CFD

Hva er derivater?

Leter du etter høyere avkastning enn gjennomsnittet? Da er ikke aksjer eller obligasjoner det beste valget for deg. Med derivater kan du potensielt oppnå høyere avkastning. I denne artikkelen kan du lese alt du trenger å vite om derivater. Vi diskuterer hva derivater er, og vi ser på de ulike derivatene som finnes. Hva er … [Lees meer]

Hvordan fungerer det å investere I CFD-er?

CFD står for «Contract for differenc» men er også kaldt differansekontrakter. Å investere ved hjelp av en CFD er litt annerledes. Men hva er en CFD, og ​​hvordan fungerer det å investere i CFD? Du kan lese alt om det i denne artikkelen! Hva er egentlig en CFD? CFD eller differansekontrakter er et såkalt derivat. … [Lees meer]

Kostnader ved å handle CFD’er

Når du handler CFD’er, må du betale transaksjonskostnader. En stor fordel med CFD’er er at disse transaksjonskostnadene er ganske små relativt til beløpet du handler for. Derfor er det mulig å oppnå gode resultater når du handler CFD’er for mindre summer. Men hvilke kostnader må du betale når du handler CFD’er? Hvor kan du handle … [Lees meer]

Invester gratis i aksjer og valuta

“Invester gratis” … Dette høres kanskje ut som noe fra et eventyr for mange av oss, men det er faktisk mulig! Enkelte nettmeglere gir deg muligheten til å investere i aksjer helt gratis, uten ekstra kostnader. Andre nettmeglere og CFD-meglere lar deg også prøve å handle gratis gjennom en demokonto. Denne artikkelen kommer til å … [Lees meer]

Hva er derivater?

Leter du etter høyere avkastning enn gjennomsnittet? Da er ikke aksjer eller obligasjoner det beste valget for deg. Med derivater kan du potensielt oppnå høyere avkastning. I denne artikkelen kan du lese alt du trenger å vite om derivater. Vi diskuterer hva derivater er, og vi ser på de ulike derivatene som finnes.

Hva er derivater?

Derivater er økonomisk omsettelige verdipapirer. Verdien av et derivat bestemmes av den underliggende eiendelen. For eksempel kan et derivat forholde seg til en aksje eller en råvare. Verdien av et derivat er avledet fra den underliggende eiendelen.

Med et derivat kan du trade en aksje eller en råvare uten å faktisk måtte kjøpe eller selge råvaren.

Hva er den beste metoden for å investere I derivater?

Du kan investere i derivater ved å åpne en konto hos en nettbasert megler. En megler er et mellomledd mellom deg og markedet som gjør det mulig å spekulere i stigende og fallende priser på derivater.

Plus500: trading med CFD’er

Plus500 er den beste nettmegleren om du ønsker å handle CFD-er på aksjer, råvarer, valutaer og opsjoner. CFD-er gjør det mulig å spekulere i stigende og fallende priser. På Plus500 kan du prøve ut de ulike funksjonene helt gratis med en demo konto. Dette gjør Plus500 til den mest attraktive derivatmegleren. Det er imidlertid viktig å huske at 80,5% av nye investorer taper penger.

Plus500 derivat programvare

eToro: Kjøp og selg derivater

En annen nettmegler som også har et godt omdømme for å ha gode muligheter til å investere i derivater er eToro . De har fått dette omdømmet på grunn av at eToro er en god nettmegler der du er i stand til å investere i CFD-er, ETF-er og opsjoner med lave avgifter. Du kan åpne en konto med eToro er helt gratis ved å trykke på knappen nedenfor.

eToro derivat programvare

Hvilken type derivater finnes?

Det finnes mange forskjellige typer derivater. I denne delen kan du lese mer om de mest handlede derivat typene.

CFD’er

CFD står for «Contract for difference» også kaldt differansekontrakter på norsk. Denne typen derivater gjør det mulig å handle inn forskjellen på prisen på aksjer, råvarer, valutaer og ETF-er. En stor fordel med denne typen derivater er at du kan trade i alle slags verdipapirer med mindre mengder penger. Dette derivatet er relativt lett å forstå, da prisen på en CFD er lik prisen på den underliggende sikkerheten.

