Hva er utbytte?

Utbytter er en betaling fra en andel av et selskap resultater til aksjonærene. Et av målene med å betale utbytter til aksjonærene, er å tiltrekke seg nye aksjonærer. Utbyttet kan regnes som en god belønning for den risikoen investorer tar for å eie aksjer langsiktig i selskapet. Denne artikkelen vil fortelle deg om effekten utbytter har på investeringene dine.

Hva er et utbytte?

Børsnoterte selskaper kan velge å betale ut deler av resultatene sine til aksjonærene. Ofte stiger en aksje tilsvarende i verdi som utbyttet per aksje når utbyttet offentliggjøres, mens den faktiske utbetalingen av utbyttet fører til at aksjekursen faller.

Resten av denne artikkelen kommer til å gi deg flere detaljer om hvordan utbytter påvirker investeringene dine. Du må gjerne bruke oversikten under til å navigere til forskjellige seksjoner:

Hvordan fungerer utbetalinger av utbytte?

Å betale utbytte følger alltid den samme steg-for-steg prosessen: Utbyttet annonseres, eksdato, registreringsdato, og betalingsdato. La oss ta en titt på hvert av disse stegene.

Annonsering

Når et selskap bestemmer seg for å betale utbytte, må det først annonseres. Annonseringen er det øyeblikket selskapet offentliggjør hva de planlegger å betale i utbytte, og når de tenker å gjøre dette. Aksjen vil som regel stige i verdi tilsvarende det annonserte utbyttet. Hvis en aksje handles for 100 kr og selskapet annonserer et utbytte på 10 kr, kommer som regel aksjen til å stige med 10 kr også.

Eksdato

Den neste viktige datoen er den såkalte eksdatoen. Eksdagen er den dagen aksjen handles uten rett på utbytter. Alle som eier aksjer i selskapet før eksdatoen, vil ha rett på utbytte. Du har ikke rett på utbytte hvis du kjøper en aksje på, eller etter, eksdatoen.

På eksdagen vil som regel aksjen falle i verdi tilsvarende det annonserte utbyttet. Dette er ganske logisk, fordi man ikke vil få den ekstra avkastningen i form av utbytte. Hvis aksjen handles for 100 kr og selskapet skal betale 10 kr i utbytte, vil som regel aksjen falle til 90 kr.

Registreringsdato

Registreringsdatoen er den dagen selskapet avgjør hvem som har rett til å få et utbytte. Aksjer endrer stadig eiere, og er produkter som kan handles fritt. Derfor må selskapet finne ut hvem det er som skal få utbyttebetalingen. Registreringsdatoen er som regel dagen etter eksdatoen.

Hvis du har lyst til å motta utbytte, må du altså som regel eie aksjen to dager i forkant av registreringsdatoen.

Betalingsdato

Betalingsdatoen er den dagen utbyttet blir kreditert til investorene som har rett på utbyttet. Hvis du har kjøpt aksjen på eksdagen eller senere, vil du ikke ha rett på utbytte. Det kan ofte ta så mye som en måned før den faktiske utbetalingen finner sted (=betalingsdato).

Det kan være interessant å holde et godt øye med aksjekursen på betalingsdatoen. Aksjen kan falle på betalingsdatoen når investorer frykter at selskapet kan komme til å savne pengene.

Ex_utbytte

Et utbytte på €3 ble betalt av HeadFirst Source G. På eksdagen (24. desember) falt aksjen med €3. 

Hvilke typer utbytter finnes?

Selskaper kan velge å betale utbytte i form av kontanter (kontantutbytte) eller i aksjer (aksjeutbytte). La oss ta en nærmere titt på definisjonene av kontantutbytte og aksjeutbytte.

Hva er et kontantutbytte?

Kontantutbytter er garantert den mest vanlige formen for utbytte. Selskaper betaler ut deler av resultatene sine i form av kontanter til aksjonærene. La oss ta en titt på et eksempel.

