Forex-handel: Den komplette guide

Valutamarkedet (også kalt Forex-markedet) er verden største finansmarked. Valutamarkedet lar deg spekulere på stigende og fallende vekslingskurser. Men hvordan fungerer egentlig valutahandel, og hvilke faktorer påvirker valutakurser? I denne komplette Forex-guiden kommer du til å lære alt du trenger å vite for å handle valuta.

Vekslingskursen og valutahandel

Vekslingskursen er essensiell når du begynner med Forex-handel. Vekslingskursen angir verdien av en valuta mot en annen. Når man handler valuta, handler man ofte flere valutaer om gangen. Når du handler euro/dollar, handler du i verdien til euroen mot dollaren.

Hvis prisen på en euro mot dollaren er 1,1, betyr det at du kan kjøpe 1,1 dollar for en euro.

Hvordan kan du begynne å handle Forex?

Globalt er det mange som spekulerer på valutapar. Det finnes alltid to alternativer når du investerer i valuta. Du kan enten kjøpe et valutapar, eller selge et valutapar short. For eksempel når du handler EUR/USD kan du:

 • Kjøpe, og håpe på verdistigning i euroen mot dollaren.
 • Selge short, og håpe på fall i euroen mot dollaren.

Siden du kan vedde på både stigende og fallende kursen, kan du gjøre profitable handler i alle markedssituasjoner. For å få et positivt resultat vil du måtte forutse fremtidige utviklinger i markedet. Men hvor kan du egentlig handle Forex som en nybegynner?

Du kan handle Forex ved å åpne en konto hos en nettmegler. Det er viktig at du velger en billig megler. Hvis du velger en dyr megler, bruker du unødvendige summer på transaksjonskostnader som spiser av avkastningen din. Har du lyst til å finne ut hos hvilke meglere du kan handle Forex? I sammenligningen vår under kan du finne ut hvilke meglere som passer best for valutahandel:

Valutakurs_Forex

Hvordan kan du forutse endringer i markedet?

Hvis du har lyst til å handle valutapar som EUR/USD, GBP/USD og AUD/USD med suksess, må du kunne klare å forutse kursbevegelser. Du bør alltid prøve å finne ut om en valuta er over- eller underpriset mot en annen valuta. Hvis en valuta er underpriset, bør du kjøpe, og shorte hvis valutaen er overpriset.

Ved å bruke en rekke analytiske metoder, kan du avgjøre om en valuta kommer til å stige eller falle i verdi. De mest normale analysemetodene er:

Hva er basisvalutaen og motstående valuta?

Når du handler Forex, må du alltid jobbe med basisvaluta og motstående valutaer. I EUR/USD er det euroen som er basisvalutaen, og dollaren som er motsstående valuta.

 • Basisvaluta er valutaen du kjøper når du handler et valutapar
 • Motstående valuta er den valutaen du selger når du handler et valutapar.

Paret EUR/USD indikerer dermed hvor mange dollare du får for en euro. Det er tre forskjellige situasjoner som kan oppstå for et valutapar:

 • EUR/USD = 0,9: Dette betyr at en euro er verdt 0,9 dollar
 • EUR/USD = 1: Dette betyr at en euro er verdt en dollar
 • EUR/USD = 1,1: Dette betyr at en euro er verdt en dollar og 10 cent.

Hvis du tror at basisvalutaen kommer til å styrke seg, kjøper du paret (long) og når du tror den motstående valutaen kommer til å styrke seg, selger du paret (short).

Hvilke kategorier finnes det for valutapar?

Hos de fleste meglere er valutapar delt inn i de følgende kategoriene:

 • Større par: Syv valutaer ansvarlig for 80% av global valutahandel: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAS og AUD/USD
 • Mindre par: Mindre handlet enn de større parene. Ofte større par, men uten dollaren. For eksempel EUR/CHF og GBP/JPY
 • Eksotiske par: Fra fremvoksende markeder eller mindre land. Her finner man for eksempel polsk zloty og meksikansk peso

Hvordan fungerer valutahandel i praksis?

Du kan handle forex med alle slags derivater. Men logikken i all forex-handel vil alltid være den samme: Du kjøper en valuta og selger en annen. Dette lar deg tjene penger på forskjellen i verdi mellom valutaparene.

Hos en megler, vil resultatene dine lagret automatisk. Det kan alltid være en god ide å prøve seg på valutahandel med en gratis demokonto først. Via lenken under, kan du umiddelbart åpne en gratis demokonto:

Forex-handel

Investering i Forex: Viktig terminologi

Når du begynner å handle valuta, er det viktig at du har forståelse for terminologien under:

Hva er en “lot” i Forex?

Valutaer handles i gitte størrelser. Når du handler valuta, kalles disse for “lots”. En standard lot-størrelse tilsvarer 100 000 enheter av basisvalutaen. De fleste CFD-aktører lar deg også handle mini- (10 000 enheter) og mikro-lots (1 000 enheter).

Hva er en “pip”?