Investering i CFD har også de nødvendige risikoene. Med denne typen derivater betaler du spredning kostnaden direkte, slik at du begynner med et negativt resultat. Når du handler med CFD-er, er det viktig å holde øye med margin kravene dine. Hvis du ikke oppfyller margin kravene dine, kan du miste hele beløpet på investeringen. Vil du vite mer om CFD-er? Les vår guide om handel med CFD-er her:

Opsjoner

Et annet kjent derivat er opsjoner. Når du kjøper en opsjon, kjøper du retten til å kjøpe eller selge en viss sikkerhet mot en fast pris. En opsjon har alltid en viss varighet. Når løpetiden utløper, kan opsjonen miste hele verdien. Du kan bruke opsjoner for å sette opp kompliserte strategiske strukturer. Verdien av en opsjon er vanskeligere å fastslå, da det ikke er den samme som verdien av den underliggende sikkerheten.

Det er også mulig å skrive opsjoner. Når du skriver en opsjon vil du motta en premie, men du er da også forpliktet til å kjøpe eller selge verdipapirer til en fast pris. Skrivemuligheter kan være risikabelt. Det er derfor ikke tilrådelig å skrive opsjoner når du har liten investeringserfaring. Vil du vite mer om å investere i opsjoner? Da kan du lese vår artikkel om opsjoner:

Futures

Futures er veldig lik CFD-er. Med futures kan du spekulere i en underliggende eiendel. I tilfelle futures kommer to parter til enighet om å handle en viss mengde verdipapirer til en bestemt pris. En stor ulempe med futures er det faktum at du trenger mye penger for å ta stilling. Poeng verdiene er høye, noe som kan føre til at tapene dine raskt øker. CFDer derfor mer egnet for mindre velstående investorer. Når en derivatet utløper, er du forpliktet til å ta den sikkerheten den er knyttet til. Når du eier en olje futures på utløpsdatoen, vil du motta en bestemt mengde oljefat. Når du handler med futures gjennom en aksjemegler, er handelen vanligvis stengt før den faktiske leveransen finner sted. I sjeldne tilfeller kan prisen på futures bli negativ. Dette skjedde for eksempel med olje futures under koronakrisen.

Warrants

Warrants ligner veldig på opsjoner. I motsetning til opsjoner utstedes imidlertid warrants av en finansinstitusjon som en bank. Med en garanti der du har muligheten til å kjøpe en aksje til en bestemt pris. Fordi warrants utstedes av finansinstitusjoner, er de ofte dyrere.

Swaps

Swaps er derivater som brukes til å avlede en risiko. For eksempel kan swapper sette en bestemt valutakurs eller rente. Motparten ønsker åpenbart å få betalt for dette. Swaps er mye brukt i business verdenen. Takket være eksistensen av swaps kan selskaper overføre visse risikoer til andre for en viss premie. Som et resultat kan et selskap overleve en plutselig dårligere valutakurs eller rente. Med swaps er det mulig å bytte en variabel rente mot en høyere fast rente. På denne måten har et selskap mindre usikkerhet om finansieringskostnadene.

Forwards

En annen type derivater er forwards. En forward er lik en future, men handles ikke gjennom børsen. Risikoen for en forward er derfor større. Hvis motparten ikke klarer å levere, kan du miste hele beløpet på investeringen.

Caps og floors

Bedrifter bruker caps og floors mye. Dette er derivater der renten bestemmes innenfor visse parametere. Partene som utsteder et slikt derivat, betaler litt ekstra hvis renten går utenfor parameterne. Disse derivatene er vanligvis veldig dyre, men er utmerket for sikkerhet slik at ledergruppen ikke trenger å ta unødvendig mye risiko.

Risikoen ved derivater

Derivater er veldig populære. Likevel har de også den medfølgende risikoen. Hva er den største risikoen ved å investere i derivater?

Gearing

Derivater har nesten alltid en gearingfaktor. Takket være tilstedeværelsen av gearing kan du ta en større investeringsposisjon med en mindre sum penger. Resultatet av bruken av gearing er at mindre markedsbevegelser forstørres. Når et derivat har en innflytelse på en til ti, kan du plutselig tjene 10 kr hvis prisen på den underliggende sikkerheten øker med 1 kr. Men når prisen beveger seg i motsatt retning, blir tapene dine også multiplisert.