Se for deg at du har 1000 aksjer verdt 100 kr per aksje, for en totalverdi på 100 000 kr. Hvis du får utbytte på 5 kr per aksje, vil du få betalt 5 000 kr, tilsvarende en avkastning på 5%. .

Hva er et aksjeutbytte?

Noen ganger velger selskaper å dele ut profitten sin i form av nye aksjer. Denne betalingen kalles aksjeutbytte. La oss ta en titt på et eksempel.

Se for deg at du har 1000 aksjer som du kjøpte for 100 kr per aksje, for en verdi på 100 000 kr. La oss igjen si at du får samme direkteavkastning på 5%. Da vil du bli betalt 5000 kr i form av nye aksjer. Hvis aksjekursen er på 100 kr, vil du dermed få tildelt 50 nye aksjer.

Hvorfor betaler selskaper utbytte?

Bedrifter kan ha forskjellige underliggende grunner til å betale utbytte. Nedenfor vil vi diskuterer noen av årsakene til at selskaper kan bestemme seg for å dele ut en del av fortjenesten ved å utbetale utbytte.

Belønning for tilliten

Aksjonærer er medeiere i selskapet. Som belønning for at investorene har satt penger i selskapet, kan selskapet velge å betale ut deler av profitten sin som utbytte. På denne måten kan selskapet belønne aksjonærene for lojaliteten og at de har tillit nok til å plassere penger i selskapet.

Mangel på interessante alternativer

Et selskap kan også generere mer profitt i fremtiden ved å investere pengene de tjener i nye prosjekter. Når et selskap ikke har planer om å starte nye prosjekter, kan det velge å dele ut deler av resultatet sitt til aksjonærene.

For å unngå frykt blant investorene

Når et selskap har betalt utbyttet, kan et kutt eller eliminering av utbyttet føre til frykt blant investorene. Når utbyttet faller, kan investorer begynne å selge aksjene sine, som kan føre til et stort fall i aksjekursen. Et perfekt eksempel på dette er utbyttene fra Shell. Shell reduserte utbyttet sitt for første gang siden andre verdenskrig under koronakrisen i 2020.

Men uansett er det ikke slik at det automatisk er et faretegn hvis et selskap kutter i utbyttet sitt. Selskapet kan for eksempel ha et interessant nytt prosjekt eller investering det ønsker å foreta seg, som kan øke lønnsomheten i fremtiden. Derfor er det veldig viktig å investigere årsaken til at utbyttet ble redusert.

For å unngå salg av aksjer

Det er ganske viktig for en del selskaper å betale utbytte. Utbytter tiltrekker seg ofte langsiktige investorer. Når det ikke betales utbytte, kan investorer bestemme seg for å selge aksjene sine, som kan føre til et fall i aksjekursen.

utbyttevekst

Når betaler selskaper utbytte?

Et selskap kan bruke forskjellige strategier når de betaler utbytte. Under diskuterer vi hvordan ledelsen i et selskap kan avgjøre hvor mye de skal betale i utbytte.

Ingen faste regler

Når et selskap ikke har noen faste regler angående utbytter, vil ledelsen i selskapet selv bestemme når og hvis et utbytte skal betales. Denne strategien betyr at det blir mindre sikkerhet for aksjonærene. Aksjer med variable utbytter kan derfor være mer volatile enn selskaper med faste regler for utbytter.

Utbytte som en fast prosent av resultatene

Enkelte selskaper betaler en fast prosentandel av resultatet sitt som utbytte. Denne metoden gir aksjonærene mer frihet. På andre siden, er det alltid en risiko for at selskapet betaler mer i utbytte enn det bør. Prosenten kan også være på den lavere siden av det investorene ønsker.

Fast eller økende utbytte

Hvis man velger å betale faste utbytter, får ikke aksjonærene noen økning i utbytte, men den samme summen utbetalt månedlig, kvartalsvis eller årlig. Utbyttevekst betyr at utbyttet vokser periodevis. En klar risiko er at det aldri er 100% sikkert om et selskap vil kunne leve opp til investorenes forventninger. Når et selskap beslutter å redusere utbyttet, kan aksjekursen falle mye.