Pips brukes for å vise verdiendringene i en valuta. Hvis EUR/USD beveger seg fra 1,0000 til 1,0001, har verdien steget med en “pip”. Hos enkelte meglere følges verdien til fem desimaler. Disse kalles “pipettes”.

I noen valutapar fungerer pips litt annerledes. Dette er tilfellet med valutaer som handles med færre desimaler bak kommaet. For eksempel er dette tilfellet med japansk yen. Her er det det andre tallet etter komma som er en “pip”.

Hva er giring?

Hos mange meglere har du muligheten til å bruke giring på handlene dine. Giring gjør det mulig å åpne større posisjoner med mindre penger. Den maksimale giringen hos mange

 • Uten giring blir avkastningen din 1%
 • Med 1:30 giring blir avkastningen din 30%

Men når du bruker girign, blir også tapene dine større hvis markedet går mot deg:

 • Uten giring blir tapet ditt 1%
 • Med 1:30 giring blir tapet ditt 30%

Giring gjør det mulig å oppnå høyere avkastning på kortere tid. Men du bør også være forsiktig. Du kan raskt tape hele investeringen din hvis du bruker giring.

Hvordan fungerer margin?

Når du girer forex-investeringen din, handler du på margin. Marginen indikerer hvor mye penger du trenger på kontoen din for å åpne posisjonen din. Hvis giringfaktoren er 1:30, trenger du ca. 33 000 kr for å åpne en posisjon på 1 000 000 kr.

Du bør alltid ha nok penger på kontoen din til å kunne holde posisjonene dine åpne. Hvis du ikke lenger har mer penger på kontoen din, kan du få en margin call. Når du får en margin call kan du tape hele beløpet på kontoen din.

Investering_i_valuta

Hvorfor beveger prisene seg?

Hvis du har lyst til å investere i Forex med suksess, må du forstå hvorfor kursene beveger seg og hva som driver disse bevegelsene. Det finnes flere årsaker til at vekslingskursen til en valuta mot en annen kan endre seg. I denne seksjonen kommer vi til å diskutere de største kursbevegerne i valutamarkedet.

Inflasjon (-)

Inflasjon har en sterk påvirkning på verdien av den lokale valutaen. Hvis inflasjonen stiger raskere i ett land enn et annet, vil verdien av valutaen til landet som opplever inflasjonen, bli lavere. Når dette skjer i Europa, vil kjøpekraften til euroen falle. Da for eksempel vil verdien til euroen mot dollaren falle, og EUR/USD faller.

Renter (+)

Renter påvirker også vekslingskurser sterkt. Hvis sentralbanken i et land har satt en relativt høyere rente enn et annet, vil verdien av valutaen stige. Det er tross alt høyere etterspørsel etter valutaer som gir høyere avkastning. Banker kan justere rentene for å sørge for at en valuta ikke blir for dyr eller billig målt mot andre valutaer. Taler gitt av sentralbanksjefer kan forårsake volatilitet i valutamarkedet. Daytradere kan dra nytte av kursbevegelsene som kommer som følge av rentebeslutninger.

Behovet for investering (+)

En sterk økonomi vil ofte styrke et lands valuta. Dette skjer, for eksempel, når det er høy etterspørsel etter investeringer i landet. Utenlandske selskaper vil da måtte veksle pengene sine for å investere i dette landet. På grunn av den økte etterspørselen, vil valutakursen stige.

Trygghet (+)

Penger leter etter trygghet. Den eneste grunnen til at vi verdsetter en ellers verdiløst bit papir, er fordi vi stoler på institusjonen bak den. Hvis denne tryggheten stiger, vil verdien av valutaen stige. Hvis denne tryggheten forsvinner, kan valutakurser raskt kollapse.

Flyktende kapital (-)

Noen økonomier gjør det ikke så bra. Da er det ofte mange investorer som vil veksle pengene sine til andre valutaer. I mange afrikanske land er det for eksempel mange som foretrekker dollaren over sin egen valuta. Når man ikke lenger stoler på den lokale økonomien og befolkningen veksler bort pengene sine, vil verdien av den lokale valutaen falle betydelig.

Devaluering (-)

En billig valuta kan være bra for et lands økonomi. Når valutaen er billig, kan utenlandske selskaper kjøpe flere varer og tjenester fra landet for mindre penger. Myndigheter kan derfor ha lyst til å devaluere valutaen sin. Dette kan for eksempel gjøres ved å sette ned rentene.

Forex-nyheter

Hvilke institusjoner kjøper og selger valuta?

Før du begynner å handle Forex, er det lurt å huske at det er mange institusjoner som konstant kjøper og selger valuta. Verdien av en valuta, som dollaren, er diktert av tilbud og etterspørsel. Når du forstår hvordan avgjørelsene til en stor mengde mennesker kan påvirke valutamarkedet, og du klarer å forutse disse, vil du bedre kunne forutse valutakursendringer.