Markedsrisiko

Derivater handles ofte fritt på børsen. Dette kan føre til at prisen på et derivat stiger eller faller betraktelig. Går økonomien dårlig? Da vil sannsynligvis verdien av den underliggende sikkerheten til et derivat synke. Verdien av et derivat er knyttet til den underliggende sikkerheten: når den underliggende verdien synker, blir verdien på derivatet også mindre.

Risiko for å miste alt

Med derivater har du mye større risiko for å miste hele innskuddet ditt. Når du kjøper et fond som følger for eksempel Dow Jones, er sjansen for at den går til 0 $ nesten 0. Med mange derivater har du imidlertid stor sjanse for store tap. For eksempel kan en opsjon bli helt verdiløst hvis den er «out of the money» på slutten av perioden.

Med lånefinansierte produkter som for eksempel gearing av derivater kan du gå tom for penger. Dette skaper en såkalt margin call og kan sette en stopper for trading mulighetene dine.

Kunnskap er nøkkelen

Når du investerer i derivater, er det enda viktigere å skaffe tilstrekkelig kunnskap. Derivater er komplekse finansielle produkter. Når du handler aksjer, er alt du trenger å gjøre å forstå aksjen det gjelder. Når du handler et derivat på en aksje, må du forstå aksjen og derivatet. Denne kompleksiteten er ikke noe som passer for alle investorer.

Motpartsrisiko

Når du handler derivater via en nettmegler på en børs, trenger du normalt ikke å håndtere motpartsrisikoen. Mange derivater blir imidlertid handlet utenfor de regulerte børsene.

Et selskap kan tegne en swap for å beskytte seg mot høye renter. Imidlertid, hvis motparten går konkurs, vil ikke selskapet kunne dra nytte av denne. I slike avtaler mellom selskaper vil motpartens kredittverdighet spille en viktig rolle.

Derivater er populære fordi de kan brukes til å gi store fortjenester. Et godt eksempel på en film som viser kraften til derivater er film «The big short». Ved å bruke derivater kan du få opptil 30 ganger mer avkastning innen samme tidsramme og med samme aksjemarkedet økning. Som investor belønnes risikotaking. Imidlertid, med derivater kan fallet bli mye brattere.

Derivater har også blitt mer populære fordi det er flere og flere nettmeglere som har gjort trading med derivater mulig. Programvaren har blitt stadig mer brukervennlig, noe som gjør de forskjellige derivatene stadig mer tilgjengelige for allmennheten.

Investering i derivater

Hva er fordelene med derivater?

Derivater kan være gunstige for både investorer og bedriftsledere. I denne delen diskuterer vi de største fordelene med derivater.

Bruk av gearing

Det finnes flere derivater der du kan bruke en form for gearing. Med gearing kan du ta en større posisjon med en mindre sum penger. Det er viktig å huske på at din potensielle fortjeneste, eller ditt potensielle tap, øker når du bruker gearing.

Du kan spekulere i fallende priser

Når du kjøper en aksje på den gammeldagse måten, kan du bare dra nytte av en stigende pris. Ved å bruke visse derivater kan du også gå short. Når du selger, får du da et positivt resultat hvis prisen faller.

Sikringsrisiko

Derivater er kjent for å være risikable, men nyttige for spekulasjoner. I praksis kan du også bruke derivater for å sikre risikoen. Hvis du forventer at prisene skal falle, kan du ta en short posisjon på for eksempel Dow Jones. Når prisene faller, vil short posisjonen forhindre deg i å tape penger på posisjonen din. Du kan også bruke andre derivater som en forsikring i porteføljen din.

Porteføljediversifisering

Når du bruker diversifisering på en smart måte, kan du redusere risikoen for investeringene dine. Ved å investere i derivater også, sprer du mulighetene dine på flere investeringsprodukter og reduserer risikoen ytterligere. Dette kan forbedre lønnsomheten på investeringene dine.

Sikre priser

Derivater har også en viktig funksjon i økonomien. Bedrifter kan bruke derivater for å oppnå sikkerhet rundt prisen på for eksempel en råvare. Dette forhindrer at et selskap går konkurs om de ikke lenger å kan betale høyere kostnader for et råstoff.

Hva er ulempen med derivater?