Vær forsiktig med høye utbytter

Ikke se deg blind på utbyttebetalinger alene. Når selskaper betaler utbytte, kan dette faktisk ha en negativ effekt på selskapets finansielle posisjon. Gjør research på, for eksempel, andelen av resultatet som selskapet betaler i utbytte for å avgjøre om selskapet er i stand til å betale utbytter.

I tillegg er det viktig å vurdere hvordan selskapet beslutter seg for å betale utbytter. Enkelte ganger utsteder selskaper aksjer, som senere blir brukt som utbytte. Dette vil redusere verdien på aksjene til selskapet og kan redusere avkastningen din.

Utbytter kan også begrense veksten til et selskap. Selskapet har mindre penger tilgjengelig til å investere i fremtiden, og kan stå i risiko for å miste konkurransekraft.

Et alternativ til å betale utbytter, er å kjøpe tilbake aksjer. Enkelte selskaper bruker profitten sin til å kjøpe tilbake aksjene sine i markedet. Dette vil redusere antall utestående aksjer, og logisk sett vil dette øke resultatet per aksje for aksjonærene. Aksjonæren får da en mer komfortabel posisjon.

Hvilke selskaper betaler høye utbytter?

Utbytteandeler varierer mellom selskaper. Selskaper som har en moden status (har eksistert lenger) og som tjener solid, forutsigbar profitt, har høyere sannsynlighet for å betale utbytter. Eksempler på slike selskaper inneholder:

  • Olje- og gasselskaper
  • Banker og finansinstitusjoner
  • Farmasiselskaper
  • Tjenesteselskaper

Nye startups og selskaper som opplever sterk vekst, betaler ofte ikke (eller lavt) utbytte. Disse selskapene har ofte høye kostnader og til og med tap. Tenk på selskaper som Uber og Google. Denne typen selskaper foretrekker å investere pengene sine i nye prosjekter for å skape mer verdi for aksjonærene i fremtiden.

Som aksjonær er det alltid to måter å tjene penger på aksjene sine på: gjennom utbytter, eller ved å selge aksjene sine til høyere pris. Når et selskap investerer pengene sine på en smart måte, kan du tjene på at selskaper blir mer profitabelt og vokser i fremtiden. Men i dette tilfellet er det viktig at resultatet på disse investeringene skaper mer verdi for aksjonærene enn å bare kjøpe tilbake aksjer.

høy_direkteavkastning

Tjenesteselskaper har ofte høye utbytter 

Betaler alltid selskaper utbytter?

Det finnes selskaper som aldri betaler utbytte. Enkelte store selskaper synes ikke det ikke er nødvendig å betale utbytter, fordi aksjekursen deres stiger år etter år. Tenk på selskaper som Amazon og Google. Derfor kan det likevel vise seg å være veldig profitabelt å investere i aksjer som ikke betaler utbytter. En drastisk økende aksjekurs vil også gi deg solid fortjeneste på investeringen din!

Selv selskaper som betaler utbytter regelmessig, kan bestemme seg for å hoppe over utbyttet i blant. Det kan være flere grunner til å hoppe over en utbyttebetaling. Tenk for eksempel på nye investeringer eller oppkjøp. Langsiktig kan dette gi høyere avkastning for investorene.

Som aksjonær kommer også utbyttet ditt an på hvilken aksje du eier: preferanseaksjer og “normale” aksjer kan ha forskjellige utbytteandeler.

Utbytteinvesteringer

Ved å holde aksjene dine, er utbytter en alternativ måte å realisere gevinst på. Selv når aksjekursen faller, kan du fremdeles få en positiv avkastning gjennom utbytter. Særlig når man investerer i aksjer langsiktig (les: flere år), vil utbytter bidra til å gi deg positiv avkastning.

