både highs og lows er omtrent like for begge barene.

Hvis du ser på begge barene som en, får du en high test. Denne formasjonen indikerer en høy sannsynlighet for at kursen vil falle videre.

Evening star

Evening star kan sammenlignes med en bullish morning star. Denne candlestick-formasjonen består også av tre candles.

I dette tilfellet, er den midterste candlesticken mellom en stor, grønn candlestick og en stor, rød candlestick. Denne formasjonen indikerer en tydelig reversering, hvor selgerne tar over for kjøperne. Hvis denne situasjonen utspiller seg, kan du vurdere å plassere en salgsordre.

evening star

Three black crows

three black crows

Denne formasjonen er den motsatte versjonen av three white soldiers. Denne formasjonen består også av tre candles.

Med denne formasjonen, kan du se tre røde candlesticks på rad med en kort (eller ingen) skygge. Hver nye candle åpner på en lignende kurs som close på den forrige, men selgere presser kursen ned i løpet av handelsperioden.

Denne formasjonen indikerer starten på en fallende trend. Det kan da være lurt å ta en short-posisjon.

Dark cloud cover

dark cloud cover

Dark cloud cover candlestick-formasjonen er en motpart til bullish piercing line. Navnet er ganske passende: Den røde candlesticken kaster en slags mørk skygge over den siste dagens optimisme. Denne formasjonen består av to candlesticks. Først har du en stor, grønn candlestick som følges av en rød candlestick som åpnet høyere enn den forrige, men stengte lavere.

Denne formasjonen viser at oppgangen ikke er bærekraftig. Selgerne vinner over kjøperne og kursen begynner å falle. Her kan det være lurt å selge.

Candlesticks som indikerer etubesluttsomhet

I blant er det ingen klar trend. Candlestickene i denne seksjonen vil komme med eksempler på candlestick-formasjoner som indikerer ubesluttsomhet i markedet. I slike tilfeller er det sannsynlig at kursen vil fortsette i samme retning. I enkelte tilfeller kan også kursen plutselig bryte skarpt i motsatt retning.

Inside bars

Forex inside bar

Inside bars er barer som passer innenfor både high og low på den forrige baren. Inside bars indikerer ofte en høy grad av ubesluttsomhet: Markedet har ikke bestemt seg for hvilken retning krusen skal bevege seg i. Fargen på candlesticken er ikke relevant i dette tilfellet. Etter en inside bar kan man forvente en sterk bevegelse mot både oppsiden og nedsiden.

I blant har man også double inside bars. I dette tilfellet er ubesluttsomheten større. Kjøperne og selgerne kunne hverken få kursen lenger opp eller ned, så kursen har for øyeblikket ingen klar retning. Et sterkt brudd kan forventes. Til venstre ser du et eksempel på en double inside bar.

 

Doji bars

Forex dojibar

I doji barer er open og close nesten symmetrisk med hverandre, mens kursen har beveget seg både oppover og nedover i mellomtiden. Dette indikerer sterk ubestluttsomhet og utydelighet i kampen mellom kjøpere og selgere. Fargen betyr ikke mye i dette tilfellet heller.

En doji bar er ingen god grunn til å ta en posisjon. Det er derfor lurt til å vente på et par nye candles for du bestemmer deg.

I kombinasjon med bullish morning star og bearish evening star, kan doji barer brukes til å åpne posisjoner.

Spinning top

spinning top

Spinning top er også en formasjon som indikerer ubesluttsomhet. Med denne formasjonen, vil du se en liten kropp og en lang skygge. Det er ingen tydelig kursbevegelse.

Du kan se at i perioden har både kjøpere og selgere fått kursen til å bevege seg betydelig, men det er ingen klar vinner.

Hvordan kan du bruke candlesticks?

Det er mulig å bruke candlesticks hos nesten alle meglere. I den neste delen av denne artikkelen kommer vi til å vise hvordan du kan bruke candlesticks i dine charts.

Candlesticks med Plus500

Plus500 er en brukervennlig plattform hvor du kan handle calutapar oog aksjer med CFDer. Har du lyst til å lære mer om denne leverandøren? Les denne artikkelen!