Investering i derivater medfører også de medfølgende ulempene. Nedenfor diskuterer vi hvorfor du bør være forsiktig med å handle derivater.

Vanskelig å bestemme en verdi

Ved noen derivater er det ganske enkelt å bestemme verdien. For eksempel er en CFD gjennomsiktig og følger prisen på en aksje en til en. Men ved opsjoner er det vanskeligere å fastsette den virkelige verdien.

Komplekse produkter

Derivater er ofte komplekse produkter. Det tar tid å forstå hvordan alle typer derivater fungerer. Det er aldri lurt å investere i produkter som du ikke helt forstår. Når du investerer i derivater, er det derfor viktig å gjøre tilstrekkelig undersøkelser.

Følsom for tilbud og etterspørsel

Tilbud og etterspørsel kan i stor grad påvirke prisutviklingen til et derivat. I 2020 fikk oljekontrakter en negativ pris fordi etterspørselen etter olje tørket opp. Det er derfor viktig at du forstår risikoen ved derivater i god tid før du investerer i dem.

Konkurs

For noen derivater er det en risiko for at motparten går konkurs. Dette er tilfelle når derivatet selges utenfor de vanlige børsene. Når du kjøper derivater utenfor børsen, er det viktig å undersøke selskapet bak derivatet.

Derivater i praksis

Derivater har fått et dårlig navn. Likevel har derivater også en nyttig funksjon i økonomien vår. For eksempel kan selskaper bruke derivater for å sikre viktig risiko. Om det ikke fantes derivater, ville det vært mye vanskeligere for mange store selskaper å drive sin virksomhet. Spesielt med internasjonaliseringen av all forretningsaktivitet er det lurt å dekke de ulike risikoene.

Det mange ikke vet er at du også kan bruke derivater for å minimere investeringsrisikoen din. Opsjoner kan brukes som forsikring for fallende aksjekurser. Du kan bruke derivater på alle slags strategiske måter for å redusere investeringsrisikoen. Husk imidlertid at hver forsikring koster penger. Så du må bare gjøre dette når du vurderer fall sannsynligheten for høy.

Ønsker du prøve å investere gratis i derivater med en demo? Bruk knappen nedenfor for å åpne en risikofri demo-konto:

Det derivative produktet

Et derivat er et finansielt instrument hvor verdien kommer fra handelen med et faktisk produkt. For eksempel kan en eplebonde signere en kontrakt med en næringsdrivende for hele avlingen før det er en eneste blomst å finne i trærne. Den avtalte prisen for avlingen vil være lavere enn når bonden har en topp avkastning, men mye høyere enn det ville vært med en mislykket avling. Derfor kan man si at derivater forhindrer store økonomiske tilbakeslag for eplebonden i dette tilfellet.

Med finansielle derivater handler det vanligvis om den underliggende verdien av aksjer, råvarer og valutaer. Med et derivat kan du handle verdien av et av disse instrumentene.

Hvordan fungerer det å investere I CFD-er?

CFD står for «Contract for differenc» men er også kaldt differansekontrakter. Å investere ved hjelp av en CFD er litt annerledes. Men hva er en CFD, og ​​hvordan fungerer det å investere i CFD? Du kan lese alt om det i denne artikkelen!

Hva er egentlig en CFD?

CFD eller differansekontrakter er et såkalt derivat. Når du investerer i en CFD handler du ikke direkte i fenen aksje. men i en CFD-handel inngår du en kontrakt med aksjemegleren om å handle med et bestemt produkt. Du kan satse på både prisøkning og prisnedgang.

Hvordan fungerer det å investere i CFD-er?

Du kan investere i CFD-er hos en online megler. Klikk her for å åpne en konto hos en online megler. CFD-er sporer prisen på en underliggendeproduktet. Du kan bruke CFD-er til å investere i for eksempel aksjer, råvarer og valutaer. For å åpne en investeringsposisjon, må du velge ett av følgende alternativer:

  • Å kjøpe: Du får positive avkastning når den underliggende prisen går opp.
  • Å shorte: Du får positiv avkastning når den underliggende prisen går ned

Prisforskjellen mellom øyeblikket du åpner stillingen og øyeblikket du lukker posisjonen, avgjør resultatet ditt. Når du kjøper en CFD-aksje for 50 kr og du lukker posisjonen til 100, oppnår du en 50 kroners fortjeneste per aksje. Du eier imidlertid ikke selve aksjen, du handler bare med den underliggende eiendelen. Du kan lese mer om hvordan fortjenesten og tapene fungerer med CFD-handel her.