Å investere i utbytteaksje er ofte en relativt stabil og mindre risikofylt type investering. Utbytteaksjer anses som relativt trygge havner siden mange av selskapene som betaler solide utbytter har en stabil bakgrunn. Når du fokuserer på utbytter, er ikke aksjekursen like viktig. Et perfekt eksempel på dette er Equinor. Ved å investere i aksjer med faste utbytter, kan du få solid og stabil inntekt.

Hvordan vet du om et selskap betaler utbytte?

Selskaper annonser som regel datoen et utbytte vil betales. Basert på disse pressemeldingene, kan meglere presentere klare oversikter over alle utbyttedatoer. I tillegg finnes det praktiske nettkalendere som viser alle datoene utbytter vil betales på. Et perfekt eksempel på en slik kalender, er kalenderen på thestreet.com.

Utbyttekalender

Utbyttekalenderen forteller deg når utbyttene betales. 

Hva er et kvartalsutbytte?

De fleste selskaper betaler utbytte en gang i året. Men det finnes en del selskaper som betaler utbytter på de kvartalsvise resultatene sine. Dette er en del av det “endelige” utbyttet som betales på slutten av året. På slutten av året avgjøres hvor mye av utbyttet som fremdeles må betales. Selskaper kan for eksempel velge å betale utbytter kvartalsvis, eller to ganger i året.

Most companies issue a dividend once a year. There are some companies though which also pay out interim profits. This is a part of the final to be determined dividend for the whole financial year. At the end of the financial year it is then determined how much dividend still had to be paid out. Companies can decide to issue a dividend quarterly or biannually.

Kvartalsutbytte_Shell

Du kan se oversikten over kvartalsvise utbytter på nettsiden til Shell.

Hvorfor det er en god ide å reinvestere utbyttene sine

Mange investorer bruker utbytter som en ekstra inntektskilde. De bruker for eksempel utbytter til å booke en velfortjent ferie. Men uansett kan det nok gi deg mye bedre resultater på lang sikt å reinvestere utbyttene sine. Dette er på grunn av den fantastiske mekanismen av eksponentiell vekst. Selv Einstein sa at renters rente-effekten er verdens åttende under.

Hvis du fortsetter å reinvesterer utbyttet, vil du få en “rente” (avkastning) på den reinvesterte summen. Denne avkastningen du får på avkastningen din, er det vi kaller renters rente. På et langsiktig perspektiv kan renters rente-effekten gi deg voldsomme resultater. La oss ta en titt på effekten av å investere $10 000 hvert tiår til en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8%:

  • Etter 10 år i markedet, har $100 000 blitt $156 000 (+50%)
  • Etter 30 år i markedet, har vi investert $300 000 og har en porteføljeverdi på $1 223 458 (ca. 400%).
  • Etter 50 år i markedet, har vi invester $500 000 og en porteføljeverdi på $6 196 717 (ca. 1200%)

Hvordan beregner man direktavkastningen?

Det er ganske enkelt å regne ut direkteavkastningen du får på investeringen din. Du tar bare utbyttet som betales per aksje og deler det på aksjekursen. Hvis en aksje for eksempel koster 100 kr og du får 1 kr i utbytte, har du en direkteavkastning på 1%.

Avkastningen som utbyttet bidrar med kan regnes ut ved å ta markedsverdien (verdien av alle aksjene) av selskapet og dele det på den totale utbyttesummen.

Andre utbytteformler

Direktavkastningen er ikke det eneste å tenke på. Det er også viktig å tenke på betalingsgraden til selskapet. Dette regnes ut ved å ta utbyttet per aksje og dele det på rresultatet per aksje. Da kan du finne ut hvor stor andel av resultatet sitt selskapet betaler ut til aksjonærene.

Du kan også finne ut hvor mye av den frie kontantstrømmen som selskapet betaler som utbyttet. Fri kontantstrøm er kontantene selskapet genererer og kan bruke fritt. Dette beregnes ved å dele utbyttet per aksje på fri kontantstrøm per aksje.

Disse formlene kan hjelpe deg å finne ut hvor sikker en utbyttebetaling er. Når selskaper tar alvorlig risiko for å tilfredsstille aksjonærene, kan dette ha en negativ langsiktig effekt på selskapet.