Aksjeinvestorer

Når du investerer i amerikanske aksjer, trenger du først dollar. Før du kan kjøpe en amerikansk aksje, vil du måtte veksle valutaen din til dollar. All den totale aksjehandelen i et land vil dermed kunne påvirke valutakursen.

Spekulanter

Spekulanter er individer og organisasjoner som prøver å tjene på daglige kurssvingninger i valutapar. Når mange spekulanter kjøper og selger en valuta, kan dette påvirke vekslingskursen.

Bedrifter

Multinasjonale bedrifter driver virksomhet i mange forskjellige regioner. Når de kjøper og selger produkter og tjenester i andre land, må de veksle valuta. Etterspørselen etter produkter fra en gitt region kan derfor påvirke etterspørselen for en viss regions valuta.

Sentralbanker

Sentralbanker prøver ofte å påvirke verdien på valutaer. De kan gjøre dette ved å trykke mer penger. Når en sentralbank trykker mer penger, vil dette øke tilbudet av valutaen og senke vekslingskursen. Men en sentralbank kan aldri påvirke hele valutamarkedet: Forex-markedet er rett og slett for stort til det.

Hvilke institusjoner bør du passe på når du handler Forex?

Når du handler Forex, er det mange institusjoner du bør følge godt med på. Under kommer vi til å diskutere noen av de største påvirkerne av valutamarkedet.

Nyheter

Nyhetene kan påvirke verdien på en valuta. Når positive nyheter kommer om en region kan det påvirke valutaen i den regionen. Derfor bør du tenke på hvordan nyhetsbildet vil påvirke tilbudet og etterspørselen av en gitt valuta.

Markedssentimentet

I blant kan markedet være som en selvoppfyllende profeti. Hvis flertallet i markedet tror at en viss utvikling kommer til å skje, vil den nok skje. Hvis et flertall tror euroen vil styrke seg, vil de fortsette å kjøpe euroen til den når den verdien de ventet på. Det er derfor lurt å holde et øye med det generelle sentimentet i et valutamarked.

Økonomiske data

Økonomiske data forteller noe om hvordan det går med økonomien. For eksempel kan du holde et øye med inflasjonstallene. Hvis inflasjonen i eurosonen stiger over 2%, pleier ECB å øke rentene. Med høyere renter vil valutaen bli mer attraktiv for investorer, som kan presentere deg for muligheten til å gjøre en god investering.

Kredittvurdering

Investorer ønsker å vite om det er lurt å låne penger til et land. Flere aktører gir derfor forskjellige land kredittvurderinger. Kredittvurderingen sier noe om hvor sannsynlig det er at et land vil betale gjelden sin. Hvis kredittvurderingen er positiv, kan dette føre til at valutaen stiger i verdi. Trygghet spiller en viktig rolle i finansmarkedene.

Sentralbanker

Tilgjengeligheten av en valuta avgjøres av sentralbanken. Etter finanskrisen, for eksempel, så man at sentralbanker begynte med kvantitative lettelser. Da trykker de ofte mer penger, som kan brukes til å stimulere forbruk i landet. Hvis tilbudet av en valuta øker mens etterspørselen forblir konstant, vil verdien av valutaen falle.

Hvorfor er dollaren så viktig?

Når du handler Forex kommer du nok til å merke at dollaren ofte blir brukt som den dominante valutaen i forskjellige krysninger. Dette er delvis fordi den amerikanske økonomien er den største i verden. Det er en åpen økonomi som mange deltar i. Når verdien av dollaren faller, kan dette redusere profitten til mange selskaper over hele verden.

Dollaren brukes bredt innenfor trading og investering. Mange aksjer, men også råvarer som gull og sølv, er notert i dollar. Enkelte land har til og med knyttet vekslingskursen deres mot dollaren.

Dollaren er nesten mer enn en valuta. Dollaren er limet som holder hele systemet sammen. Endringer i verdien på dollaren kan sterkt påvirke globale markeder.

dollar_makt

Tips for valutahandel

Når du begynner å spekulere i valutamarkedet, er det viktig at du følger noen av disse tipsene. Først av alt, bruk en stop loss. Med en stop loss vil du sørge for at du ikke taper mer enn en gitt prosent av posisjonen din. Ved å gjøre dette kan du beskytte deg mot uforutsette hendelser.

Mønstre i valutamarkedet er ofte mer forutsigbare enn i aksjemarkedet. Forex-mønstre er enklere å gjenkjenne og ofte mindre ekstreme. Forex kan derfor være svært lukrativt for daytradere. Men det er viktig å øve seg før man begynner å handle med store summer. Mange meglere lar deg prøve ut alle mulighetene gratis med en demo.

Til slutt er det viktig å styre avkastningen sin målt mot risikoen man tar. Hvis en investering i et valutapar kan tjene deg 1000 kr, men du risikerer å tape 10 000 kr, bør du se etter en bedre mulighet. Se etter handelsmuligheter hvor du har høy potensiell avkastning og lave potensielle tap.

Å lese candlesticks
Investerings forklaring for relativ styrkeindeks (RSI).