Investing in CFDs

Gearing med CFDer

Det er mulig å bruke gearing på CFD-er. Utnyttelse gjør det mulig å åpne en større investering med en mindre sum penger. Kort sagt, det lar deg investere med penger du ikke setter inn selv. Resultatene du oppnår er imidlertid helt dine. Du kan lese mer om gearing her.

Med en CFD dekker aksjemegleren derfor hoveddelen av investeringsposisjonen din. Heldigvis betyr ikke dette at du kan miste mer enn innskuddet ditt. Takket være en såkalt margin call blir posisjonene dine automatisk stengt når det ikke er nok penger igjen på kontoen din.

Men hvordan kan aksjemegleren la deg investere ved hjelp av gearing? De kan gjøre dette fordi de normalt sikrer posisjonene. Dette betyr at de tar en motsatt posisjon. Som et resultat taper aksjemegleren (nesten) aldri penger på dette. Imidlertid tjener de penger ved å beregne en såkalt spread. Spredningen mellom kjøp og salg pris er transaksjonskostnaden, du kan lese mer om det her.

Hvordan CFDer fungerer

Du forstår nå det grunnleggende om å investere i CFD-er. Når du er klar, kan du åpne handelsposisjoner i blant annet aksjer , råvarer og indeksfond . Forskjellen mellom kjøps- og salgspris avgjør deretter fortjeneste eller tap.

Kostnader ved å handle CFD’er

Når du handler CFD’er, må du betale transaksjonskostnader. En stor fordel med CFD’er er at disse transaksjonskostnadene er ganske små relativt til beløpet du handler for. Derfor er det mulig å oppnå gode resultater når du handler CFD’er for mindre summer. Men hvilke kostnader må du betale når du handler CFD’er?

Hvor kan du handle CFD’er til lave kostnader?

Når du åpner mange posisjoner, er det viktig at du velger en pålitelig CFD-leverandør. Man betaler tross alt kostnader for hver transaksjon man åpner, og selv med lave kostnader, kan de totale kostnadene stige raskt. For å hjelpe deg, har vi satt opp en liste over CFD-leverandører som er både billige og av høy kvalitet. Bruk lenken under for å sammenligne de mest markedsaktørene:

Må du betale kurtasje?

Hos de fleste banker må du betale en fast sum per transaksjon. Når du kjøper et gitt antall aksjer gjennom banken din, må du alltid betale en fast minstekurtasje uansett volumet du handler. Dette gjør det ganske dyrt for de fleste kunder å kunne investere for bare et par tusen kroner.

Enkelte CFD-aktører trekker også en fast kurtasje. Men heldigvis er dette ofte ikke tilfellet. Veldig mange CFD-leverandører krever ingen kurtasje når du handler aksjer. Dette gjør at du kan oppnå gode resultater selv når du handler med små summer.

Spreaden

Når du handler CFD’er, vil du merke at transaksjonskostnaden din alltid er relativ til investeringen du gjør. Kostnaden du betaler, er spreaden, som er forskjellen på kjøps- og salgskursen.

Når du handler valutapar er spreaden ofte klart indikert. Hvis spreaden er 2 pips, betyr dette at du betaler 0.0002 dollar per dollar du handler, for eksempel. EUR/USD handles i 1000 enheter. Så når du handler EUR/USD med en spread på 2 pips, betaler du $0.0002 X 1000 = $0.2 i transaksjonskostnader.

totale_kostnader_spread_CFD

 

Dette betyr at du vil begynne å tjene penger så snart kursen stiger mer enn 0.0002 dollar! Transaksjonskostnaden er veldig lav, så du kan også investere profitabelt med mindre summer. Du betaler også en spread på aksjer og råvarer. Hos megleren eller leverandøren din kan du alltid finne ut hva spreaden er. Den eksakte spreaden kan være dynamisk. Dette betyr at transaksjonskostnadene kan stige eller falle avhengig av handelsvolumet. Det anbefales derfor alltid at du sjekker spreaden før du åpner en posisjon.