Utbytter sin effekt på tankegangen din

Et utbytte kan sterkt påvirke tankegangen til enhver investor. Utbytter vil gi deg en moralboost. Når noen kontinuerlig får utbyttebetalinger, kan det gjøre dem mer sikker på selskapet. I tillegg er utbytter en god beskyttelse mot inflasjon.

Du bør tenke over at høye utbytteandeler kan sette den fremtidige veksten til selskapet på spill. Høye utbytter betyr at selskapet har mindre penger tilgjengelig å investere, som kan føre til mindre vekst og innovasjon i selskapet.

tankegang_utbytter

Hvordan betaler fond utbytter?

Aksjefond kan også betale utbytter. Når du investerer i et fond eller en ETF, blir du en deltaker i fondet. Som deltaker er du medeier i investeringene til fondet. Fondet investerer penger på vegne av deltakerne i for eksempel aksjer eller obligasjoner.

Enkelte fond betaler så renteinntektene de får fra obligasjoner eller utbyttene de får fra aksjer, tilbake til fondseierne. Denne summen betaler som utbytte. Andre fond velger heller å reinvestere utbyttene. Det er derfor svært viktig å lese de generelle retningslinjene til fondet for å unngå noen overraskelser.

Hva er reglene og reguleringene tilknyttet utbytter?

Selskaper må følge gitte regler og reguleringer når de velger å betale utbytte. Hensikten med et utbytte, er å fordele profitten til selskapet blant aksjonærene. Derfor er det bare lov å dele utbytter fra resultater eller reservene sine. Et selskap kan ikke betale utbytte fra de obligatoriske lovpålagte reservene sine eller fra sin egen kapital.

Under gitte omstendigheter kan selskaper låne penger for å betale utbytte. Dette er kun mulig når selskapet har nok reserver men ikke nok kontanter. Men tenk på dette: Selskapet vil da måtte betale finansieringskostnader på denne utbetalingen, som kan påvirke selskapet negativt.

Aksjonærer har rett til å kunne avgjøre utbyttet. På generalforsamlinger stemmer aksjonærene for eller imot utbytteforslagene.

Hva skjer i anledning et oppkjøp?

Det finnes noen spesielle situasjoner hvor et utbytte kan spille en viktig rolle. Et selskap kan for eksempel velge å selge en del av selskapet sitt. I så fall vil selskapet få betalt en sum på dette salget, og denne summen betales ut til aksjonærene. Alt ettersom hva som avtales, vil aksjonærene få enten et kontantutbytte eller aksjeutbytte.

Utbyttets historie

Utbyttet er en nederlandsk “oppfinnelse”. Den første børsen ble etablert i Nederland. Denne ble etablert i 1602 sammen med grunnleggelsen av VOC (Dutch East India Company). VOC trengte store summer penger for å investere i de dyre ekspedisjonene sine over hele verden. Derfor lovet de investorene sine at du skulle få aksjer i selskapet, og at de skulle få fordelt andeler av profitten til selskapet basert på aksjene sine i selskapet. De betalte over 18% av verdien på aksjene sine. Denne utbyttepolitikken fulgte de helt til 1800. I de tider kunne du få fantastisk avkastning ved å investere i VOC-aksjer!

Forfatter

Alex Mostert Avatar
Om meg:

Da jeg var 16 år, kjøpte jeg i all hemmelighet mine første aksjer. Siden dette "stolte øyeblikket" har jeg nå administrert Aksjetrader.com i over 10 år. Målet mitt med siden er å utdanne folk om økonomisk frihet. Etter studiene i bedriftsøkonomi og psykologi bestemte jeg meg for å bruke all min tid på å utvikle denne nettsiden. Siden jeg elsker å reise, jobber jeg fra hele verden. Klikk her for å lese mer om Aksjetrader.com! Ikke nøl med å legge igjen en kommentar under denne artikkelen om det er noe du lurer på.

Legg inn en kommentar