Click på knappen for å bytte mellom candlesticks og linjediagram for å bruke candlesticks hos Plus500.

candlesticks Plus500

Candlesticks i MetaTrader

MetaTrader bruker linjediagram som standard. Men linjediagram gir lite informasjon og det er derfor lurt å bytte til candlesticks. Du kan gjøre dette enkelt ved å trykke på candlestick-knappen.

MetaTrader OHLC bars

Tips: Øv på å gjengjenne candlesticks

Under kan du se et chart med candlesticks. Prøv å identifisere de forskjellige barene. Navngi dem og tenk på hva de indikerer. Ved å øve deg på dette kan du lære deg å gjenkjenne candlesticks raskere, og du kan forutse kursbevegelsen bedre.

candlesticks graph

1: low test 2: inside bar 3: Doji bar 4: dojo bar 5: high test 6: train tracks

Candlesticks, eller price action, er en god indikasjon på hvor man kan forvente å se den neste bevegelsen. Dette kan du se i eksempel 1 (weak low test, almost a Doji bar). En candlestick her er ikke tydelig i noen retning. Det er viktig å vurdere markedssituasjonen før du tar en posisjon. Les hvordan gjenkjenne trenden eller fortsett på vårt kurs i teknisk analyse!

Vil du øve deg på å lese candlesticks selv? Dette kan gjøres risikofritt. Last ned den gratis demo-pakken for å øve på å gjenkjenne disse formasjonene:

Hvordan kan du bruke candlesticks til å ta formasjon?

Når du har funnet et godt tidspunkt til å åpne en posisjon på, kan du bruke candlesticks til å planlegge handelen din. En posisjon består av to viktige elementer: inngangen og en stop loss. Inngangen din er det øyeblikket du åpner posisjonen din, og stop loss er det øyeblikket du tar tapet ditt hvis kursen går i feil retning.

I dette eksempelet åpner vi en posisjon basert på hammer candlestick. Prisen på valutaparet har falt i en periode og er nå på et sterkt horisontalt nivå. Dette er hvor formasjonen som indikerer en oppgang, utvikler seg.

Du kan da plassere inngangspunktet ditt rett over candlesticken. Hvis kursen beveger seg uforventet i motsatt retning, unngår du å åpne en tapende posisjon.

Samtidig kan du plassere en stop loss rett under candlesticken. Hvis posisjonen din åpner seg, men kursen likevel går i feil retning, kan du unngå større tap ved å bli med nedover.

Du kan derfor bruke candlesticks til å planlegge handlene dine. Du kan de begrense de potensielle tapene dine og maksimere gevinsten din!

boarding candlesticks

Hvor kommer candlesticks fra?

Candlesticks har en lang historie som stammer helt fra det 17. århundre. Japanerne ønsket å øke profitten sin på salg av ris. Med candlesticks kunne de analysere prisbevegelser. Charles Down utvidet dette konseptet i 1900 og utviklet instrumentet til det vi kjenner i dag.

Candlesticks fokuserer kun på “hva” som skjer, men prøver ikke å forklare det. Du kan derfor kun bruke candlesticks til teknisk analyse. For å utføre slike analyser, antar vi at følgende er sant:

 • All informasjon gjenspeiles i den aktuelle markedsprisen.
 • Forventninger og følelser driver markedet.
 • Markedene endrer seg kontinuerlig.
 • Den aktuelle prisen trenger ikke å være egenverdien til produktet du handler.

Ekstra: OHLC bars

OHLC bar

En alternativ måte å vise price action på, er gjennom såkalte OHLC-barer. OHLC-barer gir informasjon som ligner på candlesticks, men presentasjonen er litt annerledes. Med disse kommer den en liten “krok” ut av linjen til venstre hvor kursen åpnet, og til høyre hvoir den stengte.

Forfatter

Alex Mostert Avatar
Om meg:

Da jeg var 16 år, kjøpte jeg i all hemmelighet mine første aksjer. Siden dette "stolte øyeblikket" har jeg nå administrert Aksjetrader.com i over 10 år. Målet mitt med siden er å utdanne folk om økonomisk frihet. Etter studiene i bedriftsøkonomi og psykologi bestemte jeg meg for å bruke all min tid på å utvikle denne nettsiden. Siden jeg elsker å reise, jobber jeg fra hele verden. Klikk her for å lese mer om Aksjetrader.com! Ikke nøl med å legge igjen en kommentar under denne artikkelen om det er noe du lurer på.