CFD_kostnader

Det er viktig å huske at du betaler spreaden for hver aksje du kjøper. Med giring kan du noen ganger handle for 10 000 kr med 1 000 kr investert. Du vil da betale transaksjonskostnader på totalverdien du handler for. Hvis du åpner en posisjon på 10 aksjer verdt 1 000 kr og kostnaden per aksje er 2 kr, vil den totale kostnaden bli 20 kr. Hvis du selv har investert 1 000 kr, betyr dette at du har betalt 2% i transaksjonskostnader.

Finansieringskostnader

Når du handler CFD’er, kan du bruke giring. Giring gjør det mulig å investere med margin. Leverandøren din vil da finansiere mesteparten av investeringen for deg. Når du bruker giring på 1:5, trenger du bare å legge ut 20% av totalbeløpet du investerer for. Ved å bruke giring, kan du få potensielt høyere avkastning på mindre beløper.

Men giring er ikke gratis. Når du girer posisjonene dine, vil du betale rentekostnader for finansiering av posisjonene dine. Renten påløper bare hvis du holder posisjonen åpen i mer enn en dag. Hvis du er en daytrader, kommer du nok ikke til å betale finansieringskostnader.

På short-posisjoner kan du i blant få en finansieringspremie, og på long-posisjoner kan premien trekkes fra. Det er lurt å sjekke finansieringsbetingelsene og kostnadene på hvert verdipapir. Disse kostnadene beregnes ofte over markedsrenten. Rentekostnaden vil deles på 365 (antall dager i året).

Finansieringskostnaden per dag er ofte lav og kommer helt an på betingelsene hos den aktuelle aktøren. Hos Plus500 kan du enkelt finne finansieringskostnadene per CFD. På bildet kan du se et eksempel på hvordan dette ser ut hos Plus500. Selv om CFD-posisjoner for det meste holdes i korte perioder (1-30 dager), gjør de lave finansieringskostnadene at det er mulig å investere i CFD’er over relativt lengre perioder.

CFD’er passer spesielt godt for kortsiktige plasseringer på grunn av finansieringskostnadene. Slike kostnader kan spise opp mye av den langsiktige avkastningen din. Det er viktig å huske at hvis du holder en posisjon over helgen, vil du betale finansieringskostnad for tre dager. Børsen er stengt i helgen, og posisjonen din vil holdes åpen i flere dager.

kostnader_Plus500_CFDs

Premien du betaler og mottar vises under “overnight premium”. Illustrative priser. 

Pass på “slippage”-kostnader

Når du investerer, støter du nok på “slippage”. Når du setter en stop loss, indikerer du at du har lyst til å selge aksjene dine hvis de faller til en gitt kurs. Hvis markedet er veldig volatilt, kan kursen ofte falle litt mer før posisjonen din faktisk selges i markedet. Dette kan føre til at tapet ditt blir større enn ventet.

Du kan løse dette ved å sette en garantert stop loss. Men det er ikke gratis å bruke garantert stop loss. Du betaler for dette gjennom, for eksempel, en høyere spread. Derfor bør du bare bruke garantert stop loss hvis du forventer høy volatilitet.

Vekslingskostnader

Enkelte meglere trekker kostnader for investeringer i utenlandske valutaer. Investeringskontoen din er alltid i en gitt valuta. Hvis du har en konto i norske kroner, må du kjøpe amerikanske dollar før du kan handle amerikanske aksjer. Derfor bør du ta en god titt på hvor mye du betaler for å veksle valutaen din til en annen.

Pass på skjulte kostnader

Noen CFD-aktører kan være veldig lure. For eksempel kan de kreve ekstra kostnader når du trekker ut penger eller ikke bruker plattformen på en stund. Derfor må du alltid lese deg godt opp på hvilke kostnader en plattform trekker før du åpner en konto der.

Hvor dyrt er det å handle CFD’er i praksis?

I dette eksempelet skal vi vise hvor dyrt det kan være å handle CFD’er. I dette eksempelet kommer vi til å handle olje med en giringsfaktor på 1:10. Vi kommer til å investere med et beløp på $1000, og prisen for et fat olje er $40. Den totale investeringen vår vil ha en verdi på $10 000, og vi handler 250 fat olje.

Vi betaler umiddelbart spreaden på oljefatene. Spreaden her er 0,08 cents per fat. Vi betaler altså total $20 i transaksjonskostnader, som er 2$ av våre $1000.

Vi holder posisjonen vår åpen i en uke. Vi betaler finansieringskostnader på 0,0055% per dag. Total betaler vi 0,0385% renter, som tilsvarer $3,85. Som en prosent av balansen vår, er dette 0,385%.

Så langt er de totale kostnadene våre $20 pluss $3,85, som utgjør $23,85. Så langt har vi betalt 2,385% i avgifter av kontobalansen vår på $1000. Men siden vi har fått handle for $10 000, er den potensielle avkastningen vår ti ganger så stor. Som du kan se, er det ikke nødvendigvis dyrt å handle CFD’er i det hele tatt! Vi kommer allerede til å tjene penger på handelen vår hvis et fat olje stiger $0,40 i verdi.

Invester gratis i aksjer og valuta

“Invester gratis” … Dette høres kanskje ut som noe fra et eventyr for mange av oss, men det er faktisk mulig! Enkelte nettmeglere gir deg muligheten til å investere i aksjer helt gratis, uten ekstra kostnader. Andre nettmeglere og CFD-meglere lar deg også prøve å handle gratis gjennom en demokonto. Denne artikkelen kommer til å fortelle oss hvilke meglere du kan investere gratis hos.

Hvor kan du investere gratis?

Vi kommer til å se på hos hvilke nettmeglere du kan investere 100% kostnads- og kurtasjefritt. Vi kommer også til å ta for oss hvorfor disse meglerne tilbyr kostnadsfrie investeringsmuligheter.

Bitvavo: gratis investering i aksjer

De fleste aksjemeglere tar transaksjonskostnader på handlene dine. Bitvavo er et unntak og trekker ikke kostnader på transaksjonene dine. Bitvavo gir deg derfor muligheten til å handle aksjer uten faste transaksjonskostnader.

Dette gjør Bitvavo til en interessant nettmegler for dem som investerer mindre summer av gangen. I tillegg tilbyr de en risikofri og ubegrenset demokonto hvor du kan prøve ut alle de ulike funksjonene og mulighetene Bitvavo tilbyr.

Bruk lenken under for å åpne en konto:

Hvorfor tilbyr Bitvavo kostnadsfri handel?

Det er gratis å kjøpe aksjer hos Bitvavo. De gjør investering gratis fordi de håper å trekke til seg kunder som vil bruke produktene deres. Bitvavo tilbyr deg også muligheten til å aktivt spekulere i CFD’er på aksjeprisene.

Fordi handel med giring har rentekostnader, er det CFD’er Bitvavo tjener mest på. Er du ikke interessert i CFD’er? I så fall drar du nytte av Bitvavo sine gratistjenester. Har du lyst til å lære mer om Bitvavo? Les anmeldelsen vår om denne megleren.

Plus500: invester i CFD’er kurtasjefritt

Har du heller lyst til å aktivt spekulere på, for eksempel, aksjekurser? Da kan CFD’er passe godt for deg. CFD’er lar deg plassere ordre i både stigende og fallende markeder.

Derfor vil du ha muligheten til å respondere på de mest aktuelle hendelsene i markedet. Hos Plus500 betaler ikke kundene faste kurtasjer på handlene sine. Derfor kan små summer bli til en god handelsopplevelse hos denne megleren. Klikk her hvis du vil prøve ut mulighetene hos Plus500 med en gratis demokonto:

kurtasjefri_trading_Plus500Hvorfor er investering hos Plus500 kurtasjefritt?

Plus500 tjener fremdeles penger på kundene sine. De tjener penger ved å kreve finansieringskostnader på posisjonene dine som holdes i mer enn en dag. I tillegg betaler du en såkalt “spread”, som er forskjellen på kjøps- og salgskursen. Derfor må du vurdere forholdet mellom kostnadene og avkastningen du kan få på investeringen din når du handler hos Plus500.

Er gratis investering 100% gratis?

“For godt til å være sant” … et uttrykk som ofte blir brukt om gratis nettjenester. Et uttrykk som også i mange tilfeller kan bli brukt om gratis aksjehandel. I flere tilfeller har partene som tilbyr gratis investering noen skjulte intensjoner. Mange nettmeglere tilbyr gratis investeringstjenester for å lokke kunder til andre investeringsprodukter.

Derfor er det utrolig viktig å finne disse skjulte intensjonene for hvorfor en aktør tilbyr gratis investeringstjenester. Men i noen tilfeller er det faktisk helt gratis å investere kostnadsfritt. Dog må du alltid passe på. Prøv alltid å finne ut om det finnes noen “skjulte” kostnader som blir trukket fra kontoen din, og finn ut om du har lyst til å betale denne “prisen” for gratis investering.

gratis_investering

Kan man få en gratis bonus?

Tidligere tilbød mange aksjemeglere ofte en gratis bonus for at kunder skulle prøve å investere hos dem. Disse tidene er omme. Nye lover, regler og reguleringer har forbydd det å tilby gratis bonuser til investorer. Har du likevel kommet over et gratis bonustilbud? Styr unna denne megleren. Aksjemeglere som lover gratis bonuser bryter nemlig loven, siden det er strengt forbudt å tilby investorer gratis bonuser.

Hvem passer gratis investering mest for?

Gratis investering er spesielt interessant for dem som har mindre summer å investere. Å kjøpe aksjer for små summer kan ofte resultere i svært høye transaksjonskostnader. 30kr i kurtasje på en 1000 kroners investering, gjør at du “taper” 3% på transaksjonen din. Denne prosenten faller derimot til 0,03% når du investerer 100 000 kr. Det er mye lettere å oppnå 0,03% avkastning enn 3% avkastning for å hente igjen det tapte beløpet.

Hvis du planlegger å kun investere mindre summer, er det spesielt attraktivt å finne en tilbyder som lar deg investere gratis. På denne måten kan du få fin avkastning også på mindre investeringer.

Hvorfor bør du tenke nøye gjennom kostnadene?

Det er viktig å finne en aksjemegler som ikke krever høye kostnader. Transaksjonskostnader kan ha en alvorlig innvirkning på avkastningen din. På sikt, vil en dyr megler koste deg titusener av kroner. Er du interessert i å finne ut hvilken aksjemegler som er best egnet din situasjon? Bruk sammenlignings verktøyet vårt for å umiddelbart sammenligne kostnadene hos de forskjellige aksjemeglerne:

Tips for gratis investering

Det er viktig å bruke gratistilbudet ditt på en riktig og smart måte! Disse pengene lar deg nemlig finne ut om investering på nett passer for deg, og om du kan få en god avkastning på pengene dine. Hvilken forskjell gir en avkastning på 1000 kr, 10 000 kr, eller til og med 100 000 kr for deg?

Det er derfor veldig viktig at du bruker den gratis demokontoen din ansvarlig. Prøv ut alle mulighetene plattformen tilbyr, og begynn bare å investere med ekte penger når du har bygget opp nok kunnskap. Sjekk ut kurset vårt “lær å investere profitabelt” for å utvikle ferdighetene dine. Øvelse og erfaring er nøkkelen til investeringssuksess.

Informasjon om trading på nett

Det er lurt å bruke den gratis demokontoen din hos Plus500! Ved å gjøre dette, kan du finne ut om trading på nett er noe for deg.

Derfor er det lurt at du bruker den gratis demokontoen din så ansvarlig som mulig. Ikke risiker hele balansen din med en gang. Les artikkelen “hvordan trade” og lær fra det du gjør riktig og feil. Trading er noe du lærer gjennom øvelse!

Forfatter

Alex Mostert Avatar
Om meg:

Da jeg var 16 år, kjøpte jeg i all hemmelighet mine første aksjer. Siden dette "stolte øyeblikket" har jeg nå administrert Aksjetrader.com i over 10 år. Målet mitt med siden er å utdanne folk om økonomisk frihet. Etter studiene i bedriftsøkonomi og psykologi bestemte jeg meg for å bruke all min tid på å utvikle denne nettsiden. Siden jeg elsker å reise, jobber jeg fra hele verden. Klikk her for å lese mer om Aksjetrader.com! Ikke nøl med å legge igjen en kommentar under denne artikkelen om det er noe du lurer på.